آلياژ مس و قلع والیبال به مقصد براي آمریکا رسید/ روسیه بازی عبد را باختن و برد شكست و پيروزي

[ad_1]

برنز والیبال به آمریکا رسید/ روسیه بازی برده را باخت

تیم ملی والیبال آمریکا با سيطره نيكي روسیه تو صف سوم رقابتهای المپیک ریو فراغ گرفت.

به طرف بيانيه گزارشگر اعزامی نرمي از ریودوژانیرو، تیم های ملی والیبال روسیه و آمریکا دیدار قطار بندی رقابتهای المپیک ریو را نهار یکشنبه برگزار کردند و دروازه اندر پایان آمریکا مستوي حریف خويش ۳ نيكوكاري ۲ تيز قاطع و كند موثر شد.

شاگردان الکنو دروازه اندر كورس دور دست سري گيم ابتدایی این بازی با امتیازات ۲۵ خوبي ۲۳، ۲۵ احسان ۲۱ معادل پيش حریف ذات پیروز شدند. منتها آمریکا سه دست سري گيم بعدی را ۲۵ احسان ۱۹، ۲۵ احسان ۱۹ و ۱۵ خوبي ۱۳ برا شد و آلياژ مس و قلع را از دست اختيار ساز پنجه روسیه مدخل سرپوش آورد.

روسیه ظهير قهرمانی المپیک حيات.

برنز والیبال به آمریکا رسید/ روسیه بازی برده را باخت

[ad_2]

برنز والیبال به آمریکا رسید/ روسیه بازی برده را باخت