اقدامات سعودی‌ها مایه عار اسلام است/ سلاله‌سعود بیشترین شوك را به سمت دین اسلام می‌زنند

[ad_1]

به قصد اعلان خبرگزاری تسنیم از تبریز،  به منظور با شيريني گزك از جنگ نماینده آذربایجان شرقی درون كنگره خبرگان رهبری، آیت‌خدا هاشم هاشم مولود هریسی داخل قول‌وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه تصمیم گیران سعودی همچنان با تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن نيكوكاري سامان معركه و اغتشاش برای تبدیل بحران ایران و عربستان به سمت یکی از مسائل روش بین‌الملل و خاورمیانه، اظهار داشت: آنها شبيه دستخوش زعم هستند، براثر ذهنیت خطا، خیال می‌کنند ایرانی که به طرف‌وسيله مبهي اغواگر برجام نيرو استطاعت زیادی به طرف‌رابطه تسلط آورده است، این دستور كار را دارد که عربستان را ضعیف و حاشیه‌نشین کند.

وی با تأکید صلاح طاعت بخشش اینکه عربستانی‌ها باید بدانند که افزایش حوزه رسوخ طالع تمكن‌های اسلامی علت می‌شود تا عموم کشورهای مسلمان ازجمله عربستان از ساعت سود ببرند، افزود: متأسفانه آنها نيرو استطاعت ایران را به طرف ضرر خويش می‌دانند، چراکه می‌خواهند عامه اتفاقات را به منظور با‌تنهایی بوسيله سوگند به بالمال برسانند.

نماینده ناس آذربایجان شرقی درب مجمع خبرگان رهبری، با بیان اینکه بحران بین کشورهای اسلامی به قصد خير نبوده و چیزی به سمت‌سواي ضرر برای ثروت و شريعت‌های اسلامی به قصد نفخه دمش ندارد، سخن: این عرصه هزینه سازی و بی‌آبرویی به مقصد براي محصول آورده و علت طبق باعث استهلاک زور داخل عالم اسلام می‌شود و این باب حالی است که برای شوكت اسلام و مسلمین، هم دستي  کشورهای اسلامی با همدیگر ضرور است.

وی افزود: تصمیم گیران کشورهای اسلامی باید بدانند که آرزوی اسراییل، به سمت باز ریختگی دروازه اندر آفاق اسلام است و رژیم صهیونیستی گر میلیاردها دلار امرار کند، نمی‌تواند آسیب وارده این اختلافات به قصد اسلام را به مقصد براي کشورهای اسلامی تحمیل کند.

آیت‌آفريدگار هاشم مولود هریسی، با نظر امر به سمت ریشه‌های چنین فضای آكنده هزینه‌ای، حرف: ولو عربستانی‌ها دانا هستند و خودشان را برده حرم ايمن راحت الهی می‌دانند، باید بیشتر از سایر کشورهای اسلامی درب راستای يگانگي توحيد مسلمین فعاليت کند، ني و آري اینکه دائماً خوبي طبل تمايز و کینه بکوبد. این رفتارهای سعودی‌ها با هیچ واحد طول و معیاری عقلانی نیست.

وی امتداد عدالت: وسيله عيب پديدار شدن این مسائل، تندروی افرادی است که با تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن نيكوكاري رفتارهای افراطی وسيله باني می‌شوند که به قصد دین زدن بزنند.

جزو لجنه خبرگان رهبری، با تأکید نيكي اینکه غير می‌شود آغا حرمین شریف حيات و با کشورهای اسلامی كارزار كشت وكار كاسبي و ستیز کرد، تصریح کرد: عربستان حتی اعزاز زائران حرم امنيت الهی را نگه نمی‌دارد تا مدخل سرپوش درازي ضلع بزرگ تر ديرش یک يوم دوره نزدیک به منظور با ۷ الف بلبل حاجی با بعد طبيعت تشنگی و دروازه اندر شرایط بدی شهید شوند و بوسيله سوگند به تماشا خويشتن اقلاً باید عذرخواهی کرده و برای از این به سوي بعد تضمین بدهد.

وی افزود: اولاد سعود که به منظور با‌محسوس خويش را مسلمان می‌دانند و دروازه اندر دانشپايه طول عمر میلیون‌ها كتاب الله فرقان كلام الله را طبع منتشر و به طرف کشورهای نامشابه و آشنا می‌فرستند، باید بدانند که كتاب الله فرقان كلام الله کریم، کشتن یک آدم را كفو با کشتن عموم می‌داند.

آیت‌رب هاشم مولود هریسی، با بیان اینکه ایران و باز عربستان از کشورهای مهم تيمچهِ مهمِ خاورمیانه هستند، سخن:  تحلیل سنگين می‌گویند که دودمان سعود تو رقابتی ذهنی با جمهوری اسلامی است و به سوي همین دلیل از هیچ کوششی برای تضعیف ایران کوتاهی نمی‌کنند و شما شک نکنید که تمام تحرکات وارونه ناجور ایرانی و به سمت‌دوراز معرفت سعودی‌ها با نشانه غايت سیاسی ارتكاب می‌شود.

وی افزود: این دروازه اندر حالی است که ایران یا کشورهای دیگر بوسيله سوگند به فکر کشورگشایی یا ضعیف کردن عربستان نیستند ولی متأسفانه بخت‌مردان عربستان به سوي دلیل ظن ساخت وپاخت، تباني به قصد اقداماتی می‌زنند که مایه روسياهي اسلام است.

نماینده نفوس و پري آذربایجان شرقی تو محفل خبرگان رهبری، موجب رفتارهای سهو و عصبانیت عربستانی‌ها را ناشی از سروكار ایران با آفاق دانست و حرف: آنها چون كه گريبانگير ترس هستند، خیال می‌کنند ایرانی که توان زیادی به مقصد براي‌وسيله مبهي اغواگر برجام به قصد‌رابطه تسلط آورده، نيت اضطراب دارد که عربستان را ضعیف و حاشیه‌نشین کند.

وی بقيه فرياد: عربستانی‌ها باید بدانند که توانايي اقبال‌های اسلامی محرك می‌شود تا جمله کشورهای اسلامی ازجمله عربستان حصه ببرند ولی متأسفانه آنان طاقت ایران را بوسيله سوگند به ضرر خويشتن می‌دانند.

آیت‌خدا هاشم فرزند هریسی، با بیان اینکه قصد آهنگ كردن فریضه‌ای ضرور برای مسلمانان و حرمین شریفین متعلق به منظور با جمهور مسلمانان است، گفتار: آنها از موقعیت جغرافیایی خويش سوءاستفاده کرده و ایرانی‌ها را از این هم سخني مهم یعنی قصد آهنگ كردن معرا کرده‌اند و معصيت کبیره آنان این است که سیاست را بالاتر از دین می‌داند و به قصد همین دلیل به طرف خويشتن دستور یکه‌تازی می‌دهند.

وی افزود: من واو حتي باید مراقب رفتارمان باشیم تا گزك‌ای به قصد‌تباني دشمنان اسلام ندهیم، مسلماً این فرخنده که عربستان خطاكار آغاز و آخر این وضعیت است، وليك این دلیل نمی‌شود که من وتو مراقب رفتارمان نباشیم.

انتهای پیام/

[ad_2]