نصب گماردن دکتر نتاج سلامی بوسيله سوگند به سو سرپرست شبکه حفظالصحه و تداوي مسجدسلیمان

آرایش تابستانه
[ad_1]

انتصاب دکتر نژاد سلامی به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان

دکتر محمدرضا خواص مواد غذایی
مادرانی که طلاق گرفته‌اند
نژادسلامی به سمت ناحيه صورت سرپرست شبکه سلامت و شفا مسجدسلیمان قايم گردید.

انتصاب دکتر نژاد سلامی به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان

[ad_2]

انتصاب دکتر نژاد سلامی به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان

دیدگاهتان را بنویسید

*