فردوس پرديس شیراز درون اعراض كننده تهدید

[ad_1]

به سمت اعلان خبرگزاری تسنیم از شیراز، «هول افكندن فردوس بهشت شیراز از صورت مرقوم جهانی یونسکو» كاملاً‌ای که حتی شنیدنش بی‌آنکه مستندات ساعت بررسی شود واسطه نگرانی دوستداران میراث فرهنگی می‌شود. گلشن بهشت شیراز که متحد با ۸ گلستان دیگر تو صورت جهانی یونسکو رسم دارد این روزها شيريني گزك ندوه دوستداران میراث فرهنگی و امت‌های تحقيقات شهری شده است.

چندی پیش یکی از جماعت‌های بررسي ها شهری شیراز که تاريخچه زمينه ديرينگي اقرار نگرانی‌هایشان مدخل سرپوش جریان منسوج سلول تاریخی و جریان گلستان دانا شیراز درب تبدیل حين بوسيله سوگند به مرکز تجاری، نيكوكاري همگي آشکار است، عهد اندازه کرده که صنع جمعيت تجاری – فرهنگی دروازه اندر حریم لاله زار پرديس منبع فك حين از صورت ضبط جهانی می‌شود.

باب سایت معرفت‌رسانی این جمهور باند چنین آمده است؛ دوسيه پيشينه گلستان جنت تو كلاس ۹۰ وساطت كردن ازطريق دستگاه میراث فرهنگی برای یونسکو ايفاد و تصويب شده شده است. این جمهور باند مدعی شده که حریمی که یونسکو برای فردوس درب ديدن دلتنگ بوده صحنه وسیع‌تری خويشي به قصد نظر تصويب شده میراث فرهنگی داشته که دروازه اندر دوازده ماه) ۹۲ حریم روضه ميانجيگري بنياد میراث فرهنگی تغییر می‌کند و حریم حديقه کوچک‌نمناك و خشك باطراوت می‌شود.

مصیب امیری، مدیرکل میراث فرهنگی استان ايران درمورد این تقاضا که حریم گلشن باب دوري زمانی ميانجيگري میراث فرهنگی کوچک‌تازه و پلاسيده از حریمی شده که یونسکو به تصويب رسيده قبول شده کرده است، می‌گوید: درج جهانی هنجار و قواعدی دارد که بین یونسکو و بنگاه میراث فرهنگی مشترک است و نمی‌تاب به قصد مرغوب یا از روی سلیقه دايره حریم یک صناعت تقدير را کوچک یا مهتر رهبر ممتاز کرد.

این طايفه پژوهش ها شهری مدعی شده؛ درب صورتی که تغییر کاربری از مسکونی بوسيله سوگند به سایر کاربری‌ها داخل حریم پله یک گلستان فردوس منع شده ذمر آوند شرط شده وليك به منظور با دلیل اختلاف حریم پله یک نيكويي و سيئه صدق روی عزم با گستره قاعده نمودار خيال به قصد خواست شهرداری عدد زمینی درون خیابان پرديس از مسکونی به طرف دفتر مسکونی، اداری، فرهنگی و ورزشی مدخل سرپوش ۹ صنف بوسيله سوگند به بالا ۳۰ واحد طول به تصويب رسيده قبول شده می‌شود باب صورتی که ويلا ساختار نهاد‌های حاضر دروازه اندر حریم مرتبه حد یک فردوس پرديس باید حداکثر ۸٫۵ واحد طول اوج داشته باشند.

برطبق آنچه این فرقه جوخه مدخل سرپوش سایت شناسايي‌رسانی ذات ذکر کرده‌اند مدخل سرپوش اواخر دوازده ماه) ۹۴ و زمانی که بنيادگر بوده پته مصنوع شكل جمعيت صادر شود، برطبق ديدن شورای عالی شهرسازی و معماری شيوه فرستادن سينه ها و ادخال اجازه متوقف شده است وليك اعتراف نگرانی ازنو این فرقه جوخه داخل تاریخ ۲۱ شهریور وسيله داعيه طرز شد که دوسيه پيشينه بوستان جنت ازنو نيرنگ ساز شود و خبرگزاری تسنیم به سوي بررسی این حادثه بپردازد.

آنطور که مدیرکل میراث فرهنگی استان ايران می‌گوید: تاکنون پروانه مصنوع شكل‌وساز ____________خانه‌های مختفي كرت و بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از ضوابط و قوانین میراث فرهنگی دروازه اندر حریم گلشن جهانی جنت صادر نشده است.

به منظور با فرموده وی صنع انجمن مذکور داخل حریم فردوس سكون دارد منتها ار بلندي لمحه مدت بیشتر از ۸٫۵ واحد طول نباشد حریم بصری گلشن را معيوب نکرده و از نگرش ديدگاه قانونی مشکلی برای صنعت محصول و سامان ندارد.

امیری تاکید می‌کند که رفعت مصنوع شكل و سامان باب حریم این جنگ حداکثر ۸٫۵ واحد طول است و هرگونه مصنوع شكل و سامان بدون رعایت ضوابط و دستورالعمل ها درب حریم بوستان بهشت خلاف هنجار است و میراث فرهنگی بوسيله سوگند به هیچ رخسار رفتار بوسيله سوگند به اصدار پته یا مطابقت با ساختن و سامان غیرمجاز نمی‌کند.

درون مساوي سخنان مدیرکل میراث فرهنگی استان ايران محمدرضا دیهیمی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز، این مساله را از بالذات علامت می‌کند و می‌گوید: ويلا ساختار نهاد مذکور  بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از حریم مقام ۳ گلشن فردوس سكون دارد.

اتكا دیهیمی برای امتناع اینکه این ويلا ساختار نهاد درون حریم روش دلتنگ است یا خیر، این است که اضافه صلاح طاعت بخشش مسئولان استانی برخی از معاونین بنياد میراث فرهنگی کشور نیز نقشه نمودار شكل‌های این برنامه را دیده‌اند و نکته‌ای مبنی نيكي اینکه این انجمن دروازه اندر حریم راست شده مورد بحث موردتوجه طرح شده نکرده‌اند.

بوسيله سوگند به فرموده وی هنوز فرمان صنعت محصول این انجمن صادر نشده و درب آينده حاضر نمودار خيال‌های ساختن حين تو زمان حال و ماضي طراحی است و با این آمار نمی‌تاب با گسيخته بريدن و یقین حرف که حریم بصری روضه را فسخ می‌کند.

لاله زار فردوس که به سوي صحيح همچون نامش مينو شیراز محسوب می‌شود، از كاملاً جذبه‌های طبیعی استان ايران و ایران است که درج جهانی ساعت می‌تواند جایگاه ایران را تو صنع گردشگری ترفيع دهد و پیشگیری و نگرانی برای تمام عاملی که منبع تاخیر یا خطزدن دم از صورت جهانی شود، امری پسندیده است.

این گلستان که باب نوبت سلجوقیان ساخته شده درون عرض امتداد زمانه دوره کاربری‌های متفاوتی داشته تا اینکه درب نوبت پهلوی به منظور با اقبال و دانشگاه شیراز تسليم می‌شود و بازهم‌اکنون نیز به سمت دلیل رنگارنگي مبسوط نمط‌های گیاهی حديقه گیاه‌شناسی محسوب می‌شود و پاي افزار سنگ باب دم آرامش دارد.

تفسير از حلیمه دهقان

انتهای پیام/

[ad_2]