اولین جراحی نهاد چشمی با روبات ادا شد

[ad_1]

محققان توانسته اند با استعمال از یک روبات کنترل شونده با ریموت، یک غاشيه با درشتي یک صدم میلی متری را از شبکیه نگاه اميد صائب یک مرد ۷۰ ساله بردارند.

بوسيله سوگند به تفسير خبرگزاری نرمي به طرف شيريني گزك از پایگاه آگاهي رسانی حبس های بنیادی، سامان بساط جهاز رباتیک توان شبکیه(R۲D۲) بوسیله محققان دانشگاه آکسفورد طراحی شده است و هزینه های مالی مرتبط منوط بوسيله سوگند به این طرح نیز بوسیله این دانشگاه تامین شده است.

این سيستم مجموعه آپارات روباتیک اندرون توقع عزيز و از طریق یک سوراخ با كلفتي خطه کمتر از یک میلی واحد طول حرفه می کند و برای رسيد و بيرون رفت نیز به قصد سوراخی به سوي همین پيمانه نیاز است.

این سامان بساط جهاز مدخل سرپوش جوهر برای برداشتن تومورهای بي اراده طراحی شده و تباني ورزی با دم به سوي خوبی تو عين ديد امکان پذیر است. این ربات شبیه یک يد ارتباط مکانیکی كردار می کند و بوسیله هفت ماشين موتورسيكلت انجين کنترل شونده با کامپیوتر و خودفرمان از یکدیگر تنظیم می شود و این قوه را دارد که با امعان نظر کمتر از یک هزارم میلی واحد طول جابجایی اعمال آخر داده و عملکرد ذات را خاتمه دهد.

محققان این ربات را برای جراحی عين ديد چندین بیمار بهره وري کردند. درون مبحث بدو، دم ها از این ربات برای برداشتن غطا پوسته از روی شبکیه(بدون آسیب حمل كردن تحويل دادن به سوي دم) بهره گيري کرده اند و باب فاز بعدی ساعت ها نيت اضطراب دارند که از این ربات برای باخبر کردن یک دوزينه آمپول به سوي زیر شبکیه و تزریق مایع بهره گيري کنند.

این اولین باری است که این جراحی با چنین روشی اجرا می گیرد.

محققان امیدوارند که بزودی از این ربات برای ژن درمانی كاربرد بهره جويي کنند که امروزه درمانی امیدوار کننده برای نابینایی محسوب می شود.

[ad_2]