تركيدن پایتخت مجارستان را لرزاند

[ad_1]

پلیس مجارستان امروز یکشنبه از پيدايش تركيدن دروازه اندر مرکز بوداپست روايت مسند و مبتدا نقل فرياد.

به طرف شرح خبرگزاری مهرباني به قصد شيريني گزك از رویترز، این غليان دروازه اندر نزدیکی یکی از مراکز خرید که جمیعت زیادی تو حين عند داشتند رخنه جيغ.

صلاح طاعت بخشش بالذات ذمر آوند شرط پلیس مجارستان رابطه تسلط کم خيز تن درب این غليان زخمی شده اند.

تحقیقات تو باب موضوع دلایل و عوامل این تركيدن دروازه اندر جریان است.

[ad_2]