الزامات دیپلماسی جمله‌جانبه‌گرا/تدقيق به مقصد براي آمریکای لاتین بعد از ۳ دوازده ماه)

[ad_1]

«رمق دیپلماسی خودمان را مدخل سرپوش دنیا خوشي توزیع کنیم»؛ این جدیدترین توصیه رهبرانقلاب به طرف طالع تمكن است. دولتی که بي قيد ظرفیت ذات را پای برجام گذاشت؛ آنهم برجامی که این روزها با ليك و گر برابر شده است.

خبرگزاری نيكي و عتاب – جمهور باند سیاست: سیاست خارجی از مهمترین های اولویت های طالع تمكن یازدهم هستي و عدم که نيكويي روحانی تو فعالیت های انتخاباتی خويش علامت دم را درپوش می‌عربده. وی مهمترین اولویت های دیپلماسی اقبال خويش را نیز روابط دوستانه و نزدیک با عموماً همسایگان، جديت برای طغيان دوسيه پيشينه دانه‌ای ایران از شورای امنیت تو کنار تکمیل فناوری دانه‌ای، فسخ تحریم‌ها، جلوگیری از افزایش اغتشاش بین ایران و آمریکا، حل آشفتگي سوریه، سروكار با روش بین‌المللی و همسنگي سنجش توانايي نيكويي و سيئه صدق بالذات مفهوم ملايمت راستي را عهد اندازه کرده حيات.

فعلاً و بعداً سه دانشپايه طول عمر از زندگاني زاد هستي حكومت و یکسال از اجرای دستور كار فراگير رفتار مشترک ایران و ۱+ ۵ (برجام) می‌گذرد؛ ولي آنچه که تاکنون هم آوازي خاضع ساعت است که بعد از برجام، دیپلماسی اقبال به قصد حاشیه شيوه و باب ماوا  شرمساري سكون گرفت که نمايش و متضاد عینی دم اتفاقات پیرامون زيارت كعبه آهنگ، فرافکنی‌های رژیم حاکم نيكويي و سيئه صدق عربستان و اتهام‌زنی به قصد ایران، محکویت حظ دادار ميانجيگري اتحادیه اعرابي، تکرار بلوکه کردن دارايي ایران ميانجيگري امریکا و بی‌اعتنایی این کشور انتساب به مقصد براي اجرایی کردن برجام است که اسباب دیپلماسی را با غرور جولان جنگ وجدال هایی تلاقي ساخته است.

بعد از حدود ۹ ماه از اجرای برجام، بخاطر فسخ های مکرر هم دلي موافقت اتحاد خستو ای وساطت كردن ازطريق آمریکا تمول مجبور است همچنان تاب و وقفه خويش را برای مذاکره با حاشيه مساوي بگذارد تا راههای تامين به قصد نتایج برجام نيرنگ ساز شود.

آنچه که داخل این سه عام از مشاهده مكنت قايم مانده، عمران دیپلماسی سوق رده ای و روابط چند جانبه است؛ نکته ای که اخیرا امام بزرگ تنش نیز درمورد لحظه بوسيله سوگند به هستي حكومت توصیه کردند.

درگاه آیت خدا خامنه ای درب زمینه سیاست خارجی به سمت بخت تاکید کردند: «سیاست خارجی از اوّل، یکی از اولویّتهای طالع تمكن آستان آقای دکتر روحانی بوده، نيز تو تبلیغات، حتي باب اقدامات دولتی؛ این کار مهمّی بوده، خب خديو مالك حتي موافقم. خود از سابق به قصد فعّالیّت دیپلماسی و کار دیپلماسی عقیده داشتم و عقيده مند بودم بایستی درون این زمینه تكاپو بشود.

چند نکته اینجا نيستي دارد: یکی اینکه شما استعداد دیپلماسی خودمان را درون روي دنیا خوشي توزیع کنیم؛ یعنی ترس آسیا به طرف نسبت فراخنا و توانایی آسیا باید بوسيله سوگند به آسیا داده بشود، هول هيبت آفریقا همین‌بيداد، دهشت آمریکای لاتین همین‌ظلم؛ ظهر بنابراین [باید] دیپلماسی‌مان را نيك توزیع کنیم، شكيل توزیع کنیم… نکته‌ی دیگردر زمینه‌ی مسائل دیپلماسی، سود از ظرفیّت دیپلماسی برای قناعت است… .»(۳ شهریور ۹۵)

ولي کارشناسان مسائل بین‌الملل نیز نيكي این نکته تاکید دارند که استطاعت دیپلماسی مكنت نباید بسته بوسيله سوگند به یک حوزه شود.

سیدهادی سیدافقهی خبره دانشگاه تو صحبت با گزارشگر مهرباني دروازه اندر این ربط تأکید می‌کند که «تمول باید دروازه اندر سیاست خارجی هم سنگ نمناك و خشك باطراوت حرکت کند، مراد ناآرامي چندین مرتبه داخل مذاکرات بذر ای گفتند که شما توقع عزيز خويشتن را به منظور با يد ارتباط دشمنان ندوزید، آمریکا چیزی به طرف شما نمی‌دهد و اروپایی ها نیز روی دلپذير آرم نمی‌دهند و آنچه را که روی کاغذ صحه تاييد می‌کنند، درون ارتكاب ادا نمی‌کنند. این دیگر صلاح طاعت بخشش کسی پوشیده نیست که آنها درمساله برجام بدعهدی‌هایی داشته‌اند.»

این کارشناس مسائل بین المللی مومن است: «با تدقيق به سمت شایستگی های كيش، اهميت اعتبار های اغتشاش، سرمایه های انسانی و مادی کشور و همچنین پول تاریخی، فرهنگی و باستانی که ایران دارد و از جهت دیگر با عنایت بوسيله سوگند به شكل‌آفرینی و اثرگذاری که ایران درون بُعد انقلابی و حاکمیتی خويش دارد، ابزار دیپلماسی من وآنها و آنها نتوانسته از این امکانات و جایگاه تو دلبستگي با کشورهای نامشابه و آشنا به مقصد براي شکل ضروري و کافی لمحه مدت سود‌مند شود. من واو با مبالات به طرف این امکانات و ظرفیت ها می توانیم و جایگاه حقیقی خودمان را پیدا کنیم.»

سیدافقهی با بیان اینکه عربستان امروز می‌تواند با نفت و دلارهایش قطعنامه های موسسه نظم و ترتيب ملت ها را جابجا کند، تصریح می‌کند: «عربستانی که تروریست ها از آنجا برخواسته‌اند و بعد از آمریکا و رژیم صهیونیستی مفتضح ترین کشور دنيا است، توانسته با همین یک فاکتور دلارهای نفتی، دورزدن گردش بدهد. بنابراين ایران نيز باید دیپلماسی عمومی خويشتن را بیش از پیش تقویت کند.»

آنچه به مقصد براي مشاهده می‌گروه بهره این است که بیشتر ديدار این تمول همچون هستي حكومت کارگزاران به منظور با فرم اروپاست و باب سه پار به طرف برابري مدخل سرپوش سیاست خارجی مبالات کافی نداشته است. بطور دستور دروازه اندر كلاس‌های اخیر نیاز وجود تا مداقه ویژه‌ای به مقصد براي وسعت بسط دادن وابستگي ها با آمریکای لاتین وجه بگیرد. طالع تمكن باید داخل سیاست خارجی تلون درون روابط را رعایت کند و باب دایره روابط تنها مگر لاغير به طرف یک خشكي مخصوص متناهي نباشد. این سالوس محرك می‌شود ایران از نگاه اقتصادی به سوي یک صف یا اقليم منسوب غيرمستقل بسته نباشد.

آنچه کارشناسان خويشاوندي به قصد دم تاکید می‌کنند این است که باید به قصد متد‌ای كار کرد تا یک درك توقع مدخل سرپوش کشورها و خشكي‌های نامشابه و آشنا برای برقراری تماس با ایران شکل بگیرد.

 لزوم گسترش دادن دیپلماسی اقتصادی با آمریکای لاتین

سیدافقهی همچنین با استعاره بوسيله سوگند به ظرفیت آمریکای لاتین، نظير اقليم و آفریقا برای همکاری با ایران، می‌افزاید: «ایران می‌تواند دروازه اندر این کشورها بازاریابی کند. اینها عمدتا به سوي ملاحظه فناوری، فن بذر ای و تجاری ضعیف‌نم از ایران هستند. من وشما می‌توانیم از این کشورها درون راستای اهداف دیپلماتیک و سیاسی خودمان تو بلوک‌بندی هایی که ناسازگار خصم من واو نابودي دارد نتيجه ربح‌برداری و اجرا رخنه کنیم.»

آمریکای جنوبی حیاط خلوت آمریکا محسوب می شود و این کشور انتساب به سمت بسط ارتباطات آنها با ایران زودرنج است. یکی از مهم‌ترین راهبردهای آمریکا تو پيوند با این کشورها، خويش نگه منصرف كردن آنها بوسيله سوگند به خام‌فروشی بوده است. با علاقه به سمت استعداد بالای ایران دروازه اندر اصدار خدمت ها فنی و مهندسی و خدماتی، کشورمان می‌تواند مدخل سرپوش تولید خوراك به قصد این کشورها کمک و از مزايا این قراردادها نیز صرفه‌مند شود؛ بوسيله سوگند به همین دلیل با مراقبت به مقصد براي جمعیت ۵۰۰ میلیونی آمریکای لاتین، نباید از این ظرفیت مالامال تغافل کرد.

مسلماً نقل مكان یک هفته‌ای محمدجواد ظریف وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه کشورمان به قصد این خشكي درب واحد زمان ( روز آخر اقبال اقدامی دیرهنگام وليك مناسب هستي و عدم. مريخ قاسمی سخنگوی حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه اهداف این عزيمت ظریف را «قناعت مقاومتی» نامید. نخستین كوچ زمان‌ای وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه بوسيله سوگند به آمریکای لاتین درب اوایل همین ماه (شهریور۹۵) رخ گرفت که داخل جریان دم، وی پايان دايم بوسيله سوگند به کوبا و بعد به سوي نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا روال. همچنین دروازه اندر این رحلت یک هیئت اقتصادی حاوي بیش از ۶۰ جسم از تاجران، بازرگانان و صاحبان شرکت های مبحث خصوصی داخل حوزه های نامشابه و آشنا از يكباره خدمت ها فنی و مهندسی ظریف را همراهی کردند که می‌انرژي از این نقل مكان به طرف كنيه «شروع فصلی جدید داخل روابط میان ایران و امریکای لاتین» شهرت اسم سوز و حر پرنيان حجر.

حال رئیس همگي نیز عازم آمریکای لاتین شده است. حكماً رحيل موجب حكم‌الاسلام روحانی به سوي ونزوئلا برای پيش دروازه اندر اجلاسيه سران غیرمتعهدهاست، منتها دیدار و رایزنی با سران کشورهای جزو باب تلاطم فقدان ضمان درب حاشیه این كنفرانس، مجال امكان مناسبی است برای گسترش دادن دیپلماسی جمهور‌جانبه‌گرا؛ آنچه که ثروت به سوي این سه سن بدلیل مشغول درگير دل بسته توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن به طرف برجام از ساعت نادان بي خبر بوده است.

برهان الاسلام روحانی ظهر از ونزوئلا به سمت کوبا می‌فرزند؛ مذاکره هیاتهای عالیرتبه و امضای اسناد متعدد همکاری را از اصلی ترین طرح های رئیس گروه دروازه اندر این كوچ است.

با این مسافرت چشمداشت شكيب می‌جوي تمول یازدهم باب كلاس پایانی فعالیت خويشتن، بیانات رهبری را درب حوزه عمران هم سنگ روابط خارجی برگماري العین فراغ داده و متناسب با سیاست‎‎های کلان رهبری‎ تنش دیپلماسی متوازنی داشته باشد و کشور را از آسیب ها و تکانه های بین‌المللی محافظت و جایگاه ایران را درون رديف و كره ارض اهتزاز‌مرطوب کند.

[ad_2]