سربلندي آفریدید و روش عزیز را بشاش کردید/صمیمانه تشکر می‌کنم

[ad_1]

زعيم بزرگ تحول با فرستادن سينه ها و ادخال پیامی از کاروان پارالمپیکی شهدای منا تشکر کردند و رحلت «برف گلبارنژاد» چريك ورزشکار را نیز تسلیت گفتند.

بوسيله سوگند به اعلاميه خبرگزاری عنف به مقصد براي شيريني گزك از پایگاه علم رسانی كتاب محافظت و طبع اشاعه رد درگاه آیت‌ايزد خامنه‌ای، سلسله جنبان سترگ تحول با اصدار پیامی از کاروان پارالمپیکی شهدای منا تشکر کردند و فقدان «برف گلبارنژاد»، دوچرخه سواره ایرانی پارالمپیکی را نیز تسلیت گفتند.

نوشته این پیام به سوي بسط زیر است:

«بسم رب الرحمن الرحیم

کاروان پارالمپیکی شهدای منا!
مباهات آفریدید و خلق عزیز را شادمان کردید.
 شهرت‌ی شهیدان مظلوم منا را تو فضای عالم نشر پهن کردید. زي مبارک احرام را به منظور با رخنه دشمنان شعائر اسلامی کشیدید. صمیمانه قدردانی و تشکر میکنم. امیدوارم درب تقیّد به قصد ضوابط شرعی وش همیشه با استواري به سمت‌نفسی که شایسته‌ی شما است برملا شوید.

عارضه‌ی دردناک برای فداكار و پيكارجو‌ی ورزشکار، برف گلبادنژاد عزیز مرا متأسف و متأثر کرد.
سیدعلی خامنه‌ای
۲۹ شهریور ۹۵»

[ad_2]