اولویت مسئولان دروازه اندر سياحت رئیس گروه به مقصد براي استان قزوین انجذاب ارج است

[ad_1]

به قصد اعلام خبرگزاری تسنیم از قزوین، سید علی موسوی مدخل سرپوش شورای اداری بلد قزوین که نيمروز امروز درون جا تالار اجتماعات فرمانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: استان قزوین عضو آخرین استان‌هایی است که هیئت ثروت به سوي لحظه رحلت می‌کند و باید بتوانیم از این عزيمت نهایت بهره وري را ببریم.

وی با بیان اینکه استان قزوین می‌تواند اعتبارات مناسبی را درون این نقل مكان ربايش کند تصریح کرد: ار طرح‌های خوبی را بتوانیم درب مهاجرت رئیس همگي به طرف استان قزوین پیشنهاد بدهیم می‌توانیم اعتبارات مناسبی را برای استان ربايش کنیم براي اينكه که درون برخی از استان‌ها تا ۱۰۰۰ میلیارد ده قران شان قدر باز انجذاب شده است.

حاكم قزوین صلاح طاعت بخشش وجوب التفات جعودت هيجان پرنمك و میزبانی مناسب از رئیس گروه تأکید و تصریح کرد: نشانه ها كارها تاليفات و برکات پيشواز پسنديده و مشبع هيجان پرنمك افزون صلاح طاعت بخشش انجذاب اعتبارات بیشتر به سوي نفس استان برمی‌گردد و دروازه اندر این محاذي جهت باید حق میزبانی را به سمت خوبی هيئت کنیم.

موسوی با رمز كنايه به مقصد براي نقطه محلت دیدار مردمی رئیس همگي اعلام کرد: استاديوم شهید رجایی قزوین بوسيله سوگند به نام آدرس نقطه محلت دیدار مردمی گلچين برگزيدن شده است که از اسباب‌های امنیتی و انتظامی، حاملگي بار‌ و شيريني گزك و ترافیک، شهرداری و سایر آلت‌ها آرزو داریم تا شرایط و امنیت را برای یک دیدار خوش و بد خير ایجاد کنند.

وی تو مبحث دیگری از سخنان ذات به سمت قضيه مهم سرشماری و تأکیدات شان بزرگ رهبری صلاح طاعت بخشش اجرای صحیح این دستور كار آغاز کرد: بخش سرشماری و حساب و داده ها زیربنای تمام تصمیم‌گیری باب کشور است بنابراین مدخل سرپوش این سمت نفوس و پري باید دانسته ها دقیق و درستی نشان دادن کنند.

حاكم قزوین بیان کرد: نيكي بالذات قوانین کشور و سامان و کارهایی که تعریف شده است و همچنین نيكوكاري بالذات حکم شرعی منصب سترگ رهبری و برخی از ماخذها آيت اله ها كاربرد بهره جويي از این معلومات برای مرادها دیگر شرعا نامشروع است ورا آنگاه توده باب این زمینه نگرانی نداشته باشند.

موسوی همچنین با نظر امر به سمت بازگشایی مدرسه ها از نهادها و نشريه اعضا‌های دولتی و غیردولتی طلب تا نهایت همکاری را با تعلم و تعليم آموزش بارآوردن استان قزوین برای منصرف كردن یک كلاس تحصیلی پربار داشته باشند.

دروازه اندر پایان این گردهمايي محسن مولایی به سمت شهرت رئیس دائره امور عرق مدينه قزوین، مدرك انگيزه‌الاسلام محسن رشوندی به طرف آغاز رهبر آدينه محمودآباد و اندام ابوابجمعي شورای اداری شهر قزوین، سرهنگ داود بهرامی به قصد كنيه سپهسالار لشكر ناحیه قدوه خوشگلي(ع) و منقح شکوری به سمت خطاب سرپرست نيابت مددكاري اداری – مالی فرمانداری قزوین شناخت شدند.

انتهای پیام/

[ad_2]