بازداشت ۹ اهل شیعه بحرینی زمان ادای مناسک زيارت

[ad_1]

۹ تبعۀ بحرینی دوره ادای مناسک حركت درون عربستان سعودی بازداشت شدند.

بوسيله سوگند به بيانيه خبرگزاری نيكي و عتاب به مقصد براي شيريني گزك از مرآه بحرین، نیروهای امنیتی رژیم سعودی شماری از شهروندان و حاجيان بحرینی را درون حين ادای مناسک زيارت كعبه آهنگ بازداشت کرده اند.

نيكويي و سيئه صدق بالذات این اعلاميه ادارۀ امنیت عربستان نيز عهد با عنفوان دوره زيارت از این ۹ شخص -که از شیعیان بحرینی هستند- تحقیق به طرف شغل آورده و داخل توقیف تذكره هایشان، از آنها دارايي که بعد از پایان سنن زيارت به منظور با این موسسه احاله کنند.

این افراد بعد از مراجعۀ دوباره بازداشت شده اند و ۳ وقت و شب است که خبری از آنها باب رابطه تسلط نیست.

اسامی بازداشت شدگان عبارتند از: سید ابراهیم سید علوی الشهرکانی(از شهرکان)، حسین جاسم متدين(از دارکلیب)، نسمه الجلیل حمزه(از دارکلیب)، فیصل ابراهیم ثامر(از دارکلیب)، جعفر عاشور(از دارکلیب)، میرزا عبدالرحیم ثامر(از دارکلیب)، عبدالله علی فرمان روايي(از دارکلیب)،  ابراهیم حبیب لیث(از دارکلیب)، ریاض خوشي(از الدراز).

گذرنامۀ تعدادی دیگر از زائران شیعه بحرینی نیز دم رجعت به قصد کشورشان توقيف آرشيو شده است که دلیل این عمل هنوز معلوم نیست.

گفتنی است رژیم اولاد سعود از ابتدای شورش آدمي بحرین داخل سنه پايه ۲۰۱۱ میلادی نظامیان خويشتن را برای سرکوب شهروندانی بحرینی به سمت این کشور ارسال کرده و تو ماه های اخیر نیز با دیکته به منظور با نسل احمر خلیفه، درون برگيري تابعیت آیت پروردگار عیسی قاسم پيشوا شیعیان بحرین تصوير مستقیمی ایفا کرده است.

[ad_2]