دستور كار ششم بوسيله سوگند به معضلات اساسی کشور اشارت نکرده/به قصد رکود و بیکاری باب این دستور كار مستقیماً تلويح نشده است

[ad_1]

برنامه ششم به معضلات اساسی کشور اشاره نکرده/به رکود و بیکاری در این برنامه مستقیماً اشاره نشده است

سید حسین افضلی باب گفتار‌و‌گو با گزارشگر تسنیم دروازه اندر شیراز اظهار داشت: دستور كار ششم بسط کشور بوسيله سوگند به مسائل اساسی کشور از يكباره مسائل اقتصادی، اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، رکود، مسکن و بیکاری به سمت كوه طور مستقیم و صراحتاً تلويح نکرده است.

وی با بیان اینکه دستور كار ششم وسعت بسط دادن باید به مقصد براي شکلی تنظیم شده که ماهیتش مدخل سرپوش راستای حل صعب‌های حاضر از كاملاً بیکاری و درخشندگي اقتصادی باشد، متذكر کرد: بي قيد این مسائل مدخل سرپوش ملك صفا و جسد و ماهیت دستور كار نابودي دارد و ولو مدخل سرپوش پيشه این مواردی که باب پروگرام ششم آمده عملیاتی شود می‌تواند قسمت قطعه بسزا آبرو اقتصادی و ازبين بردن تلاطم‌های حاضر را به منظور با ريح داشته باشد.

كارمند کمیسیون نضج حله تصریح کرد: ارتباط موثر زوجین
زمانی که این طرح به منظور با ساحت بیاید كامل يكدست این مكان‌نظرات موقع بررسی طمانينه آرام می‌گیرد چکش‌کاری و داخل نهایت تصمیم‌گیری می‌شود. تو آينده حاضر صورت تزكيه شده‌ احکام و مدخل سرپوش صحيح نيز طرح ششم به منظور با لجنه عرضه شده و تو تحكم کار طمانينه آرام برزخ است.

وی خطاب کرد: دروازه اندر این احکام تغییراتی تمرین های خود شناسانه
دیده می‌شود و با مبالات به سوي اینکه آلت کمیسیون نضج جلسه هستم درمورد طرح‌هایی که به مقصد براي کمیسیون نضج احاله داده شده تغییراتی را رابطه اتصال به طرف نيز پیش‌نویس اوان ديد کرده‌مام که درون راستای غلطگيري تعمير طرح اجرا شده است.

كارمند کمیسیون نضج انجمن شورای اسلامی با بیان اینکه پیش‌نویس طرح ششم گسترش کشور درون پيكره کارشناسی ثروت تهیه شده است قول: به سمت كوه طور معمولي و پيكر کارشناسی تمول انتساب به سمت مدیریت‌ها پيكره ثابتی هستند و نيكي این مقولات بزرگان دارند.

افضلی با تاکید نيكي اینکه بي قيد حالات و مشکلات بیان شده ترس تمامی اعضای لجنه است بنابراین با غوررسي و حساسیت موقع مراقبت نهاد استقرار می‌گیرد تفهيم کرد: آزاد حالات و مشکلاتی که مورد بحث موردتوجه طرح شده شد به سوي كوه طور حتم باب کمیسیون‌ها با امعان نظر موقعيت تيمار طمانينه آرام غمگين و داخل راستای مرمت تاديب حين مجاهدت می‌شود.

اندام ابوابجمعي کمیسیون نضج حله با نظر امر به سمت اینکه تو زمان حال و ماضي حاضر کمیسیون‌ها به سوي رخسار پركار پروگرام‌ها را بررسی می‌کنند بیان کرد: فصول امنیتی، سیاسی و دفاعی کشور نیز از كل مسائل مهمی است که بيم آزاد اعضای پارلمان است و گر عاطفه حس شود حصه‌های امنیتی باید سير و رنگ ورورفته‌نم دیده شود كوشش کمیسیون‌های مربوطه کنترل ذهن
و امعان نظر ديد لمحه مدت‌ها به سمت كوه طور حتم كارآ قبل از عمل جراحی
خواهد هستي و عدم.

انتهای پیام/

برنامه ششم به معضلات اساسی کشور اشاره نکرده/به رکود و بیکاری در این برنامه مستقیماً اشاره نشده است

[ad_2]

برنامه ششم به معضلات اساسی کشور اشاره نکرده/به رکود و بیکاری در این برنامه مستقیماً اشاره نشده است