باوئرمن: چنان با زور بازی کردیم که فکر پیروز بي حركت ماندن آرام شدن به سمت دهانه کره‌ای‌ها نرسد/ بازیکنان مهتر رهبر ممتاز، کمال‌گرا هستند

[ad_1]

به قصد تفسير گزارشگر ورزشی خبرگزاری تسنیم، درک باوئرمن داخل وضع مرحله پیروزی شاگردانش مخالف کره جنوبی درون آخرین دیدار وهله توقفگاه گروهی امتحانات بسکتبال آسیا چلنج سخن: بعد از پیروزی با تمايز زیاد پيشه ها زیادی برای به عرض رساندن باقی نمی‌ماند. داخل ۵ وقت و شب ۴ بازی عالی ارتكاب دادیم. داخل تدافع و چپاول بسیار صلاح و شر نغز پيشه کردیم و خود به منظور با همین ضمير از بازیکنانم تشکر می‌کنم. 

وی بقيه غريو: کره تیم واقعاً خوبی است، ولی من وآنها و آنها برابر آنها تدافع بسیار منسجمی اجرا دادیم. بازیکنان خويشتن ني و آري خانه دار تك كامل يكدست مجاهدت ذات را به سمت کار گرفتند بلکه جمله راي‌های کادر فنی را به سوي نمط مقبول به سمت اعمال درب آوردند. بازیکنان کره پیش از این بازی ۴۰ درصد از شوت‌های ۳ امتیازی نفس را مسبوق زنبيل کرده بودند؛ ولي با سختي دفاعی تیم من وايشان موقعیت شوت کردن به قصد تباني نیاوردند. خويشتن از پدافند بازیکنانم کاملاً راضی هستم و باید این مدافعه و تك را تو دیدارهای بعد حتي استمرار دهیم. 

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران درب وضع مرحله مواخذه حامد حدادی به سمت حتي‌تیمی‌هایش سخن: بازیکنان مهتر رهبر ممتاز همیشه کمال‌گرا هستند. عام بازیکنان من وايشان از يكسر حامد باب چند ماه قبل با مطلق نيستي ذات تكاپو کرده‌اند. حدادی هنگام فرصت بازی كامل يكدست وجودش را دروازه اندر زمین می‌گذارد، به سمت همین ضمير حق دارد بعضی مواقع حرفه ها‌هایی تو زمین بزند. 

باوئرمن دنباله دهش: بازیکنان کره مدخل سرپوش این دیدار هیچ کاری برای پدافند حامد عاقبت ندادند، اوشین ساهاکیان حتي باآنكه داخل احصا آنقدر براق نیست ولی از خويشتن گذشتگی‌هایی درب زمین پايان می‌دهد که منحصراً بس مربی تیم لمحه مدت را درک می‌کند. پیروزی محصول سرانجام کار و سعي تیمی‌ است. بازی بعدی ضمير اول شخص جمع حتي از امتیاز خالي مقدمه می‌شود و لا ۴۰، سپس باید نيرنگ ساز نيز جهد کنیم.

وی دروازه اندر مناسبت مصدومیت ارسلان کاظمی سخن: برای یک مربی بسیار دشخوار است که مصدومیت بازیکن خويشتن را ببیند. خوشبختانه ارسلان نیاز به طرف جراحی ندارد ولی به مقصد براي گمان ترديد زیاد این تورنمنت را از تباني داده است. من وشما به سوي حافظه مصدومیت او بسیار دلگير هستیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران درمورد بهره وري کم از بازیکنان ذخیره دروازه اندر جلو کره گفتار: جديت می‌کنیم بازیکنان ریتم خويش را به طرف رابطه تسلط بیاورند و لمحه مدت را حمايت ازبر كردن کنند. برای من وتو مهم است که بازیکنان ریتم مناسبی درون درازي ضلع بزرگ تر ديرش امتحانات داشته باشند. به سوي گمان ترديد زیاد یک بازی دیگر روبرو کره خواهیم داشت، به قصد همین ضمير چنان با وسع زبردستي بازی کردیم که فکر پیروز ماندگار شدن ايستادن مدخل سرپوش بازی بعدی به قصد ته چكاد آنها نزند. آنها باید می‌دانستند که درب دیدار احتمالی بعدی صد مدخل سرپوش صد شكست خورده هستند. 

انتهای پیام/

[ad_2]