انگلیس عربستان را به سمت مواد منفجره باهوش آماده کرده است

[ad_1]

انگلیس عربستان را به بمب هوشمند مجهز کرده است

یک رسانه بریتانیایی دروازه اندر بقا اعلاميه های ذات از روابط انگلیس و عربستان از تجهیز این کشور عربی به طرف مواد منفجره های زيرك از سوی لندن نبا اخبار غريو.

به طرف بيانيه خبرگزاری نيكي و عتاب، ابزرور تو شرح نفس می نویسد: انگلیس مواد منفجره های عاقل تولید شده درب شرکت رایتون را درون اختیار عربستان روش داده است.

 کارخانه های رایتون، بزرگترین کارخانه‌های تولید موشک و مواد منفجره درب دنیا هستند.  بوسيله سوگند به ورقه این ژورنال، عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که از این مواد منفجره‌ها تمتع می‌کند و از بزرگترین مشتری‌های تسلیحاتی انگلیس به منظور با نمره اندازه می‌آید.

اعلام ها امارت می‌دهد انگلیس از نوبت مطلع حملات عربستان سعودی به قصد یمن، كورس دور میلیارد و ۸۰۰ میلیون پوند پروانه فروش تفنگ به منظور با عربستان سعودی صادر کرده است.

نيكويي و سيئه صدق بالذات حساب رسمی کمپین جنگ با بازرگاني تفنگ (CAAT) عربستان سعودی بزرگترین خریدار تسلیحات انگلیس است و از كلاس ۲۰۱۰ تجهیزاتی بوسيله سوگند به بها جگرسفيد میلیارد و۷۰۰ میلیون پوند از این کشور دریافت کرده است.

کمیته وسعت بسط دادن و تحقیق بین الملل درون انجمن خلق انگلیس و مجلس اروپا كل تاخت تحریم تسلیحاتی عربستان مشاوره پیش از ازدواج
را خواهنده شده‌اند، با این هويت عرضه مكنت انگلیس همچنان به سوي حمایت از این رژیم ديكتاتورمنش دنباله می‌دهد.

عربستان سعودی از ششم فرودین ۱۳۹۴ به قصد نقشه پس فرستادن عبيد ربه نصرت يافته هادی، رئیس همگي مستعفی یمن بوسيله سوگند به قوه، غنيمت هوایی به سوي منطقه ها نامشابه و آشنا این کشور را مطلع کرده است؛ از حين نوبت تاکنون حدود  ۹ عندليب و ۴۰۰ آدم از يكباره هزاران کودک کشته شده‌اند.

درب اوايل دانشپايه طول عمر جاری میلادی بازرسان دیدبان راتبه انسان از مکان‌های بمباران شده دیدن کردند و شواهدی به سوي يد ارتباط آوردند که علامت می‌دهد تسلیحات مصنوع شكل انگلیس دروازه اندر آنها فايده ستاني و زيان شده است. ماهیت این اهداف رد عدالت که عربستان تاسیسات غیرنظامی را تيرخور می‌گیرد که رد قوانین بین‌المللی شهريه آدم محسوب می‌شود.

کریستین بکرل، از دیده‌بان مشاهره آدمي زاده می‌گوید: مساله فرد این نیست که سعودی‌ها از این تسلیحات دروازه اندر یمن بهره گيري کرده‌اند بلکه دیدبان مواجب انسان معطوف شده که آنها به منظور با قيافه غیرقانونی از این تسلیحات كاربرد بهره جويي کرده‌اند و تسلیحات فايده ستاني و زيان شده دروازه اندر حملات هوایی ساختن انگلیس بودند.

باب آينده حاضر انگلیس حدود ۱۲ درصد از سوق و ميدان معامله سودا دفاعی جهانی را درب اختیار دارد و مدخل سرپوش دهه قبل جایگاه خويش را تقویت کرده و بوسيله سوگند به جایگاه دومین صادرکننده مهتر رهبر ممتاز تسلیحاتی دروازه اندر دنيا رسیده است.

هستي حكومت انگلیس خاورمیانه را سوق و ميدان معامله اصلی صادرات تسلیحاتی‌اش می‌داند. خيز سوم از کل صادرات تسلیحاتی انگلیس بوسيله سوگند به خاورمیانه می‌جوي. تو تاخت پار انگلیس با توافقات تسلیحاتی به سوي شايستگي ۳۸۸ میلیون پوند با امارات، ۱۷۰ میلیون پوند با ضخامت، ۱۲۰ میلیون پوند با عمان و ۲۴ میلیون پوند با بحرین وفاق کرده است.

انگلیس عربستان را به بمب هوشمند مجهز کرده است

[ad_2]

انگلیس عربستان را به بمب هوشمند مجهز کرده است