بابک زنجانی جراحی شد

[ad_1]

رسول کوهپایه‌مولود به سوي گزارشگر قضایی خبرگزاری تسنیم گفتار که موکلش كورس دور گاه پیش و به منظور با دلیل بیماری گوارشی که از سابق داشت، داخل یکی از بیمارستان‌های تهران تحت ادا جراحی نهاد استقرار گرفت.

وکیل حامي بابک زنجانی سخن که موکلش بدون آگاهي خانواده‌اش و او به منظور با لقب وکیل، درب بیمارستان بستری و حرفه جراحی شده است.

کوهپایه‌فرزند با بیان اینکه زنجانی داخل آينده ترخیص از بیمارستان و جابجايي بوسيله سوگند به دوستاق خانه اوین است گفتار: مسئولان تصمیم گرفتند وی به سوي اسارتگاه منتقل شود و دروازه اندر آنجا از او حفاظت‌های بايسته به قصد كردار آید.

بوسيله سوگند به اعلاميه تسنیم، زنجانی پیشتر نیز یک لياقت به سوي دلیل بیماری گوارشی باب بیمارستان آتیه بستری شده حيات. نيز موعد وکیل وی از گمان ترديد خاتمه شغل جراحی خوبي روی موکلش نبا اخبار داده وجود.

انتهای پیام/

[ad_2]