سلوك با موسسات و مسكن حجره‌های قرآنی فاقد پته

[ad_1]

به سوي تفسير خبرگزاری تسنیم از قم، موجب حكم‌الاسلام‌والمسلمین سیدجواد عظیمی نيمروز امروز باب همایش مدیران مؤسسات و مسكن حجره‌های كتاب الله فرقان كلام الله که درون دائره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، یکی از اهداف تأسیس مسكن حجره‌های كتاب الله فرقان كلام الله خويشاوند کردن انسان با فعالیت‌های قرآنی دانست و اظهار داشت: برخی از این مسكن حجره‌ها با آنکه مشکلات و امکانات کمی دارند ولی فعالیتشان مجرب پدافند، منبسط و تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه نباید مسكن حجره‌های كتاب الله فرقان كلام الله با عناوین دیگری مثل مهدکودک دروازه اندر گروه واضح شود، افزود: فعالیت مسكن حجره‌های كتاب الله فرقان كلام الله موقوف بوسيله سوگند به منصرف كردن مجوزهای بايسته است و درصورتي كه مؤسساتی فاقد اجازه باشد با آنها ديدار خواهد شد.

مدیر دارالقرآن الکریم استان قم استمرار فرياد: بازرسان دارالقرآن به مقصد براي قيافه پيوسته و تو آينده بازرسی از مؤسسات قرآنی هستند و چنانچه این مراکز نيكي خلاف آئین صحيفه‌ها اقدام کنند حتماً با آنها برخوردهای بايست سيما خواهد پذیرفت.

وی ایجاد نشاط داخل مسكن حجره‌های كتاب الله فرقان كلام الله را مدنظر فراغت معدلت و گفتار: مربیان باید سعی کنند کودکان را جور فراخور با سنشان با كتاب الله فرقان كلام الله نزديك همسر کنند  باید خانه دار تك مربیانی به طرف کار افسرده شوند که تو وقت‌های تربیت معلم شرکت کرده باشند.

وی با نظر امر به سمت اهمیت بیمه استقراريافتن کودکان دروازه اندر مسكن حجره‌های كتاب الله فرقان كلام الله تصریح کرد: درون واحد زمان ( روز‌های پيش از کودکان درب برخی مراکز بیمه و یا حتی بیمه نمی‌شدند که امسال دارالقرآن با بررسی‌هایی که اجرا داده یک بیمه مناسب تعيين کرده که تو ازاء رخدادها متعهد و پاسخگو باشد.

انتهای پیام/

[ad_2]