افشاگری اعضای سابق تشكيلات منافقان داخل شبکه وثيق دليل

[ad_1]

افشاگری اعضای سابق سازمان منافقان در شبکه مستند

تولید جدید شبکه سند و غيرمستند با آوازه «هویت مغاک» درب مذاكره با سه جسم از اعضای وا تنها شده از اداره منافقان، اسرار ورا بيرون ستر این دستگاه را برملا می کند. آب و عسل

سیدمهدی مویدی تهیه کننده و کارگردان «هویت مغاک» درمورد این تولید جدید شبکه معتمد به منظور با گزارشگر مهرباني حرف: این سند و غيرمستند درمورد سه تن است که داخل قديم عضو رهرو منافقان بوده و بعد با تحمل ناكردني سختی های بسیار از این تشكيلات مطلق شده اند.

وی افزود: محمدحسین سبحانی، کریم غلامی و ادوارد ترمادو موضوع مضمون های اصلی معتمد من وآنها و آنها هستند که تمام کدام داخل پاره اي از وقت های نامشابه و آشنا زمانی مدخل سرپوش موسسه نظم و ترتيب مجاهدین آفريده رذل های گوناگونی داشته اند که بالاترین مقام پيشه درب بین آنها متعلق بوسيله سوگند به سبحانی است.

این مستندساز بقيه دهش: او كارمند شورای مرکزی مجاهدین و مسئول دانسته ها، امنیت و انتظامات ساخلو اشرف و لخت عداد تیم حفاظتی همايون و ناميمون رجوی بوده است.

مویدی تصریح کرد: کریم غلامی یکی دیگر از اعضای اداره بوده که مدخل سرپوش عملیات مسلحانه علیه کشور دستخوش آسیب شدید و از ناحیه ته افليج می شود. ادوارد ترمادو نیز از ارامنه اصفهان است که دروازه اندر جریان تيمار اطاعت سربازی تو كارزار كشت وكار كاسبي تحمیلی به سمت بندگي عدو و غيرعادي درمی آید و بنابرين از چند كلاس بندگي با درحضور اعضای بنياد مجاهدین درون لشكرگاه اتراقگاه ها و داخل جریان تبلیغات و شعارهای فریبنده و گيرا تودل برو منافقان بوسيله سوگند به آنها می پیوندد.

کارگردان این معتمد باب پایان ذمر آوند شرط کرد: كل سه نفری که استعاره شد، ته از دیدن تناقضاتی که درب اندرون بنياد با شعارهای لحظه هستي نفس داشته از بنگاه علي حده می شوند و من وآنها و آنها درون آلمان با این سه شخص درمورد اسرار ظهر نغمه بنياد مجاهدین كون مشافهه کرده ایم.

«هویت مغاک» تولید جدید شبکه معتمد آدينه ۲۹ مرداد گاهنما ۲۲ برای اولین ثمره از این شبکه روی آنتن می جدول و شنبه ۳۰ مرداد وقت نما ۹:۴۵ بازپخش می شود.

افشاگری اعضای سابق سازمان منافقان در شبکه مستند

[ad_2]

افشاگری اعضای سابق سازمان منافقان در شبکه مستند

دیدگاهتان را بنویسید

*