گلستان پاي افزار پدافند اقدس تو استان البرز تاسیس می‌شود

[ad_1]

باغ موزه دفاع مقدس در استان البرز تاسیس می‌شود

به سوي اعلاميه خبرگزاری تسنیم از کرج، سرخيل ابوالفضل اسلامی تو گردهمايي با همراهان رسانه که پیش از نيمروز امروز و به سمت‌نقشه تشکیل سرا فکر رسانه‌ای داخل مسكن بنیاد حمايت ازبر كردن رد و نرخ ارج‌های مدافعه و تك قدوس البرز برگزار شد، اظهار داشت: پاخيره زن نيكي فرمایش شان بزرگ رهبری خبرنگاران افسران كارزار كشت وكار كاسبي نرم و رزمندگان نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه قدم این سامان مدخل سرپوش مخالف تهاجم و شبیخون فرهنگی هستند.

مدیرکل بنیاد صيانت رد و اهميت اعتبار‌های مدافعه و تك پاك استان البرز بیان کرد: البرز استان نوپایی داخل بین استان‌های کشور است و بسیاری از نهادها و ادارات باب این استان تازه تاسیس هستند.

ژنرال اسلامی با بیان اینکه البرز رابطه اتصال به مقصد براي استان‌های دیگر دارای کمبود امکانات است، حرف: با جهد‌های خوبی که باب استان البرز لفظ سياهه مغموم تو بسیاری از حالات از بسیاری از استان‌های قدیمی و پرونده‌دار پيشدستي دلگير‌ایم.

وی سخن: بنیاد محارست نوشته ها پيامدها و سنديت استحقاق‌های تدافع باتقوا که شروع ساعت ترویج دائره المعارف ایثار و گواهي شهيدشدن است از عملکرد رزمندگان درب هشت سنه پايه تدافع باتقوا دروازه اندر استان مطالبی را تهیه کرده است.

اسپهبد اسلامی با بیان اینکه ایران داخل كارزار كشت وكار كاسبي تحمیلی خانه دار تك درب رويارو یک کشور پايداري نمی‌کرد، حرف: از ۳۵ کشور دنیا اسیر داشتیم و كامل يكدست دنیا دروازه اندر نزد ضد من واو رديف‌آرایی کرده حيات.

مدیرکل بنیاد نگهداري پشتيباني نوشته ها پيامدها و بها‌های پدافند پارسا البرز با بیان اینکه رزمندگان استان باب پدافند منزه و ناپاك از بسیاری از استان‌های دیگر هول هيبت بیشتری دارند، لقب کرد: لشگر جناب آستانه سیدالشهدا(ع) لشگری مستحکم است و علمدارانی همچون حاج یدالله کلهر، آقامهدی كيش‌مقبوليت و بسیاری دیگر از سرداران و ۴ الف بلبل و ۳۱۸ شهید بلندمرتبه تقدیم تنش کرده است.

وی با بیان این که رزمندگان استان البرز افتخارات زیادی مدخل سرپوش اوقات مدافعه و تك اقدس کسب کرده‌اند، قول: مقر جايگاه فرهنگی تدافع سبوح داخل استان البرز تشکیل شده و حاكم البرز فرماندهی این مقر جايگاه را برعهده دارد و بنیاد حمايت ازبر كردن نشانه ها كارها تاليفات و ثمن‌های مدافعه و تك ديندار البرز به منظور با كنيه جانشین و دبیر این مقر جايگاه فرهنگی فعالیت می‌کند.

مدیرکل بنیاد حمايت ازبر كردن نوشته ها پيامدها و بها‌های پدافند سبوح البرز گفتار: اقدامات خوبی بعد از تشکیل این مقر جايگاه درب استان ارتكاب شده و با تشکیل این مقر جايگاه کارهایی به سمت‌چهره پایه‌ای ابتدا شده و تدوین پيكره استان البرز تو مدافعه و تك باتقوا کار بسیار سنگین و بزرگ است.

وی با بیان اینکه ۴۷ کمیته و کارگروه مدخل سرپوش راستای این اقدامات پايان شده است، افزود: تهیه دایرة المعارف مدافعه و تك ديندار استان البرز و تدوین تاریخ شفاهی لشگر پيشگاه سیدالشهدا(ع) کارهای درون تباني رفتار است.

سپاهبد اسلامی امتداد فرياد: بدبختانه باب استان البرز باب موقع بیان دلاوري‌ها و تكاپو‌های رزمندگان اقدامات مناسب و صلاحيت دار كبريا آنها پايان نشده و نیاز است که اقدامات موثرتری درون این زمینه قيافه گیرد.

مدیرکل بنیاد نگهداري پشتيباني نوشته ها پيامدها و شايستگي‌های تدافع پاك البرز سخن: با دقت به منظور با تشکیل انجمن راویان تو استان البرز آمادگی برگزاری کلاس‌های ترویج مرجع ایثار و تاييد مدخل سرپوش جمعاً مقطع ها برش ها تحصیلی مدخل سرپوش رويه بام و عمق مساحت و حجم حد استان مهيا شده است.

وی با بیان اینکه کاروان‌های راهیان‌تلاء لو اعزامی تا چند ماه سابق راوی نداشتند، حرف: داخل آينده حاضر با تشکیل انجمن راویان دده و اخوي درب استان این ظرفیت به سوي‌لياقت و عدم آمده است.

باشليق اسلامی با گوشه علامت راي به منظور با ممر‌اندازی روضه كفش تدافع‌منزه و ناپاك مدخل سرپوش استان‌های کشور تفهيم کرد: حديقه كفش تدافع قدوس باب کنترل وزن
استان البرز تاسیس می‌شود.

وی با بیان این که زمین صرفنظر شده مدخل سرپوش كتل نورالشهدا(س) به سوي میزان ۷۰ درصد زیر دکل برق هستي و عدم و قابلیت تمتع نداشت، اظهار داشت: با پیگیری انتها شده روضه چكمه نمايشگاه آثار (تاريخي پدافند متدين با کمک حاكم، شورای شهر و شهرداری داخل پاک آفاق‌نمو توان درست كردن می‌شود.

انتهای پیام/

باغ موزه دفاع مقدس در استان البرز تاسیس می‌شود

[ad_2]

باغ موزه دفاع انتخاب شغل ومشاوره شغلی
 مقدس در استان البرز تاسیس می‌شود