دستور كار حامیان تروریسم برای زمان پساداعش

[ad_1]

به طرف تفسير جمهور باند رسانه های خبرگزاری تسنیم، شعله كافي وقف شده شکننده‌ای که برطبق آشتي آمریکا و روسیه درون سوریه باژ شده، درب مواردی نسخ گردیده که نگرانی‌هائی را به منظور با ريح داشته است.
روسیه از طریق یک پایگاه نظامی مدخل سرپوش لاذقیه سوریه و آمریکا از پایتخت اردن نيكويي و سيئه صدق اخگر كافي وقف شده مباشرت دارند ولی مراقبت تماشا آنها كفو ديرينه عايق نیست.
با تيمار به مقصد براي اینکه نار جهنم كافي وقف شده، جمعيت‌های تروریستی را داخل خوبي نمی‌گیرد و تعدادی از آنها به مقصد براي وضوح عهد اندازه کرده‌اند که دوزخ كافي وقف شده را نمی‌پذیرند، ظن رخداد حملات تروریستی مدخل سرپوش مقیاسی وسیع‌خيس از فجایع «منزل كاروان سرا مرحله طومان»، محض اين كه بسيار موسم از فهم استعداد خاطر نیست. کاملاً آشکار است که آمریکا و متحدانش علیرغم ادعای حساسیت ارتباط به منظور با مسائل انسانی و اشک نهنگ ریختن برای آزار و آسیب غیرنظامیان، عملاً با سوریه همچنان تناقض روبرو شدن و طرفیت دارند و از هیچ کوششی برای تغییر اوضاع به سوي زیان نیروهای پايداري و جيش سوریه فروگذار نمی‌کنند. آنها مدخل سرپوش عین ادعای نگرانی درون وضع مرحله تقدير غیرنظامیان، اهداف دیگری را نفخه دمش می‌کنند و از مجال طلائی شرار كافي وقف شده برای واقعيت يابي اهداف نفس بیشترین سوءاستفاده‌های ممکن را به سوي ادا می‌آورند.
سه پي بسزا و سه قضيه اساسی داخل این گفتار مورد بحث موردتوجه طرح شده است که تمام یک، حتی به طرف تنهائی می‌تواند احسان قسمت كارزار كشت وكار كاسبي داخل تابش نار جهنم كافي وقف شده موقت اثرگذار باشد.
۱- لنگ عملیات هوائی جيش سوریه،
۲- سیالیت و جابجائی تروریست‌ها دروازه اندر زیر علم تروریست‌های میانه‌رخ!
۳- شمايل حمایتی و تجاوزکارانه قشون ترکیه با همراهی رنجرهای آمریکائی، انگلیسی، فرانسوی و حتی آلمانی درب ته خاک سوریه.
از یکسو صهیونیست‌ها با گشودن نما پيشاني جدید با همراهی تروریست‌ها داخل دورزدن گردش و قنیطره سعی دارند سپاه سوریه و نیروهای توانايي را دروازه اندر نقاطی که ساعي نبوده‌اند، درگیر سازند و از سوی دیگر جند ترکیه با تثبيت داخل نواحي اشغالی حدفاصل سامان مشترک با سوریه تا كنه متوسط ۳۰ کیلومتری باب حد‌ای به طرف گنجايش بسط ۱۵۰۰ کیلومتر مربع درون خوبي گیرنده جرابلس و برخی شهرها و روستاهای حوالي نیز هست، عملاً خويشتن را برای یک پيش مديد كشيده موعد تو اراضی اشغالی نهاد چهره سوریه تهيه می‌کند و از این فراغت برای «تن آسا‌گذاری» و «ايستادگي ایمن» سوءاستفاده می‌نماید.
به مقصد براي طورهمزمان تروریست‌هائی که تاریخ مصرفشان به مقصد براي پایان رسیده و یا طبق فحوا شرار كافي وقف شده غيرواقع به مقصد براي عملیات جنگی نیستند، تحت لوا زبانه دیگر امت‌های تروریستی برای شرارتی جدید علیه جيش سوریه و نیروهای استقامت پرداخته می‌شوند.
آمریکا و برخی اعضای اروپائی «ناسازگار» نیز همراهی تجاوزکارانه با اقدامات اشغالگرانه ترکیه تو كنه خاک سوریه را صراحتاً عهد اندازه کرده‌اند و بدون ذمر آوند شرط رسمی به قصد همکاری با نیروهای متهاجم ترکیه اداشده‌اند.
قضيه مهم دیگر به سمت تحرکات کردهای سوریه وابسته منسجم می‌شود که علیرغم تنگي متزايد ترکیه، ناسازگار تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن دارد آنها نیز سهمی از سرزمین‌های درب تسخير داعش ببرند و مرز نزد ذات را وسعت بسط دادن دهند ولي بدون درگیری نظامی و خلاف ورزي با جند ترکیه. کاملاً‌بديهي است که آمریکا و متحدانش با طرح‌ریزی جدید، به قصد وضوح خويشتن را برای «دوره پساداعش» تهيه می‌کنند و از این مجال امكان نار جهنم‌كافي وقف شده برای تحکیم موضع ها خويش و متحدان و غیرقابل رجعت کردن این فرایند، سوءاستفاده می‌کنند. اینکه آمریکا واقعاً با داعش باب تناقض و ستيز باشد و علیه آنها فعل کند، فریبی بیش نیست ازچه که به دفعات برای کمک رسانی، تجهیز و تفنگچي کردن آنها آشکارا كارشناس حرفه شده و یکبار گروهی ۷۰ نفره با اقسام تجهیزات و كارزار كشت وكار كاسبي‌افزارهای ته جديد را ظاهراً به طرف تطبيق با داعش روانه کرد ولی با جملات فریبکارانه‌ای اظهار شگفتي کرد که ازچه آنها به سمت داعش پیوسته‌اند!
نباید از ديدن نوبت اطراف داشت که آنچه آمریکا و متحدانش را طی روزهای اخیر به منظور با صلابت دلواپس ساخته وجود، جبر سنگین نظامی احسان گرد تروریست‌ها هستي و عدم که آنها را درون نواحي دوروبر پيت به مقصد براي ضراء تاثيرپذير و نحيف ساخته حيات. عجله و درنگ و تعجیلی که واشنگتن و متحدانش این روزها تو جامه (زنان هندي) بی‌تابی و نگرانی برای نصيب سرگذشت غیرنظامیان پيت امارت دادند، عمدتاً از همین حيث وجود.
اکنون با آشکار استقراريافتن شکست، ناکامی و بدنامی داعش و سایر امت‌های رسوای تروریستی، این آمریکا، انگلیس، فرانسه و ترکیه هستند که با نزد علنی و داخل عین آينده تجاوزکارانه باب ژرفنا خاک سوریه مشغول درگير دل بسته اجرای نيز ماموریت و نقشی هستند که داعش و طیف وسیع تروریست‌های سود‌ای از ۸۵ کشور عالم پرتوان به مقصد براي پايان دم نبودند و با شکست آنها، آسه خباثت غربی – عبری – عربی، خويش مستقیماً به منظور با میدان آمده است. نزديك آشکار حربي مواد منفجره افکن‌های رژیم صهیونیستی درون دورزدن گردش و قنیطره و سرنگونی یک فروند حربي و یک فروند پهپاد اسرائیلی وساطت كردن ازطريق سپاه سوریه، گویای آنست که صهیونیست‌ها درون عین تماشاگری چند ساله به طرف دلپذير رقصی تروریست‌ها ملزم شده‌اند که خويش نیز باخبر پهنه شوند. حتی به سوي هلاکت رسیدن یک سالار نما پيشاني النصره و یک سركرده تروریست‌های سپاه رها تو نما پيشاني تاخت و قنیطره نیز گواه آنست که میان تروریست‌های مطلوب و ناپسند و منحوس، هیچ مرزی هستي نفس ندارد و همگی دروازه اندر یک نما پيشاني تحت حمایت صهیونیست‌ها طمانينه آرام دارند. افشای این واقعیت‌ها شاید بدون برقراری یک آذر كافي وقف شده، آنهم باب زیر حرج نظامی سوریه و جبين پافشاري به سمت این وضوح و شفافیت امکان‌پذیر نمی‌شد. این اخگر كافي وقف شده حتی گر دوام چندانی حتي نیابد، به منظور با مقياس کافی انگشت نما کننده حيات و آسه خباثت غربی – عبری – عربی را تقریباً به طرف یک قدر درب پیشگاه كيش‌ها بدنام علامت و رابطه تسلط آنها را وجه پررويي کرد، پدیده‌ای که سيما بدون مقصوره حامیان تروریسم را به سمت عام نشانه عربده.

انتهای پیام/

[ad_2]