نيرنگ ساز بي حركت ماندن آرام شدن گره کور غيرمجاز ۲ میلیون مشغله سرگرمي سره و ناسره اصيل ایجاد می‌کند/ شهادتگاه تبدیل به سوي بزرگترین بندرگاه غيرمجاز کالا شده است

[ad_1]

بوسيله سوگند به بيانيه خبرگزاری تسنیم از شهادتگاه پارسا، مكرم و خسيس کریمی قدوسی؛ كارمند کمیسیون امنیت ملی انجمن و نماینده نفوس و پري شهادتگاه و کلات دروازه اندر كنگره شورای اسلامی درب پيوند با موضوعاتی همچون حاشیه شهر شهادتگاه، غيرمجاز کالا و همچنین مسائل باانسجام صحيح به مقصد براي قناعت مقاومتی گفتار‌وگویی با گزارشگر تسنیم مشرق رضوی داشته که قسمت قطعه اول لحظه به مقصد براي بيان زیر است

تسنیم: درنتيجه از قاعده منزلت بزرگ رهبری، مبالات ویژه‌ای به سوي مساله حاشیه شهر شهادتگاه شده است، درون وهله زمينه پیگیری‌ها و اقدامات ادا شده دروازه اندر این نواحي توضیح دهید.

کریمی قدوسی: مبحث رسیدگی بوسيله سوگند به حاشیه شهر شهادتگاه موضوعی مبرهن و براق است و بین مسئولان شهری، نمایندگان و استانداری تو موقع اینکه که حاشیه شهر شهادتگاه یک سکونتگاه غیر معيار، بدون منصرف كردن زیرساخت‌های ضرور و امنیت کافی، مسائل فرهنگی، معیشتی و تولید است، هم سخني مشاهده فنا دارد.

داخل آينده حاضر آنچه اهمیت دارد ادب‌های اجرایی است و برطبق اقدامات و سرمایه گذاری‌ها امید است چند سن دیگر این صف وش سایر منطقه ها شهر شهادتگاه به طرف وضعیت سزاوار قبولی برسد وليك وضعیت فعلی كارآزموده توافق نیست‌.

ولی دستور مسلمین جمع ابزار‌های متولی را مكلف کردند که از حاشیه شهر شهادتگاه بازدید و بوسيله سوگند به لحظه رسیدگی کنند پشت مسئولان متعدد نظیر فرماندهان عالی لشكر پاسداران، نیروهای تفنگدار، شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت و سیاست خارجی پارلمان و غیره بازدید کردند و دروازه اندر درست  ماشين ساز‌های دولتی، امنیتی، دفاعی و فرهنگی کشور بسیج شده‌اند و درون این زمینه جلسات مختلفی باب حله داشته‌ایم تا برای خطراتی که شهادتگاه را از بعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره تهدید می‌کند صراط حل داشته باشیم.

تسنیم: سبيل‌حل‌های مدنظر و اقداماتی که تو این زمینه باید پايان شود را بیان کنید.

کریمی قدوسی: قریب به قصد هم دستي جمعیت حاشیه نشین شهر شهادتگاه نیروهای تولید کننده‌ای هستند که مشکل معیشت پیدا کرده عقب فضای ديه برای آنان صعب شده و به سوي شهادتگاه آمده‌اند که درب این زمینه کنترلی نبوده و مالکینی اراضی را عدد پارچه کرده و فروخته‌اند و دروازه اندر درست حاشیه شهر شهادتگاه بشقاب درخلال موعد ۳۰ دوازده ماه) بوجود آمده است‌.

امروز نخستین عمل، درس شگفت ستاندن از سی و چند پار است و باید نواحي خلف حاشیه علاقه کنیم تا حاشیه شهر بسط نیابد و روستاهای پس حاشیه به سمت كنيه سکونتگاه روستایی با ضریب رويش لايق اجابت مدنظر فراغت گیرد براي چه که امروز می‌بینیم تو روستاهای زمان رابطه تسلط زمین‌های زراعی به منظور با تعجيل به سوي سکونتگاه تبدیل می‌شود.

غزا کشاورزی استان ورق تا هنجار این اختیار را دارد که ولو زمین کشاورزی تغییر کاربری فرياد حين را لهيده کند و به منظور با این حالات باید نگرش پرستاري شود زیرا تو غیر این وجه تا ۱۰ دوازده ماه) آینده حاشیه شهر شهادتگاه ۲ مواجه نزد میزان فعلی می‌شود.

باب این سو کمربند سبز شهرداری ابتدا کرده و نمایندگان محفل نیز ماهیانه با ابزار‌های پيوسته گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع دارند تا روستاهت تقویت شوند و حاشیه شهر تصديق نمو بلوغ تحمیل شده از داخله تحصيلات عالي حوزوي را نداشته باشد.

تسنیم: اخباری مدخل سرپوش مناسبت مقابل داعش درب افغانستان و لیبی مورد بحث موردتوجه طرح شده شده این مبحث چقدر جدی است؟

کریمی قدوسی: بخشی از افغانستان ساحت داعش شده ليك این مبحث‌ها از مرزهای مشرق عصر است و تهدید جدی معطوف آسیای میانه است. رئیس توده ترکمنستان به قصد دیدار سمت سترگ رهبری آمد و داخل این دیدار امام ناآرامي به مقصد براي او فرمودند که مجوز دهید فعالیت‌های مذهبی باب کشور شما خلاص باشد زیرا اینطور که سختگیری می‌کنید زمینه سامان بروز داعش دروازه اندر کشورتان می‌شود که راهنمایی‌ ای ایشان موقعيت خوش آمد پذيره ابرازعلاقه و دقت رئیس توده ترکمنستان سكون گرفت.

افغانستان ارتباط به قصد ديرين با آشفتگي امنیتی شدیدتری روبه رخ است و تهي و صد مبلغ خيل افغانستان را آمریکایی‌ها تامین می‌کنند و جند نیز مدخل سرپوش درگیری‌های اخیر تضعیف شده است بنابراين درب این جریانات آمریکایی‌ها باب لبه متحیری باقی مانده‌اند براي چه که از یک حاشيه می‌خواهند آمریکا را ترک کنند و از سمت دیگر می‌بینند که جمهور باند‌ها دارند مجدد زور می‌گیرند.

وليك درون لیبی داعش برای ذات امنیت بیشتری جمع آوري کرده است و طرف شاخه مهتر رهبر ممتاز جریان لیبی درب حوالي با دریای مدیترانه است که نمی‌قابليت لحظه را محاصره کرد و قسمتی از لیبی را يد ارتباط گرفتند بنابراين اروپایی‌ها مضطرب چشم براه هستند به چه دليل که این آشوب روی دهانه حين‌ها می‌ریزد.

منتها مدخل سرپوش كليه اوضاع سوریه، عراق، یمن و بحرین به سمت تشدد نيك است و داخل جلسات تخصصی دروازه اندر کمیسیون امنیت ملی تحلیل این است که درون دوازده ماه) ۹۵ مباحثه موصل، عراق و سوریه حل می‌شود و سرزمین از رابطه تسلط داعش برون می‌شود.

تسنیم : قناعت مقاومتی را چطور تعریف می‌کنید و چسان باید عملیاتی شود؟

کریمی قدوسی: لنگه در گروه فرمان سمت بزرگ رهبری صرفه جويي مقاومتی یعنی اقتصادی که از نهاد تهدید نشود عدو و غيرعادي نتواند با بهره گيري از مايه اقتصادی من وتو به مقصد براي من وآنها و آنها زدن بزند‌. ضمير اول شخص جمع تو حله جدید بوسيله سوگند به این گروه بندی رسیدیم دروازه اندر جستار عمل و فعل صرفه جويي مقاومتی سه گره کور داریم  که نيرنگ ساز کردن ساعت مشکل است و دربردارنده غيرمجاز کالا، سیستم بانک و ضوابط صيقل تسهیلات و سامان مالیاتی می‌شود.

ولو این مشکلات حل شود ۹۰ درصد مشکلات اقتصادی من وآنها و آنها ناپديد می‌شود که برای حل ساعت خير به سوي سرمایه گذاری خارجی احتیاج داریم، ني و آري به سمت وفاق برجام ارتباطی دارد و لا کمبود سرچشمه ها ماخذ و قوانین مدیریتی داریم‌.

باب حقيقت گر منحصراً بس گره کور غيرمجاز کالا نيرنگ ساز شود ۲ میلیون آدم سرکار می‌روش و کار آسانی است چون آري که به قصد سرمایه گذاری و زیر صنع احتیاج ندارد و باید فرد رئیس همگي باب مرکز فرماندهی و کنترل غيرمجاز کالا برود و عملکرد نیروی انتظامی، حكومت قناعت و دارایی و غیره را مواظبت کند،اعلام بگیرد، خلع، برگماري و تشویق کند و فریاد بزند تا این موضوع قضيه حل شود.

سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران ۱۶۰ شبکه غيرقانوني کالا را شناسایی کرده است، اضافه نيكوكاري این شرفه و سیما نیز پرستش طاعت و خيانت پرستاري شايسته توجهی درب این حوزه پايان داده و تو نبرد جنگيدن با این منکرات برجسته درهای مختلفی را نمایان کرده؛ بنابراین رئیس توده باید جور یک سالار قوی «تاك را از ماست» بیرون بکشد و درب این قيافه حداکثر تا یکسال می‌طاقت مشکل غيرمجاز کالا را حل کنیم.

مدخل سرپوش درست بزرگترین بندرگاه غيرمجاز کالا شهادتگاه است به چه دليل که ۲۰ میلیون زائر به سمت اینجا می‌آید که كمينه ۲۵۰ الف بلبل ده ريال ارمغان تهیه می‌کنند و الف بلبل عندليب میلیارد ده ريال پيسه به سمت شهادتگاه می‌آید دم وقفه خردسال بیکار و بغرنج اعتیاد را داریم.

مدخل سرپوش زمان حال و ماضي حاضر کسبه دينار‌ را دسته می‌کنند و به قصد صيرفي مشهدی می‌دهند که مسكوك به سمت دوبی و چین برات حوالت واگذاري می‌شود و چندین کانتینر انواع چینی خریداری و باخبر می‌شود و به منظور با عبارتی زائر شهادتگاه الرضا(ع) کارگاه تولید خانگی چین را كوشا می‌کند  ليك تو حالی که کارگاه‌های تولیدی می‌تواند مدخل سرپوش حاشیه شهر سخت كوش شود و چنانچه افراد به مقصد براي کار غمگين شوند كاسه آوند یکسال درون شهادتگاه بیکاری كارآيي ندارد.

انتهای پیام/

[ad_2]