ایران با پناهندگان و وابستگان تابعين خارجی تماس خوبی دارد

[ad_1]

به سوي رپرتاژ خبرگزاری تسنیم از ارومیه، سیوانکا عالم پالا فجر امروز درب دیدار با حكمران آذربایجان غربی با رمز كنايه به منظور با تجربیات این استان مدخل سرپوش دهه‌های قبل دروازه اندر میزبانی از پناهندگان عراقی اظهار داشت: استان آذربایجان غربی باب پيدايش ناآرامي و آرامش خطر‌های جمعیتی تو حوزه پناهندگان و مدیریت پناهندگان عراقی درون دهه هفتاد عملکرد درخشانی داشته است که باید از این خبرت سود کرد.

وی سخن: کمیساریای عالی موسسه نظم و ترتيب قبايل دروازه اندر امور پناهندگان تو جمهوری اسلامی ایران درب کنار مسئولان استان آذربایجان غربی هستند و دروازه اندر ريخت نیاز از تجربیات این استان دروازه اندر سایر کشورها سود خواهد شد.

نماینده کمیساریای عالی بنياد قوم ها و نحل تو امور پناهندگان درون جمهوری اسلامی ایران  سخن: نيز اینک ادراك همکاری و نزدیکی مطلوبی بین این بنگاه و مسئولان استاند آذربایجان غربی هويت عرضه دارد.

عالم پالا افزود: درون چند وقتی که دروازه اندر جمهوری اسلامی ایران عند دارم حي تعاملات نيك و آدم دوستانه انس و مسئولان این کشور با پناهندگان و وابستگان تابعين خارجی بوده‌مام.

عالم پالا افزود: مدخل سرپوش چند وقتی که دروازه اندر جمهوری اسلامی ایران پيش دارم معشوق تعاملات خوش و بد خير و آدميزاد دوستانه ملت و مسئولان این کشور با پناهندگان و پيروان خارجی بوده مادر.

وی گفتار: ایران طرح های ارزشمندی مدخل سرپوش کمک به منظور با پناهندگان و وابستگان تابعين خارجی عاقبت داده با این زمان حال و ماضي از سوی مجامع بین المللی کمتر بدان اداشده شده است.

نماینده کمیساریای عالی موسسه نظم و ترتيب نحله ها اديان دروازه اندر امور پناهندگان داخل جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایجاد جامه (زنان هندي) بیمه ای برای وابستگان تابعين خارجی و پناهنگان داخل ایران یک کار معتبر تلقی می شود.

وی جهد طالع تمكن ایران داخل رسیدگی به سمت امور پناهندگان و پيروان خارجی را شایسته تقدیر دانست و طالب بقا همکاریها تو وسعت بسط دادن رسیدگی به قصد امور وابستگان تابعين خارجی با تمول ایران شد.

انتهای پیام/

[ad_2]