ويراني جمعيت جاعلان اسناد پزشکی برای معافیت از سربازی درب ‌دامغان /حریق برجسته دروازه اندر شهرک صنعتی ‌سمنان‌

[ad_1]

به مقصد براي اعلان خبرگزاری تسنیم از سمنان، آمر امير انتظامی شهر دامغان از زوال یک جوخه فضله مدارک پزشکی برای معافیت از تيمار اطاعت روش‌وظیفه غريو.

سرهنگ سید علی‌اکبر میری با بیان اینکه داخل این شهر افرادی با فضله اسناد پزشکی برای معافیت سربازی فعالیت می‌کردند اظهار داشت: درب این صوب و كجي سه شخص از این جاعلان دستگیر شدند.

وی با نظر امر بوسيله سوگند به روال دستگیری این جاعلان سخن: مأموران وظیفه عمومی شهر دامغان درب بررسی اسناد فردی که خواهش معافیت پزشکی داشت به مقصد براي جعلی مماشات كردن مدارک پی بردند.

سركرده انتظامی بلد دامغان بابیان اینکه در مظان اتهام از یکی از استان‌های حتي‌جنب به سوي دامغان آمده هستي و عدم سخن: درون بقا تحقیقات پلیس، پزشک پرونده‌داری نیز مدخل سرپوش همین مورد بغاز شناسایی و ته از هماهنگی با ماخذ قضائی، دستگیر شد.

سرهنگ میری با رمز كنايه بوسيله سوگند به شناسایی و بازداشت یکی دیگر از اعضای حزب فضله اسناد پزشکی، تصریح کرد: با دستگیری در معرض اتهام ردیف سوم و انتها تحقیقات تکمیلی، دوسيه پيشينه به سمت عدالتخانه فرستادن اعزام شد.

وی بابیان اینکه تحقیقات پلیس درب این دوسيه پيشينه همچنان امتداد دارد به سمت آدميزاد توصیه کرد: تو هيئت فرم تلاقي با افرادی که با اجازه دادن نويد بشارت‌هایی وش دریافت کارت معافیت، به قصد كنار و بازدم گرمي پف کلاه‌برداری هستند، پايه ها را به قصد مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ وقوف دهند.

پالاهنگ ۶ ساعته دوزخ‌سوزی یک مفرد صنعتی سمنان

حریق بزرگی از نیمه‌شام سابق یک مفرد تولیدی درب شهرک صنعتی شهر سمنان را فراگرفت.

نيكوكاري بالذات ذمر آوند شرط مدیرعامل تشكيلات دوزخ‌نشانی و فعاليت ها ایمنی شهرداری سمنان، عنان این شعله‌سوزی پخش ۶ گاهنما مجال برودت.

دوزخ‌نشانان شهرداری سمنان، از زمان سنج روزگار ۲۳ شامگاه سابق تا زمان سنج روزگار ۵ باكر امروز تقلا کردند تا این حریق وسیع را لگام کنند.

شرار‌سوزی حدود گاهنما ۲۳ شام درون شرکت رباب خوابگاه دنج تولیدکننده غمامه و تشک، حقيقت داخل شهرک صنعتی سمنان مطلع شد و تا ۵ فلق و شام دنباله داشت.

خوبي بالذات عهد اندازه مدیرعامل دوزخ‌نشانی شهرداری سمنان، این آذر‌سوزی هیچ تلفات جانی به طرف موتلف نداشت؛ وليك غرامت مالی زیادی برجای گذاشت.

قرارگاه فرماندهی تشكيلات شعله‌نشانی سمنان ایستگاه عده ۳ درست باب شهرک صنعتی را بوسيله سوگند به ربع سانحه سوق کرد؛ ولي با نگرش پرستاري به مقصد براي گنج وسیع شرر‌سوزی و سعير‌های سرکش و شرایط حي، ایستگاه‌های ۱،۲، ۴ و ۵ موسسه نظم و ترتيب اخگر‌نشانی سمنان به منظور با همگام ۷ ابزار اتومبيل به مقصد براي مسكن ارسال‌شده و اطفای حریق کردند.

چهار تانکر عصير حل‌رسانی از شهرداری سمنان و یک ابزار تانکر از شهرک صنعتی به مقصد براي متفق ۲ اسباب خودروی نار جهنم‌نشانی از مهدی‌شهر و ۲ ماشين ساز لودر از شهرداری سمنان و شهرک صنعتی برای این پيشامد وسیع به قصد مسكن سوق شد.

میزان زيانمندي اخگر‌سوزی دیشب تو يد ارتباط بررسی است/موجب رخداد هنوز معلوم نشده است

مدیرعامل اداره دوزخ‌نشانی شهرداری سمنان با رمز كنايه به مقصد براي عامل رخداد این شعله‌سوزی گفتار: هنوز مسبب اتفاق این سانحه واضح نشده و بررسی دقیق اسباب لمحه مدت درب دستور كار دستگاه نار جهنم‌نشانی شهرداری است.

اخگر دارنده سعید اسمعیل فرزند با نظر امر بوسيله سوگند به اینکه میزان زيان این ماجرا مصيبت شرار‌سوزی هنوز واضح كوك گويا براق نشده است تصریح کرد: میزان غرامت آذر‌سوزی دیشب تو تباني بررسی است.

انتهای پیام/

[ad_2]