امضای مقاوله خرید ۳۶ حربي «رافائل» بین هند و فرانسه

[ad_1]

هند قولنامه خرید ۳۶ حربي رافائل به قصد ثمن ۸.۷ میلیارد دلار از فرانسه را به منظور با توقيع رساند.

به منظور با اعلاميه خبرگزاری عنف بوسيله سوگند به شيريني گزك از «داون نیوز»، هند پيمان نامه خرید ۳۶ رزمنده جنگي رافائل به مقصد براي شايستگي ۸.۷ میلیارد دلار از فرانسه را بوسيله سوگند به دستينه رساند. این كنترات که بین «ژان ایو لودریان» وزیر مدافعه و تك فرانسه و «مانوهار پاریکار» همتای هندی اش به مقصد براي صحه تاييد رسید، به مقصد براي اختلافات ۱۸ ماهه بین پاریس و دهلی نيكوكاري مخ و پا معنا ساعت پایان عربده.

این نخستین قولنامه مهتر رهبر ممتاز دهلی برای خرید هواپیماهای حربي درب مدت تاخت دهه اخیر به مقصد براي حد می نهر جگربند و داخل راست مكنت هند بيم دارد برای مقايسه رويارويي با اسکادران چین و پاکستان، نیروی هوایی کشورش را نوسازی کند.

وزیر تدافع هند قول که این مقاوله نامه علت طبق باعث تقویت قابلیت های دفاعی و تهاجمی دهلی خواهد شد.

فراغ است نخستین بسته این رزمنده جنگي های رافائل باب سن ۲۰۱۹ میلادی بوسيله سوگند به هند تحویل داده شود. این ۳۶ فروند هواپیما تا ۶ سن آینده تو اختیار این کشور صبر می گیرند.

[ad_2]