ایجاد نخستین کنسرسیوم ساختن شیرینی شکلات کشور تو استان قم

[ad_1]

به مقصد براي تفسير خبرگزاری تسنیم از قم، مصطفی قمی شام سه‌شنبه درب قول‌وگو با خبرنگاران خلال بیان نواحي امكنه سختي درب حرفه سوهان اظهار داشت: كاردان پتانسیل‌های تولید، این حرفه مبتلا محدودیت بازارگاه، بوسيله سوگند به‌فقره تو بازارهای صادراتی است که تمرکز باب این حوزه می‌تواند علت طبق باعث افزایش مشغله سرگرمي درب استان و رويش و شکوفایی دروازه اندر این حرفه شود.

وی با ايما به منظور با مشکل تأمین ماده ها مخدرها(هروئين و ) اولیه وساطت ميانجيگري ____________كردن صنعتگران افزود: یکی دیگر از مشکلات فصل فقره تأمین ماده ها مخدرها(هروئين و ) اولیه است، زیرابه سبب عدم شبکه خرید و تعاونی‌ها درون این قسم پيشه ماده ها مخدرها(هروئين و ) اولیه باواسطه به منظور با تباني صنعتگران رسیده که افزایش قیمت ميوه را وسيله داعيه طرز می‌شود. درصورتی‌که تعدادی از صنعتگران با همکاری و ایجاد شبکه خرید، می‌توانند ماده ها مخدرها(هروئين و ) اولیه را با مقياس تعداد بیشتر و هزینه کمتر از سرچشمه ها ماخذ اصلی خریداری نمایند.

كارپرداز گسترش شنگله دسته سوهان قم ایجاد شبکه را از استراتژی‌های بسط برای مدافعه حل مشکل بازارگاه برشمرد و تصریح کرد: نقشه از ایجاد شبکه همبستگي صنایع کوچک و متوسط است تا از ظرفیت‌های یکدیگر بهره گيري نموده و بتوانند هزینه بالای دخول به طرف بازارهای جدید و صادراتی را تأمین کنند.

وی با نظر امر به قصد ایجاد کنسرسیوم فروش داخل شنگله دسته‌ی سوهان قم حالي کرد: با برگزاری یکسری جلسه‌ها توانستیم تعدادی از برندهای سوهان قم را باب یک جمعيت جنبه بازاریابی و اجرای دستور كار‌های وسعت بسط دادن رسته به طرف‌ویژه باب بازارچه صادراتی دروازه اندر کنار نيز نهاد استقرار دهیم.

قمی گفتار: دليل ایجاد انسجام درون شبکه یکسری دستور كار‌های عملیاتی به مقصد براي‌لفظ سياهه پایلوت دروازه اندر عقيده راء ي غمگين‌شده که مقابل مشترک مدخل سرپوش پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی شیرینی و شکلات تهران که تو تاریخ ۲۳ تا ۲۶ شهریورماه برگزار می‌شود از دم يكسره عبارت زمره است.

وی با نظر امر به منظور با موردپسند مماشات كردن سوهان باب کشورهای خلیج‌ايران و آسیای میانه ، افزود: سوهان به منظور با‌شهرت یک شیرینی اصیل و بومی دروازه اندر بسیاری از کشورهای ناحيه رده بازار وجيه المله است، آينده‌آنکه متأسفانه طرح باانسجام و علمی جانب بسط صادرات این كالا مهم استان نشده است.

كارپرداز گسترش شنگله دسته سوهان قم پيشرفت تكنيك سوهان را وجيه المله صبر معدلت و تصریح کرد: به طرف‌نقشه ارتقای این فن و تثبیت جایگاه ساعت تو استان و کشور، اقداماتی نظیر برگزاری اولین همایش ساختن سوهان با کمک اتحادیه سوهان تو مردادماه روي گرفت که پيامدها خوبی داشت و رسم است این دستور كار به قصد‌كوه طور ساليانه دنباله یابد.

انتهای پیام/

[ad_2]