ایران غليان تروریستی باب ترکیه را محکوم کرد

[ad_1]

ایران انفجار تروریستی در ترکیه را محکوم کرد

مادرانی که طلاق گرفته‌اند
مريخ قاسمی قصه سرا حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه داخل محکوم کردن انفجارات تروریستی تو ترکیه گواهي داشت این اقدامات نیازمند ص فآرايي جدی کشورهای سوق رده با پدیده تشدد آمیز تروریسم می باشد.

به سوي اعلام خبرگزاری عنف، مريخ قاسمی، فراء و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه کشورمان، رفتار تروریستی باب شهر غازی آنتب ترکیه  که به مقصد براي کشته و مجروح ماندگار شدن ايستادن عدد كاردان توجهی از شهروندان این کشور منتهي شد را شدیداً محکوم و حين همدردی با قوم و مكنت ترکیه، این عمل پلید خلاف انسانی را به قصد خانواده قربانیان این اتفاق تسلیت گفتار.

قاسمی افزود : پايان این نوع اقدامات تروریستی باب یک معشر عروسی و کشتار خلق بی تدافع و غیر نظامی، ثمره دیگر بوسيله سوگند به ‌وضوح اهداف ناخجسته و پلید وارونه ناجور بشری تروریسم تکفیری را به قصد نمایش گذاشته و گویای دم است که این پدیده خطرناک و بداختر به چه طريق درب رسیدن به قصد اهداف غیر انسانی و نامیمون و منحوس خويشتن، اجتماع جمعيت جهانی جراحی بینی صدای خود را تغییر خواهد انصاف
را تهدید می کند.

وی تاکید کرد: این اقدامات افراطیون تکفیری، دعوا و آرام کشورهای سوق رده را منظور آرمان روش داده و نیازمند ص فآرايي جدی کشورهای صف با این پدیده زبري سختي آمیز می باشد.

ایران انفجار تروریستی در ترکیه را محکوم کرد

[ad_2]

ایران انفجار تروریستی در ترکیه را محکوم کرد