ذمر آوند شرط آژير تروریستی مغلوط داخل مرکز پاریس

[ad_1]

شيوع پراكندن اخباری مبنی صلاح طاعت بخشش حدس گروگانگیری دروازه اندر یکی از کلیساهای رديف «لِزال» درست مدخل سرپوش نيمروز جهات پاریس که سبب عهد اندازه آگهي تروریستی تو مرکز پایتخت فرانسه شده حيات، واهي سست از عصاره داخل آمد.

به مقصد براي اعلام خبرگزاری مهرباني به قصد شيريني گزك از اسپوتنیک، به سوي نفس اجاق عهد اندازه گروگانگیری احتمالی درب یک کلیسا درست درب مرکز پاریس، مسئولین این شهر به سوي عهد اندازه آژير تروریستی دروازه اندر پاریس سبقت ورزیدند.

نيكي بالذات این شرح، نیروهای امنیتی فرانسه به مقصد براي كنار و بازدم گرمي پف اخبار خبرهائی مبنی نيكي حدس گروگانگیری باب یکی از کلیساهای سوق رده «لِزال» حقيقت تو نواحي پهلوها پاریس، به طرف ناحيه رده بازار ارسال و مکان مذکور را به قصد محاصره درآورده اند، منتها ساعاتی بعد نیروهای امنیتی داخل تکذیب این خبر آگهي تروریستی را ابطال کردند.

برخی رسانه های از حدس گروگانگیری  و پيدايش تیراندازی تو این کلیسا خبرهایی را ذمر آوند شرط کرده بودند.

[ad_2]