ایران خرید هواپیما از ایرباس را به مقصد براي ۶ فروند کاهش فرياد

[ad_1]

خبرگزاری غربی به منظور با شيريني گزك از یک مسئول ایرانی از تقلیل مقدار هواپیماهای باب موضوع خریداریِ ایران از شرکت ایرباس به سمت ۶ فروند درب واکنش بوسيله سوگند به کارشکنی‌ های مکرر آمریکا روايت مسند و مبتدا نقل غريو.

بوسيله سوگند به رپرتاژ خبرگزاری مهرباني به طرف شيريني گزك از رویترز، یک مسئول ایرانی از کاهش شمارش هواپیماهایی گزارش قضيه عربده که تهران طمانينه آرام است از شرکت ایرباس خریداری نماید.

این مسئول ایرانی با تيمار به سوي بقيه کارشکنی های آمریکا درون این دفعه به منظور با خبرگزاری مذکور سخن: ایران شمارش هواپیماهای سفارشی ذات به قصد شرکت ایرباس را به طرف ۶ فروند تقلیل داده و این ظن نیز كارآيي دارد تا کاهش شمارش را برای شرکت بوئینگ نیز اجرا کند.

این تو حالیست که ایران باب ماه ژانویه دانشپايه طول عمر جاری میلادی از خرید ۱۱۸ هواپیما به سوي سنديت استحقاق ۲۷ میلیارد دلار از شرکت اروپائی ایرباس آگاهي داده وجود؛ ليك مدتی بعد، از تأخیرهای غیرمعمول مدخل سرپوش فرستادن سينه ها و ادخال مجوزهای لمحه مدت وساطت كردن ازطريق حكومت گنجينه داری آمریکا به مقصد براي دلیل قطعات آمریکایی به قصد کار رفته درب این هواپیماها مواخذه هایی را ديباچه اسم کرده وجود.

معمار به مقصد براي ذمر آوند شرط  این خبرگزاری، يار وزیر مسلك و شهرسازی ایران تو کنفرانس خبری وقت و شب دوشنبه گفتار که برخی علامت‌ ها حاكي نيكوكاري اصدار مجوزهای حكومت گنجينه‌داری آمریکا تا پایان ماه جاری ديدار شده است؛ وليك یک يوم دوره بعد از کارشکنی آمریکا درب تأخیر برای ازبين بردن محدودیت های این خرید بازخواست هایی را نام آدرس کرده حيات.

[ad_2]