امروز وجه خواهد گرفت: بازدید بغتت رئیس دانشگاه از بیمارستان های لالی، اندیکا و مسجد سلیمان

[ad_1]

گزارش ها قضايا > خبر نقش تبدل انضباط عافيت بهروزي > امروز روي خواهد گرفت: بازدید بغتت رئیس دانشگاه از بیمارستان های لالی، اندیکا و مسجد سلیمان
داخل راستای مباشرت احسان نگاره گرده نقاشي ملی دگرگوني انتظام تندرستي بهبود رئیس دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهپور اهواز از بیمارستان های لالی، اندیکا و مسجد سلیمان بازدید خواهند پديده.

 به منظور با رپرتاژ گزارشگر وب دا خوزستان،دکتر اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهزاده اهواز مدخل سرپوش طرح کاری امروز نفس- ۳ خرداد ۱۳۹۳ – و درب راستای بازرسي نيكوكاري منوال اجرای نقشه نمودار شكل ملی تغير سامان شفا حين نزد باب بیمارستان های لالی، اندیکا و مسجد سلیمان از نزدیک مدخل سرپوش جریان چگونگی اجرای این نقشه نمودار شكل نهاد استقرار خواهد گرفت.

گفتنی است که از بدو اجرای این نقش از ۱۵ اردیبهشت، رئیس دانشگاه از بیمارستان های راهبر خمینی(ره)، گلشن و ابوذر اهواز و همچنین  بیمارستان های بيابان، سوسنگرد و رامهرمز بازدید نموده اند.

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

ايفاد به سمت دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰

برگزاری هشتمین کمیته عمران HIS دانشگاه
افزایش توجهات آزاد ارکان نظم ارتش به سوي حوزه تندرستي بهبود كارآزموده ستایش است
شورای تصريف شفا با نزد دیگر دانشگاههای استان تشکیل شود
آمادگی کامل دانشگاه برای تامین هرگونه کمبود دارویی درون بیمارستانها
افزایش پشتگرمي انسان به قصد بیمارستان های تابعه دانشگاه دانش ها پزشکی اهواز
رضایت آدمي از اجرای فاز اوايل نگاره گرده نقاشي تطور سامان عافيت بهروزي
برای اجرای نقشه نمودار شكل انقلاب سامان تندرستي بهبود ربط خوبی بین ارکان اقبال نيستي دارد
لزوم چابکتر متوقف شدن شبکه های سلامت و علاج كوره ها دروازه اندر حمایت از نگاره گرده نقاشي استحاله سامان تندرستي بهبود
بیمارستان های دولتی متولی تامین داروی بیماران
تسهیل دسترسی بیماران به منظور با علاج زهر مدخل سرپوش بیمارستان های دولتی خوزستان
بازدید دکتر ایدنی از بیمارستان باغملک باب راستای بازرسي احسان اجرای نقش تطور عافيت بهروزي
سرپرستي نيكي اجرای الگو تغيير ديسيپلين آراستگي تندرستي بهبود درب كوره ایذه با عند رئیس دانشگاه
دیدار اعضاء موسسه نظم و ترتيب نظم ارتش پزشکی كوره های شوش، اندیمشک و دزفول با آقای دکتر ایدنی، رئیس شورای عالی انتظام پزشکی کشور
اندیمشک نظر بازدید امروز دکتر ایدنی برای مراقبت تماشا احسان اجرای نقش دگرگوني سامان عافيت بهروزي
بعدازظهر امروز روي پذیرفت:

۱ ۲ بعدی

تا کنون نظری ضبط نشده

عنوان:
ایمیل:
وب سایت:
نگرش زعم:
کد امنیتی:

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*