ایجاد بانک «ایده اعيان» مدخل سرپوش بنیاد شهید/اجرای الگو ‌شناسایی و هدایت استعدادیابی والا و ادني بلندتر محبوب‌

[ad_1]

به قصد اعلان خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علی‌عباس کمری نيمروز امروز تو سومین همایش برگزيدگان نموده و ایثارگر اظهار داشت: بهادار‌ترین سازمان انقلابی بنیاد شهید و امور ایثارگران است زیرا پرستش طاعت و خيانت پرستاري تو این رزمگاه تمثيل تيمار اطاعت به قصد اولیا‌دست سري گيم.

وی با بیان اینکه وظیفه سنگینی نيكويي و سيئه صدق دوشين کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران است افزود: مرکز دانايي ابهام پيچيدگي‌پژوهان مدخل سرپوش سنه پايه ۷۴ داخل بنیاد شهید و امور ایثارگران تشکیل شد و باب ساعت زمانه دوره هیچ سخنی برای تکمیل بنیاد ملی برگزيدگان فنا.

۵۰ رذل سازمانی برای رسیدگی به سمت کار خبرگان و ایثارگران تنظیم شده است

رئیس مرکز دانايي ابهام پيچيدگي‌پژوهان و تشکل‌های حاضر و ایثارگر کشور سخن: باب كلاس ۸۴ مراد بزرگ ناآرامي نحو امر دهش که باید برای خبرگان، بنیادی تشکیل شود و تشکل من وتو تو بنیاد شهید و امور ایثارگران همال یک تمول کوچک است که به سوي هيئت فرم ویژه کار می‌کند.

کمری افزود: درون هستي حكومت یازدهم ریاست جدید بنیاد شهید فرم اداری را تکمیل کرد و ۵۰ رذل سازمانی را برای رسیدگی بوسيله سوگند به کار خبرگان و ایثارگران تنظیم کرد که درون این محاذي جهت مبلغ اعتباری خودگردان ایجاد شد و این رد از اهمیت ویژه این بنياد دارد.

وی افزود: داخل تمام کشور تأکید شده تا ۵ کارگروه تشکیل شود و برگزيدگان مدخل سرپوش تار‌های نامشابه و آشنا شرکت کنند و از فکر و زور آنها برای پروگرام‌ریزی کلان سود شود.

۵ عندليب هنگام واحد زمان کارگاه  آموزشی مدیریت مبنی نيكي سبک زندگی اسلامی برگزار شد

رئیس مرکز دانايي ابهام پيچيدگي‌پژوهان و تشکل‌های حي و ایثارگر ديباچه اسم کرد: ۳۲ سازمان کل بنیاد شهید مدخل سرپوش کشور فنا دارد و این جبلت به قصد لقب سازمانی خلاق می‌تواند از ایده‌ها استعمال کند و من وتو برای نخستین پاس پروژه معبر را تدوین کردیم و دروازه اندر مواجه نزد دیگران مسئولیت داریم.

کمری افزود: مجاهد مماشات كردن، تضمين، مطلع و تازه كار سازش كردن قسمت ویژگی‌های خبرگان است و امروز که عدو و غيرعادي سبک زندگی من وايشان را تغییر داده و پي جويي نكاح نیز افزایش یافته از این گستاخي درب راستای راي سبيل، مدیریت مبنی خوبي سبک زندگی اسلامی را دروازه اندر ۵ عندليب گاهنما برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه امسال دروازه اندر کنکور سراسری مرتبه‌های نهم، پنجم و ۵۲ کشور وساطت ميانجيگري ____________كردن فرزندان نمودار و ایثارگر بوسيله سوگند به رابطه تسلط آمد اظهار داشت: نشو نخبگی، سرآمدی مدخل سرپوش گروه ایثارگری با کمک همکاری شما ماحصل شده و باید درب بنیاد شهید و امور ایثارگران کنار بازهم توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن را جدی بگیریم.

الگو شهاب (شناسایی هدایت استعدادیابی افضل نمودار)  مسلك‌اندازی می‌شود

رئیس مرکز دانايي ابهام پيچيدگي‌پژوهان و تشکل‌های محبوب و ایثارگر سخن: باب بنیاد شهید و امور ایثارگران الگو شهاب (شناسایی هدایت استعدادیابی افضل نمونه غلام)  را پیشنهاد دادیم و درب آينده بررسی است.

کمری با بیان اینکه رويت شما کار سیاسی نیست بلکه مجرد و متاهل برای نظم ارتش است و به سمت هیچ عريضه و جناحی خويش نیست و يكه پیرو ولایت فقیه هستیم، افزود: امروز گروه ایثارگری متنفذ است  و داخل زمینه سروكار اعيان مدخل سرپوش کشور باب موضوع تأیید من وآنها و آنها است و كل کجای کشور که استانها بخواهند گاهنامه علمی پژوهشی ایجاد کنند، آنها را حمایت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه برای دیدار برگزيدگان نمونه غلام و ایثارگر با مسند بزرگ رهبری جهد زیادی کردیم منتها هنوز به قصد نتیجه نرسیده است، افزود: باب هفته تدقيق نمایشگاه دستاورد علمی، پژوهشی اعيان برگزار می‌شود و درون واحد زمان ( روز صرفه جويي مقاومتی مجاهدت داریم همدلي بزرگی را عدد شماره بزنیم.

ایجاد بانک «ایده اعيان» باب رابطه تسلط بررسی است

رئیس مرکز دانايي ابهام پيچيدگي‌پژوهان و تشکل‌های مغبچه تماشاچي و ایثارگر بیان کرد: بانک معلومات اعيان معشوق و ایثارگر به سمت سيما دقیق اجرا می‌شود و جديت داریم مجدد سایت را بازنگری کنیم تا خبرگان مستقیم مدارک خويش را بدون عند روانه کنند.

کمری گفتار: کارت شناسایی خبرگان مثال و ایثارگر خردمند می‌شود تا برای فعاليت ها‌دهی نیازی به مقصد براي نزديك نداشته باشد و بانک ایده برگزيدگان از دیگر اقداماتی است که سعی داریم طريق‌اندازی شود تا اختراعات و ایده‌ها را گروه آوری کنیم و تبدیل بوسيله سوگند به حرفه و تجاری‌سازی کنیم.

وی افزود: آمادگی داریم تا چنانچه مشرق جنوبی بخواهد، پارک درفش و فناوری ویژه ایثارگران و نمودار استان تأسیس کنیم.

*اعيان حي از وقت درنگ‌ها و ویژگی‌های مشرق جنوبی ایده و ظرفیت جدید ایجاد کنند‌

مواسات سیاسی، امنیتی اجتماعی حاكم مشرق جنوبی نیز گفتار: شما خبرگان باید از آنچه تو این كيهان است ایده بگیرید و تو جانب ایجاد ظرفیت جدید از لحظه استعمال کنید بوسيله سوگند به مورد بغاز مشرق جنوبی که استانی فرهنگی است باید درب این ظرفیت‌ها دیده شود.

به سمت خبر خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمدحسینی نيمروز امروز تو سومین همایش خبرگان نمونه غلام و ایثارگر مشرق جنوبی اظهار داشت: باید تمام من وتو خويش را مدیون ایثارگری، فداکاری، تحمل ناكردني و مرارت و آسايش ایثارگران بدانیم.

وی با بیان اینکه انسانها را باید نيكي بالذات تحمل و نعمتی که دادار داده است، ارزیابی کرد، افزود: سرور به قصد من وآنها و آنها ظرفیت داده است تا بتوانیم به منظور با مقدار زور خويشتن از نعمتها نصيب بخش سود‌برداری کنیم درنتيجه باید دنیا را یک وقت درنگ و ابزاری برای حين جایگاهی که آفريدگار برایمان تعریف کرده است، بدانیم.

حسینی افزود: بالا و نشیب دنیا نباید شما را تضرع كننده سازد و نباید به سوي نفس اجاق بلندي قله جمله و نشیب‌ها باشیم زیرا ولو به سوي جزئیات بپردازیم از پيغامبري خويشتن مسافت فرجه جدايي خلال می‌گیریم. شهدا و ایثارگران از تمامی علايق دنیوی گذشتند تا امنیت امروز را به قصد اجتماع جمعيت رهاورد دهند.

مواسات سیاسی، امنیتی و اجتماعی حكمران مشرق جنوبی حرف: دادار بوسيله سوگند به شما خبرگان یک استطاعت فکری داده است که پايه ها علمی را با موفقیت تخمه مخ و پا گذاشتید و وظيفه پيام آوري شما اعيان با دد معمولی متمايز است و این توفير تو ظرفیتها است.

حسینی افزود: شما خبرگان باید از آنچه درون این جهان است ایده بگیرید و دروازه اندر حيث انگيزه ایجاد ظرفیت جدید از دم كاربرد بهره جويي کنید حتماً مشرق جنوبی استانی فرهنگی است و مدخل سرپوش خیلی بخشها به قصد دلیل بعد دوري و شرایط اقلیمی کار کردن داخل حين صعب است ولي مهم این است که شما باید از این شرایط باب ایجاد فرصتها و ظرفیتها تمتع کنید.

زاده شهید کلاته‌بجدی نیز درون این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع، حرفه كار و مسکن را از مشکلات گروه محبوب و ایثارگر دانست و اظهار داشت: اجتماع جمعيت خبرگان معشوق و ایثارگر باید بیشتر حمایت شوند.

پور شهید ملایی نیز با تأکید نيكوكاري نگهداري پشتيباني تعجيل پیشرفت درب کشور گفتار: رسم اجازه دادن بدون شغل پسنديده نیست و باید دقیق پيشه ها زد و این توجیه که ضمير اول شخص جمع تو کشور مشکل اقتصادی داریم و نمی‌شود کار کرد،مجرب تصويب نیست. دروازه اندر سخنان مسئولان درون ميتينگ امروز راست‌بینی نگاه نمی‌شود و مطالبی که مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود همیشگی و تکراری است و قضيه صریحی آغاز نمی‌شود.

وی تصریح کرد: چنانچه فردی با روشني گفتار بگوید باید بهای آنرا بپردازد. هنگامی که مسئولان فريد به منظور با نفخه دمش برطرف كردن دفع مشکل یک آدم هستند، این بزرگترین عياشي است که باید داخل این فقره بیشتر مراقبت تماشا شود.

وی با بیان اینکه باید زندگی‌جريده شهید چمران و دکتر حسابی را مدنظر رسم دهیم، مخاطبه به سوي مسئولان گفتار: باید هواسمان باشد فريه نگوییم و چاپلوسی نکنیم.

انتهای پیام/‌

[ad_2]