برگزاری «نمایشگاه کتاب و صنایع خويشاوند» درب دانشگاه صنعتی شریف

[ad_1]

به مقصد براي شرح گزارشگر علمی كلوب خبرنگاران تسنیم «پویا»،«نمایشگاه کتاب و صنایع خويش» به طرف نيت ترویج معجم تتبع و کتابخوانی و تأمین کتب و مایحتاج آموزشی دانشجویان وساطت كردن ازطريق دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

این نمایشگاه به منظور با تصميم کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف و همزمان با بدو ترم جدید و مدخل دانشجویان جدید‌الورود به طرف دانشگاه تو روزهای ۴ الی۸ عنف ماه سنه پايه جاری  برگزار می‌شود.

برپایه این تفسير، مسئولان این دانشگاه درب فراخوانی از کلیه انتشارات علمی، فرهنگی و هنری، انتشارات کتابهای دانشگاهی و کمک آموزشی، جنگ‌های تولید‌کننده بساط‌التحریر و ملزومات مصرفی دانشجویان، جنگ‌های تولید‌کننده نرم‌افزارهای آموزشی، دفتر‌های تولید‌کننده گونه لب قطعه‌تاپ، تبلت و فعاليت ها الکترنیک و دفتر‌های نشان دادن‌دهنده فعاليت ها کمک آموزشی و صنایع فرهنگی برای روبرو مدخل سرپوش این نمایشگاه احضار کرده‌اند.

انتهای پیام/

 

[ad_2]