افزایش تولید برز‌های روغنی دروازه اندر ایران پروگرام اداره بین‌المللی فائو است

[ad_1]

به منظور با اعلاميه خبرگزاری تسنیم از گرگان، ایریک آلن نيمروز امروز دروازه اندر گروه کارشناسان بنگاه فائو و کارشناسان عدد حب‌های روغنی کشور و گلزار باب گرگان اظهار داشت: داخل ایران تحقیقات خوبی درب زمینه شماره‌های روغنی داخل آينده پايان است و فايده ستاني و زيان از تکنولوژی‌های نوین صلاح طاعت بخشش فايده‌وری این تکنولوژی‌ها می‌افزاید.

وی تصریح کرد: دستگاه فائو و حكومت غزوه کشاورزی ایران به منظور با كنار و بازدم گرمي پف تمتع از این فناوری و تکنولوژی‌ها دروازه اندر جدال کشاورزی حفاظتی درب ایران و گلشن است.

مشار عالی دستگاه خوراك و کشاورزی ملت ها هم راي فائو تاکید کرد: کشاورزی تحقیقاتی باید تبدیل به طرف کشاورزی عملی شود و باید نتایج تحقیقات بوسيله سوگند به زمین‌های کشاورزی نقل سرايت احاله یابند.

ایریک آلن افزود: من وايشان باید به سمت ابعاد چند بعدی جابجايي تکنولوژی به منظور با کشاورزان اهمیت بدهیم و مدخل سرپوش روي کشاورزی تحقیقاتی سعي کنیم و باید کشاورزی حفاظتی را بوسيله سوگند به کشاورزان جابجايي دهیم و آماج اساسی من وشما کشاورزان هستند و دم‌ها را باید بوسيله سوگند به محیط بیاوریم.

وی درمورد وضعیت کشاورزی مدخل سرپوش ایران باز سخن: پيش کارشناسان فائو مدخل سرپوش ایران با نشانه غايت جابجايي تکنولوژی وقت و شب داخل تولید محصولات کشاورزی و تهاتر عنايت با کارشناسان و کشاورزان ایرانی بوسيله سوگند به ترقي کیفیت تغذیه آدم کمک می‌کند.

مشار عالی بنياد خوراك و کشاورزی اقوام هم عهد و متخاصم فائو افزود: کارشناسان دستگاه بین‌المللی فائو سابق از استان گلشن به مقصد براي استان خوزستان رحلت کرده بودند و مشکلات کشاورزان سویا کار و کلزاکار را بررسی کردند.

انتهای پیام/

[ad_2]