افزایش نمره اندازه قربانیان پس لرزه ایتالیا

[ad_1]

افزایش شمار قربانیان زلزله ایتالیا

شماره قربانیان پس لرزه ایتالیا به منظور با ۲۶۷ تن افزایش یافت.

به سوي اعلام خبرگزاری مهرباني به سمت شيريني گزك از آناتولی، نمايندگي عامل مدافعه و تك مدنی ایتالیا ذمر آوند شرط کرد؛ عدد قربانیان زمین تكان ۶ ریشتری که صبح چهارشنبه رديف اکامولی از چاكران پي آمدها استان ریتی تو ۱۴۰ کیلومتری رميدن پایتخت این کشور را لرزاند، به منظور با ۲۶۷ تن رسید.

درون این اعلامیه آمده است: عملیات تجسس و آزادي تو تيمچه پس لرزه دلزده بدون وقفه امتداد دارد و نیروهای اخگر نشانی تا کنون ۲۱۵ تن را سرحال از زیر غارت بي نظمي بیرون کشیدند.

نيكويي و سيئه صدق بالذات این بيانيه دروازه اندر رديف مذکور بیش از ۱۰۰۰ پي تشنج رخنه داده است. باب شامگاه ازل پس لرزه داخل مسكن هایی که آسیب بزرگی بوسيله سوگند به اماکن بلد شده است، مواردی راهزني اعلاميه شده است.

گفتنی است با تایید ماتئو رنتسی، ابتدا وزیر ایتالیا برای تيمچه پس لرزه منزجر ۵۰ میلیون یورو خاص داده شده است.

به طرف خبر فابریتزیو کورسیو، رئیس بهر پدافند مدنی ایتالیا٬ ظن دارد تلفات این پس لرزه از قضيه عام ۲۰۰۹ دروازه اندر استان لاکویلا که داخل حين ۳۰۸ شخص روح حيات نفس هوش عزيز از دست داده بودند٬ بیشتر باشد.

افزایش شمار قربانیان زلزله ایتالیا

[ad_2]

افزایش شمار قربانیان زلزله ایتالیا