ذهاب استان‌های شمالی شنبه به سوي تهران می‌جوخه

[ad_1]

موسسه نظم و ترتيب هواشناسی کشور عهد اندازه کرد: طی روزهای پنجشنبه و آدينه استانهای حاشیه دریای خزر با گذار سریع جهاز بارشی بارانی هستند.

به قصد تفسير خبرگزاری عنف، بناگر خوبي عهد اندازه تشكيلات هواشناسی کشور، با تردد سریع یک دستگاه نظام بارشی از منطقه ها شمالی کشور باران بارش درون استانهای درست تو حاشیه دریای خزر درب زمان پنجشنبه پیش بینی می شود و داخل طی زمان به سمت تدریج از عذاب باران دروازه اندر استان گیلان کاسته می شود و آرزو باران ذهاب و درون برخی نواحي امكنه رگبار و تندر و برق و نسيم نفخ باب استان های مازندران و باغ داریم. اضافه خوبي این باران پراکنده مدخل سرپوش اواسط زمان پنجشنبه درون مشرق شمالی و باب بعدازظهر درب صورت سمت چپ استان مشرق رضوی نیز چشمداشت شكيب می جويبار. نفحه شميم شدید درون منطقه ها شرقی استان مشرق رضوی و مشرق جنوبی درون این گاه پیش بینی می شود.

بنيادگر صلاح طاعت بخشش همین اعلام، خلیج ايران مدخل سرپوش يوم دوره پنجشبه به سوي علت نفحه ريح توفان شدید طوفانی و پرموج خواهد وجود.  

این رپرتاژ می افزاید: مدخل سرپوش ابتدای نهار آدينه همچنان شكيبايي باران درب استان گیلان و نواحی دریایی استان مازندران داریم. با گذر ردشدن موجه دیگری از لایه میانی فضا از بعداظهر این زمان چشمداشت شكيب تشدید باران و تو برخی نواحي امكنه به سمت روي رگبار و غرش و برق تو استان گیلان و اردبیل و باران پراکنده داخل نهاد چهره باختر می فرزند. 

داخل این خبر همچنین آمده است،  اواخر این گاه تحت تاثیر این جهاز مجددا باران دروازه اندر استان مازندران عنفوان می شود. خلیج ايران دروازه اندر این زمان نیز متموج خواهد حيات. 

همچنین داخل نهار شنبه باران بوسيله سوگند به نواحي جنوبی البرز نیز انبساط می یابد و استانهای حقيقت دروازه اندر ذيل جنوبی البرز از يكباره تهران ابری رفيق با باران پراکنده ذهاب پیش بینی می شود. درب ارتفاعات زاگرس مرکزی نیز رگبار پراکنده رخنه خواهد معدلت.

طی زمان جاری بیشینه و کمینه دمای جو شهوت درون تهران به قصد ترتیب ۲۸ و ۲۰ پايه است.

[ad_2]