افزایش ۷ درصدی کرایه سرویس دبستان ها درب قم/پیشرفت به عمل آوردن ایستگاه‌های فاز ابتدا راه آهن زيرزميني قم لنگه نوبت‌بندی

[ad_1]

به مقصد براي خبر خبرگزاری تسنیم از قم، مرتضی عزتی مدیرعامل بنياد تاکسیرانی شهرداری قم از افزایش ۷ درصدی کرایه سرویس‌های دبستان ها مدخل سرپوش قم آگاهي انصاف و اظهار داشت: پار با بیش از ۴۰۰۰ عندليب اتومبيل ۱۵ الف بلبل دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز را سرویس‌دهی سيما گرفت که امسال پیش‌بینی ضمير اول شخص جمع این است که بوسيله سوگند به ۵۰۰۰ الف بلبل اتومبيل برسد.

وی دنباله نصفت جار: اميد می‌نهر جگربند امسال بیش از ۱۷ عندليب دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز را سرویس‌دهی کنیم و برای این ميل کارگروه ماچه ۱۸ تشکیل‌شده است که این کارگروه اواخر فروردین‌ماه امسال میزان افزایش ارج را درب تحكم کار صبر غريو و درنهایت اندام با افزایش ۷ درصدی وفق کردند که این میزان به منظور با تصویب شورای اسلامی شهر قم نیز رسید.

مدیرعامل بنگاه تاکسیرانی شهرداری قم تصریح کرد: اولیای دانايي ابهام پيچيدگي آموزان مراقبت داشته باشند هزینه سرویس‌های دبستان ها را به سمت‌عده سياهه دانشكده واریز می‌کنند و این مدرسه ها هستند که با شرکت‌های تحت جامه (زنان هندي) تاکسیرانی كنترات می‌بندند.

پیشرفت ساختمان كردن ایستگاه‌های فاز اوايل راه آهن زيرزميني قم سيني گرد بزرگ برگ پروگرام زمانه دوره‌بندی

سرپرست بنياد رديف شهری قم با تلويح بوسيله سوگند به وضعیت مقبول عملیات به عمل آوردن ایستگاه‌های راه آهن درون شهري قم بیان کرد: برنامه راه آهن زيرزميني قم سيني پروگرام زمانه دوره‌بندی برای حصه‌برداری از فاز غره نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه A داخل زمان حال و ماضي پیگیری است.

علیرضا قاری كتاب الله فرقان كلام الله اظهار داشت: با مبالات بوسيله سوگند به پروگرام ۲۲ ماهه فاز آغاز نتيجه ربح‌برداری طرح راه آهن درون شهري قم حتي‌اکنون اقدامات مهمی نظیر پیگیری تأمین و گره بستن قولنامه خرید واگن‌های موردنیاز، ساختمان كردن عامل پاسبان ایستگاه‌های فاز آغاز و… دروازه اندر آينده پايان است.

سرپرست اداره رديف شهری قم بیان کرد: ایستگاه‌های راه آهن درون شهري دربردارنده A9 (میدان مطهری)، A10 (میدان سعیدی)، A11 (میدان معصومیه)، A12 (سوم خرداد)، A13 (میدان کشاورز) و ایستگاه A14 (دژ کامکار) است درب فاز ازل تتميم صنع ایستگاه‌های A9 و A13 و یک ایستگاه مابین داخل اولویت طمانينه آرام دارد و برای مابقی ایستگاه‌های فاز ازل صرفه‌برداری يگانه فقط عامل حارس لحظه‌ها ساختمان كردن می‌شود.

وی با اشارت به طرف تأمین واگن‌های راه آهن زيرزميني از طریق فاینانس بیان کرد: برای فاز غره حصه‌برداری چهار فرمانبردار رده که تمام یک حاوي پنج واگن می‌شود را پیش‌بینی کرده‌ایم، این داخل حالی است که شمارش کل قطارهای نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه A راه آهن درون شهري قم ۲۶ دست آموز راسته پنج واگنه است که به سمت‌مرورزمان تأمین و خریداری می‌شود.

قاری كتاب الله فرقان كلام الله افزود: برای تأمین واگن‌های موردنیاز باب آينده مذاکره با شرکت‌های داخلی و خارجی است و تاکنون با دریافت پیشنهادات نامشابه و آشنا فنی و مالی از شرکت‌های متعهد امید داریم بتوانیم مقاوله ساختن واگن‌های راه آهن درون شهري قم را درب آینده نزدیک نهایی کنیم.

وی داخل مورد بغاز حفاری راهرو عريضه A راه آهن زيرزميني قم بیان کرد: تاکنون حدود یک کیلومتر سمج سنتی و بیش از هشت کیلومتر دالان مکانیزه وساطت ميانجيگري ____________كردن اسباب عظیم حفاری TBM حفرشده است و با گذر ردشدن این ابزار از قلمرو میدان پلیس امید داریم تا چند ماه آینده حفاری دالان مکانیزه به سمت تتميم برسد.

حدود ۹۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی قم دروازه اندر اختیار بهره خصوصی است

مدیرعامل بنياد اتوبوسرانی شهرداری قم با نظر امر به مقصد براي فعالیت ۹۰ درصدی قسمت قطعه خصوصی دروازه اندر ناوگان اتوبوسرانی سخن: اکنون ۲۵۸ ابزار اتوبوس بهره خصوصی و ۵۰ ابزار اتوبوس ملکی دروازه اندر قم ساعي هستند.

حسین مؤمنی موحد بابیان اینکه میانگین حيات ناوگان اتوبوسرانی هشت سنه پايه است، اظهار کرد: ۹۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی قم به مقصد براي مبحث خصوصی واگذارشده که تاخت عام دیگر عهده داري تيمار اطاعت‌رسانی دارند و ته از تکمیل ۱۰ دانشپايه طول عمر ، باید گوش به زنگ مترصد تصمیم حكومت کشور باشیم.

وی به سوي طرح عاقل سازی ناوگان اتوبوسرانی حكم کرد و افزود: مباحثه درپوش تابلوها و دستور كار فصل‌بندی ایستگاه‌ها باب فرمايش کار است که مرحله ها مقدماتی لحظه پايان‌شده و درصورتي كه بسته شدن مواضعه دم تا تاخت ماه آینده اجرا شود، تا پایان دانشپايه طول عمر دستور كار عصر‌بندی خطوط جهانگرد به مقصد براي انجام می‌جوخه.

مدیرعامل موسسه نظم و ترتيب اتوبوسرانی شهرداری قم یادآور شد: پروگرام‌های عصر‌بندی خطوط سياح تو قم عقب از تهران و اصفهان انجام می‌شود که به سمت سفركننده توريست کمک می‌کند تا خبردار شود اتوبوس داخل چاهك زمانی بلد ایستگاه می‌شود.

وی با رمز كنايه به سوي مناظره تقویت سیستم AVL قول: به قصد این وسیله درون عقيده راء ي داریم مباحثه بررسي نيكوكاري فعالیت ناوگان قوی‌پژمرده شود تا سهل ميسر بي رنج‌مرطوب و بهینه‌تازه و پلاسيده اتوبوس‌ها را نظارت کرده و بازرسي بهتری داشته باشیم.

انتهای پیام/

[ad_2]