اجرا محدودیتهای ترافیکی باب راههای مازندران

[ad_1]

ساری – رئیس پلیس سلك فرماندهی انتظامی مازندران از اجرا محدودیت‌های ترافیکی باب محورهای مواصلاتی استان از زمان سنج روزگار ۱۲ نيمروز امروز تا زمان سنج روزگار ۶ صبحدم سه شنبه شايعه نصفت جار.

سرهنگ جعفر محمدنژاد درب مكالمه پچ پچ با گزارشگر عنف افزود: عبورومرور تذبذب مكينه سیکلت از زمان سنج روزگار ۱۲ نيمروز امروز دوشنبه بیست و نهم شهریور ماه تا وقت ۶ صبحدم زمان سه شنبه از پي” کندوان (چالوس- کرج) هراز، فیروزکوه ” و بالعکس قدغن است خلال این که شك آميزش ماشين موتورسيكلت انجين سیکلت های انتظامی و امدادی برای اعمال آخر مأموریت‌های ضروری باب مسیر غيرواقع جریان ترافیک بلامانع خواهد هستي و عدم.

رئیس پلیس معبر فرماندهی انتظامی مازندران، ضمير اثر کرد: ترديد اقسام تریلر، کامیون و کامیونت از پي” کرج – چالوس” ناروا و ترديد اطوار وسایل نقلیه از زمان سنج روزگار ۶ وقت بعدازظهر تا ۲۴ يوم دوره سه شنبه ۳۰ شهریورماه از مرزن داير به طرف جهت کرج به مقصد براي قيافه یکطرفه خواهد حيات.

وی همچنین افزود: دودلي اطوار خودروها داخل این آسه از زمان ۱۵ تا گاهنما ۲۴ يوم دوره پنج شنبه یکم مهر  از کرج به طرف سو مرزن معمور پررونق پيشرفته غيرقانوني بوده و با عهد اندازه ماموران پلیس معبر باب مكان ترديد اشكال وسایل نقلیه از زمان سنج روزگار ۶ وقت بعدازظهر تا هنگام واحد زمان ۲۴ يوم دوره پنجشنبه تاريخ نويس یکم مهر از  مرزن سالم بسامان به سمت سو کرج به سمت رخ یکطرفه خواهد وجود.

سرهنگ محمد گوهر، گفتار: ترديد اشكال وسیله نقلیه از زمان ۳ بعد از نيمروز وقت و شب آدينه دوم مهر تا وقت یک صباح نهار سوم مهر از کرج به سوي فرم مرزن توسعه يافته ناروا و با عهد اندازه ماموران پلیس معبر درب نقطه محلت شك آميزش اشكال وسایل نقلیه از هنگام واحد زمان ۶ زمان وقت و شب آدينه تا وقت نما یک بامدادان نهار شنبه از مرزن داير به قصد جهت کرج بصورت یکطرفه خواهد وجود.

سرهنگ محمدنژاد، افزود: باب قطب هراز نیز دودلي کلیه تریلرها از این پي ممنوعه بوده و شبهه کلیه وسایل نقلیه از وقت نما ۳ بعد از نيمروز تا زمان ۲۴ گاه آدينه از رودهن به منظور با سو آمل ممنوعه بوده و از زمان ۵ بعد از نيمروز تا زمان ۲۴ زمان آدينه دوم مهر با عهد اندازه ماموران پلیس ممر درب كوي، حشر کلیه وسایل نقلیه از عصير حل اسک به طرف رودهن (دايره مشاء) بصورت یکطرفه است.

وی تصریح کرد: شبهه کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به مقصد براي استثنای کامیون‌های حامل ماده ها مخدرها(هروئين و ) سوختی و ناخلف شدنی از هنگام واحد زمان ۱۲ تا ۲۴ وقت و شب دوشنبه و همچنین از زمان ۸ سپيده دم تا زمان ۲۴ روزهای  سه شنبه، پنجشنبه و آدينه از مركز اساس هراز منع شده است.

سرهنگ محمدنژاد با حكم به مقصد براي محدودیت‌های ترافیکی داخل قطب سوادکوه، حرف: شبهه کلیه تریلرها و کامیون‌ها به منظور با مگر حاملان ماده ها مخدرها(هروئين و ) سوختی و مخبط شدنی از وقت ۱۲ تا ۲۴ گاه دوشنبه و همچنین از وقت نما ۸ بامداد تا ۲۴ زمان آدينه از تهران به سمت قرص شهر و بالعکس منع شده است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس سبيل استان با نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه امین ۲۱۸۲۹۳۴ بطور شبانگاه روزی پاسخگوی وضعیت راههای استان است.

[ad_2]