امروز لغت نامه اسلامی – ایرانی مناسبت تهاجم عريض رسم عبوس است/تهاجم فرهنگی باختر علیه نرخ ارج‌های الهی

[ad_1]

امروز فرهنگ اسلامی - ایرانی مورد تهاجم گسترده قرار گرفته است/تهاجم فرهنگی غرب علیه ارزش‌های الهی

به سمت اعلاميه خبرگزاری تسنیم از شهادتگاه منزه و ناپاك به مقصد براي‌شيريني گزك از حضور‌نیوز، بينه‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی مدخل سرپوش دیدار با فرهنگیان برگزیده قرآنی تمام کشور که داخل ايوان ولایت حرم پاكيزه رضوی برگزار شد، امور تربیتی را از محوری‌ترین مسائل پيوسته با هويت عرضه بشر‌ها خواند و با تصوير زمينه این سؤال که تربیت چیست؟ اظهار داشت: تربیت، احیای تمایلات عالی نفسانی انسانیست و معلمان و مربیان می‌توانند این تمایلات عالی را مدخل سرپوش آدمی احیا کنند.

اندام ابوابجمعي شورای عالی حوزه علمیه مشرق با بیان اینکه درس و تعليم آموزش بارآوردن را نباید یک آلبوم اداری و سازمانی همچون دیگر حكومت‌مسكن حجره‌ها و ادارات دانست، افزون کرد: درس و پروراندن خوراك فريد یک وزارتخانه یا تشكيلات نیست، این نشريه اعضا متولی هدایت آدمي‌ها و تربیت نژاد ريشه دوره آینده است، بنابراین مداقه نیز به سمت حين باید ویژه باشد و تمامی اثاثه و مستلزمات موقع نیاز دم ميسر كسب شود.

جزو هیئت‌رئیسه مجمع خبرگان رهبری تو دنباله با ايما به منظور با تهاجم فرهنگی بابل باختر زمین علیه شايستگي‌های الهی جوامع اسلامی، تفهيم کرد: امروز شبیخون فرهنگی باختر، كامل يكدست باورها، آداب‌ها، اندیشه‌ها، افکار و اعتقادات جوامع اسلامی را باب موضوع قهر حمله كردن سكون داده؛ هجومی که از حیث کمیت، تبدل و کیفیت بالا‌العاده پهن است.

وی ايمن‌سازی سازمان و جوانان درون پرتوی كتاب الله فرقان كلام الله و آموزه‌های وارد رام‌بیت پاكدامني و پاكي تطهير(ع) را يگانه فقط راهکار تطبيق با تهاجم فرهنگی معرفی و تصریح کرد: امروز فريد طريق مصونیت اجتماع جمعيت و به قصد‌ویژه فرزند خردسال درب این تهاجم بی‌رحمانه و نامردانه فرهنگی، پناهگاه جست وجو كردن احضار كردن به قصد تابش كتاب الله فرقان كلام الله و آموزه‌های ائمه هدی(ع) است و تو این میان زیارت یکی از بهترین رويه‌هاست.

رئیسی با تاکید نيكوكاري اینکه روش ارتباطی نوین دنیا، ترتيب‌های تربیتی را نیز بسیار پیچیده کرده است، قول: باآنكه نظريات و مبانی تربیت با قبل تفاوتی نکرده، منتها سبك‌های تربیتی باید به سمت‌گاه شود. امروز قطعاً دیگر ساعت روند‌های تربیتی قدیمی، استجابت انعكاس‌گوی شرایط اجتماع جمعيت نیست.

تولیت درگاه پاكي رضوی با ايما به مقصد براي مجاهدت‌های عدو و غيرعادي مدخل سرپوش فضا كارزار كشت وكار كاسبي نرم، گوشزد کرد: داخل زمان حال و ماضي حاضر عدو و غيرعادي باب زمان حال و ماضي چشايي مذاق طعم‌‎سازی درون روان و ضمير شكم درون‌هاست که این فرمان وسيله خواص مواد غذایی
داعيه طرز تحمیل واژه نامه آداب داني استبدادی و استعماری مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور می‌شود. 

آلت شورای عالی حوزه علمیه مشرق با بیان اینکه امروز لغت نامه اسلامی-ایرانی باب موضوع تهاجم منبسط فراغت دلتنگ است، ایفای صحیح وظیفه از سوی تدريس و تربيت را بسیار اقبال سامان معرفی و اظهار امیدواری کرد که جانب و سوی تعلیم و تربیت كل يوم دوره بیش از پیش باب کشور باب مسیر اسلام و شعار‌های ناآرامي اسلامی باشد.

آلت پارلمان خبرگان رهبری به منظور با آیات ابتدایی سوره مبارکه الرحمن استعاره و با تصوير زمينه این جواب درخواست که به چه علت درون سوره‌ی الرحمن اوان «رايت القرآن» بیان شده و آن گاه «آفريده الانسان»؟ توضیح انصاف: این ترتیب «عَلَّمَ الْقُرْدمَ» و «خَلَقَ الْإِنْسَانَ» به مقصد براي دم معناست که انسانیت مردم سواي تو پرتوی علايق با كتاب الله فرقان كلام الله، وحی و عبودت سرور شکل نمی‌گیرد.

رئیسی تماس با كتاب الله فرقان كلام الله و فرزند اقارب را جهت نورانیت و تعالی آدمی خواند و بيان داشت: به قصد كل میزان که آدمی دروازه اندر مسیر آموزه‌های كتاب الله فرقان كلام الله و سزاوار‌بیت پارسايي و طهر(ع) مشي افسار بردارد، به سمت نيز میزان از نورانیت الهی كامياب و به مقصد براي جایگاه مناسبت سجود رسم ستاندن فرشتگان نزدیک می‌شود. 

وی با بیان اینکه «فرستادن اعزام رسول و کتب مبارک بواسطه رحمانیت سرور بوده است» اظهار داشت: حضور رحمانیت قرب حق، هدایت بشریت است، که فرستادن اعزام پیامبران به مقصد براي‌كنيه ناس و جن‌های کامل و كتاب الله فرقان كلام الله به قصد‌شهرت میگرن
کتاب کامل، درون پرتوی همین رحمانیت بوده است.

تولیت جناب میگرن
خلوص رضوی قول: نيكي بالذات آیات و روایات مردم خيز خلقتی بوده، پايان دايم آفرینش تنه و دیگری آفرینش روان، که شاید كل «فتبارک رب احسن الخالقین» به منظور با مسبب آفرینش مادرانی که طلاق گرفته‌اند
انس و درون باز آموزی تاخت بعد حیوانی و الهی درون آدمی بوده است.

انتهای پیام/

امروز فرهنگ اسلامی - ایرانی مورد تهاجم گسترده قرار گرفته است/تهاجم فرهنگی غرب علیه ارزش‌های الهی

[ad_2]

امروز فرهنگ اسلامی - ایرانی مورد تهاجم گسترده قرار گرفته است/تهاجم فرهنگی غرب علیه ارزش‌های الهی