ایوانی برای موسیقی داستان‌ای ایران

[ad_1]

به طرف خبر گزارشگر فرهنگی مجمع خبرنگاران تسنیم «پویا»، مسكن حجره دا که بیشتر بوسيله سوگند به فعالیتهای تئاتری شهير می‌شود و تالار نمایش این دفتر فرهنگی عموماً به سوي نمایشهای تجربی و دانشگاهی خاص می‌یابد، طی دوشب قديم میزبان نخستین فستیوال موسیقی داستان‌ای ایران تحت كنيه «ایوان» حيات. این طرح با فايده‌گیری از مقامهای نواحی نامشابه و آشنا ایران که حاوي آثاری از کرمانشاهان، مشرق، بختیاری، هورامان، مازندران و کردی وجود طی همکاری مسكن حجره نمایش دا و سازمان فرهنگی هنری دهلیز هفت صنعت برگزار شد.

این فستیوال که اولین هنگام دنيا خويش را خلف نوك و دامنه در گذاشت میزبان اساتید بزرگی نظیر حسین دامنه پاک، مربي برجسته دوتار مملكت مشرق نیز وجود. از دیگر دستور كار‌ها می استعداد به مقصد براي دايره‌نوازی شورانگیز طايفه سرگيجه و سرایش نوشته ها پيامدها بختیاری وساطت ميانجيگري ____________كردن فرقه جوخه چاهی و موسیقی کرمانشاهان و هورامان وساطت ميانجيگري ____________كردن رامیار اوطمیشی، فرشاد حقیقی و وحید مسعودی و مقابل فرهود کاوان و سهیل معصومی رمز كنايه کرد.
 
کسری شاهینی، مدیر مسكن حجره نمایش دا با استعاره به سوي سختی‌های شیرین برگزاری «ایوان» تيرخور از برگزاری لحظه را بازشناسی مكرر تازه موسیقی غنی داستان‌ای-مقامی نواحی نامشابه و آشنا ایران به سمت تيره جدید كنيه کرده است و بیان داشت که مسكن حجره دا بوسيله سوگند به وجه زمان‌ای و مدخل سرپوش كل وقت عمل به مقصد براي برگزاری دوران‌های جدید با محوریت موسیقی داستان‌ای-مقامی ایران خواهد کرد. وی از وحید مسعودی به قصد نام آدرس مجری و محققی کم‌نظیر یاد کرد و بوسيله سوگند به كنيه دبیر اولین دوران «ایوان» از او تشکر به سمت فعل آمد.
 
تو پایان این دوران از فستیوال از هنرمندان شرکت کننده با اهدای تندیس و هدایایی تقدیر به طرف پيشه آمد و همچنین از عند رخيص محمدرضا اصلانی کارگردان و مستندساز تشکر شد.
 
انتهای پیام/
 

[ad_2]