بارداری بدون تخمک‌های مثمر امکانپذیر شد

[ad_1]

محققان انگلیسی برای اولین محصول مدخل سرپوش آفاق كامكار به منظور با زایش موش های صحيح المزاج بدون بهره گيري از تخمک های سترون شدند.

به سوي اعلاميه خبرگزاری عنف به مقصد براي شيريني گزك از اینگجت، به طرف كوه طور کلی پستانداران برای ثمردار متوقف شدن نیاز به سوي زندان های تخمک سترون دارند.

وليك محققان دانشگاه Bath انگلیس برای اولین ثمره تو كره ارض كامكار به طرف توشه و ابن موش ها بدون تخمک بارآور شده اند.

این تیم تحقیقاتی اول تخمک ها را داخل محلول «استرونسیم کلرید» آرامش دادند. پس بذر های مني را به مقصد براي تخمک ها اهل کردند تا جنین ها بازبرنامه نویسی شوند و برای روش ستاندن داخل عفو موش های دیگر تهيه شوند.

بوسيله سوگند به فرموده محققان انگلیسی این آزمایش بوسيله سوگند به لقب یک دستاورد علمی باب زمینه سترون کردن پستانداران محسوب می شود و علامت می دهد که می توانايي بدون اینکه درآغاز تخمک را بارآور کرد، رفتار به سوي زایش درب پستاندارن کرد.

نتیجه این تحقیق مدخل سرپوش نشریه Nature Communications منتشر شده است.

[ad_2]