بلوط‌های ۱۰۰۰ ساله مأمن مسافران/مبدا‌ها و آبشارها خستگی می‌زدایند

[ad_1]

یاسوج- یاسوج و سی عسير داخل کهگیلویه وبویراحمد مأمن آسايش بخشی برای مسافران عاجز از گرمای صيف و زمستان هستند تا دمی زیرسایه بلوط‌های هزارساله‌اش بیارامند و خستگی را با محلول ذوب خوي بزاق عين‌ها و جویبارها بزدایند.

خبرگزاری مهرباني، جمهور باند استان‌ها-صدیقه امیدی: شهرهای یاسوج و سی شاق خيز شهر مهم درب استان کهگیلویه و بویراحمد بوده که هرساله میزبان مسافران بسیاری از تمام ایران‌زمین هستند.

یاسوج و سی عسير باب دامنه نزه و بي طراوت دنای تند آرمیده‌اند و نوای جویبارها و رودها و آبشارها و طنین دلکش صدای نسیم داخل گندمزارهایشان تمام بیننده‌ای را مفتون ذات می‌کند.

اینجا كرسي همیشه آبی است و زمین سبز و آبادان؛ همچون تکه‌ای از جنان.

برخی یاسوج را در ايران زمين نامیده‌اند و اعتقاددارند که ۳۳۱ عام سابق از میلاد، اسکندر مقدونی داخل نهب به مقصد براي پرسپولیس از تيمچه یاسوج پيش و دروازه اندر باريكه‌ای داخل نهاد چهره این رديف بانام صراحيه مهریان با لشکر آریوبرزن، سالار برجسته هخامنشی رودررو شده است.

اینجا یاسوج است، شهری که همچون نگینی سبز و مخملی باب پای دنای همیشه ناصاف و بلوط‌های هزارساله‌اش آرمیده است.

طبیعت بکر و زیبای دامان پايين‌های دنا، جامه جنگ‌وخروش شط‌ها و آبشارها، ترنم فراموش‌شده پرندگان و صدای سروصدا شميم درب گندمزارها، پهلو پاي‌ای از زیبایی‌های بی‌نظیر سرزمین آریوبرزن است.

كوچ به طرف آبشار یاسوج

اینجا باب پای تمام بلوطی شقایقی می‌روید و بوی چویل و سبزه و شكوه‌ای عندليب گون داخل باز می‌آمیزد و صدای منشا سوراخ ريز‌سارها و آوا پرندگان، ارم را برای تمام مسافری تداعی می‌کند.

رودهای خروشنده بشار و مهریان و کوه‌های قله به مقصد براي فلک کشیده دنا با جامه (زنان هندي) بيشه‌های بلوط و توشه، اطراف این شهر را فراگرفته است به سمت‌طوری‌که برخی این صف را نهاد چهرهِ قبله می‌نامند.

شعاير‌ورسوم این دیار خويش تاریخی دارد كافي وقف شده شیرین و ریشه‌دار و اصیل و جامه (زنان هندي) و كسوت مردان و زنان این دیار، نیز گيرايي كشش‌ای دارد که قلب خاطر كل بیننده‌ای را با نخستین ديد می‌رباید.

موسیقی این دیار که قدمتی دیرینه دارد از دیگر زیبایی‌هایی است که گردوخاك ضمير شكم درون را می‌زداید و ملك صفا و جسد را صیقل می‌دهد و دست افشاني‌های محلی عشایر زینت‌مبحث این موسیقی سنتی و قشنگ است.

آبشار یاسوج که درون پنج کیلومتری خو این شهر سكون دارد، دارای هوایی زيبا و آبی خنک و گواراست که هرسال میزبان مردمانی است که برای دم‌ای آسودگي باب سایه‌سار درختان راس به مقصد براي فلک کشیده‌اش می‌آسایند و مهمانش می‌شوند.

این آبشار مدخل سرپوش میان تاخت باريكه حقيقت‌شده و دار‌های کهن‌دوازده ماه) بلوط که عمری دویست‌ساله دارند، حوالي این آبشار را فراگرفته است.

كوي مناسب برای اسکان مسافران و منصرف كردن پارکینگ و دوري چنددقیقه‌ای تا مرکز شهر و امکانات رفاهی دیگر ازجمله امتیازاتی است که اسکان دروازه اندر این آبشار را دلپذیر می‌کند.

كوزه دولاب‌ای؛ رديف‌ای دلپذير عصاره‌وهوا با شط‌ای تيره

مکان تفریحی صراحي اشكاف‌ای که تو ۱۰ کیلومتری خو غربی یاسوج صبر دارد، تيمچه‌ای است دلپذير عصير حل‌وهوا با شط‌ای ناگويا و پوشیده از بيشه که از ضمير شكم درون کوه‌های دنا می‌جوشد و نوازشگر چشمان گردشگران تو نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه و صيف و زمستان است.

این دربند تنگ داخل طريق یاسوج به سوي سی شاق رسم داشته و با منصرف كردن امکانات رفاهی مکان مناسبی برای مسافران نوروزی است.

پارک جنگلی یاسوج یکی دیگر از زیبایی‌های بکر و ملك صفا و جسد‌نوازی است که با ۸۰۰ هکتار گشادي برجسته‌ترین پارک جنگلی مدخل سرپوش قبله کشور است.

این پارک باب سرشت شهر یاسوج رسم داشته و مجعد بسيار درختان بلوط، بادام‌کوهی، ارزن، کیکم، اثاث و زالزالک دروازه اندر حين، سایه مهرشان را احسان قله تمام غریبه‌ای می‌گسترانند.

پارک جنگلی یاسوج نیز مسافت فرجه جدايي خلال‌ای بیست‌دقیقه‌ای با مرکز شهر داشته و با اعيان خوبي شهر رويت‌اندازی قشنگ و مركز‌نشین مدخل سرپوش حافظه مسافران به قصد‌جای می‌گذارد.

شارع این پارک بسیار خوشگل بوده و داخل دوروبر اتوبان نیز مکان‌های زیبایی برای خوابيدن آرام شدن درون سایه‌سار درختان بلوط بود دارد.

دریاچه مسدود كردن حايل ملك قاسم تابلویی خوشگل

دریاچه بست صد حد امير قاسم تابلویی فوق العاده از آبی كرسي و سبزی درختان و آبی شط‌هاست که مدخل سرپوش پنج کیلومتری قبله شهر یاسوج صلاح طاعت بخشش ذيل کوه تصوير بسته است.

آبخوري مهریان نیز درون صورت سمت چپ شهر یاسوج طمانينه آرام داشته و شط زیبای مهریان از لمحه مدت و ماء مايع شيره‌وهوای دلپذير این بغاز باب جسم و بدن كل رهگذری را تازگی می‌بخشد و برخی از پژوهشگران تاریخ گذشته معتقدند، آریوبرزن سپاهبد ایرانی داخل این مکان شاهراه را خوبي لشکر اسکندر مقدونی بسته است.

آبشار آبخوري تامرادی که درب بعد ۵۵ کیلومتری از شهر یاسوج راست‌شده یکی از زیبایی‌هایی است که منحصربه‌كس بودنش توقع عزيز تمام بیننده‌ای را جادوشده می‌کند.

این آبشار از ۱۵ آبشار تشکیل‌شده و فراز دم بیش از ۱۵ واحد طول است. هويت عرضه چهار آبشار با اوج هشت تا ۱۰ واحد طول و آبزن‌های عرق شفاف و تاريك و گوارایی که همچون زمردی سبز دروازه اندر مركز این آبشار پدیدار شده‌اند، زیبایی آبشار را صدچندان کرده است.

این آبشار باب کمرکش کوه، غارهایی را پدید آورده که همچون کومه‌ای دلچسب قطرات الماس متد عصاره از رويه صلاح طاعت بخشش روی آبزن‌های محلول ذوب خوي بزاق چکه می‌کند.

اینجا درب بعد ۲۵ کیلومتری شهر یاسوج ماسوله‌ای دیگر نهاد استقرار دارد که نامش «کریک» است. درون ورودی این دهکده شالیزارهای سبز همچون تابلویی فوق العاده و چهل‌تکه است که درب آینه زمین پيكره بسته است. بافتن ليف دهکده بافتی قدیم است که درون دم مسكن حجره‌ها به سمت‌رخ پلکانی سكون داشته و حیاط كل مسكن حجره ظهر‌بام مسكن حجره‌ای دیگر است.

این دهکده دلچسب درب فراوان درختان و باغات و شالیزارها محصورشده و درختانش دروازه اندر تاخت كنار راه گنبدی ساخته‌اند که وقتی از لمحه مدت می‌گذری، پای درب بهشتی می‌گذاری که با سرود پرندگان و صدای جویبارها و سکوت درختان عجین شده است.

«انباشتگي امرد شاه» یکی از این مکان‌های باستانی داخل پنج کیلومتری نيمروز جهات یاسوج است که بومیان لحظه را به قصد «کی ملك» آقازاده «سیاوش» از پادشاهان کیانی خويشاوندي می‌دهند و اسطوره این انباشتگي امرد، عهد گيسو‌ها سینه‌به طرف‌سینه شيريني گزك‌شده و اکنون نیز درب بین ناس بومی ساری و جاری است.

بومیان معتقدند عقب‌ازآنکه بوسيله سوگند به کی شهريار مطيع الهی می‌گروه بهره، به سمت دشت اول (گدايان و معركه گيران) یاسوج می‌آید و به طرف سوارانش فرمايش می‌دهد هرکدام خرجين‌ای خاک نيكوكاري روی‌باز بریزند تا رش‌ای شکل بگیرد.

آنك کی پادشاه صلاح طاعت بخشش بالای رش می‌فرزند و لهراسب را به طرف جانشینی ذات تعيين می‌کند. بومیان می‌گویند زال نیز درب جای دیگری از این دشت اول (گدايان و معركه گيران) با سپاهیانش تلی می‌سازد که هنوز بازهم حين را «رش زال» یا «پشته زالی» می‌نامند.

سياحت به قصد سی شاق

سی معضل یکی دیگر از شهرهای زیبای کهگیلویه و بویراحمد است که طبیعت نقشی تازه خوبي رخسار این شهر نگاشته است. شهری کوهپایه‌ای که تا رويت کار می‌کند روضه و شجر است و کوه دنا که تند قامت برافراشته است.

عنوان شهر سی دشوار ماخوذ از قصه کی‌شهريار شاه کیانی و بیژن باشي برجسته ایران‌زمین و ۲۹ تن از مردان جنگجوی این پيشوا مهتر رهبر ممتاز است.

بیژن اميرالجيش کیانی و ۲۹ تن از یاران خويشتن درراه تردد از کوه قدش مستان دنا براثر کولاک شدید روح حيات نفس هوش عزيز خويش را از رابطه تسلط دادند و اعتبار این شهر را بوسيله سوگند به یاد سی مرد برجسته و پيچيده، سی صعب گذاشتند.

جذبه‌های گردشگری سی دشخوار

شهر سی صعب داخل ۳۵ کیلومتری نهاد چهره غربی شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد صبر دارد و دروازه اندر دامان پايين کوه چهار الف بلبل و۴۰۹ متری ستيغ آبگير مشعر رهنما کوه دنا درب فراوان بيشه‌ها و تاکستان‌ها و بوستان‌های سیب مقام دلپذير کرده است.

افتراق حاصل بلندترین و رذل‌ترین نواحي امكنه رديف مكلف‌صلاح طاعت بخشش ۳۰۰۰ واحد طول است. برای عزيمت به سمت این شهر کوهپایه‌ای سبز و خوشگل می‌استطاعت از شهر یاسوج و از شارع یاسوج به قصد سی غامض و یا از شاهراه سمیرم به منظور با سی شاق آمدورفت کرد.

رش قلات کوه غبرا جدا کوه دنا، كوثر میشی، عين سه(ينبوع اصل سیاه)، راس و آغاز رودخانه، آبخوري را، اشکفتوی، ينبوع اصل زنگویی، آبشار بریدون، لهوس، دریاچه نمک کوه زمين لاي، دریاچه کوه تراب، رديف ثلج کرمو، ستيغ كلك، باغات رز و سیب و جوز دشتک، آبشار تنگ ناری راس و آغاز جگرپاره و روستای کوخدان کریک صراحيه کلنجه، کوه تراب، آبخوري حراء، توفال، آبشار بلیو، ستيغ دنا، مورگل، قزل ستيغ وگردنه بیژن، گريوه بز کش، روستای دهنو، آبشار نول، كوثر میشی، مبدا سردآب و پشته اسپیدو از زیباترین نواحي گردشگری این شهر هستند.

باب این شهر کوهپایه‌ای عين‌های تيره و گوارنده از تمام لب‌ای مخ و پا متحقق مستجاب روا و با خويش آبادانی را به سوي همگام آورده است.

«افراس میشی» برجسته‌ترین و آبدار‌ترین مبدا‌ این شهر است که به قصد منشا سوراخ ريز «ممكن و نشدني» معروف است و نامش ماخوذ از قصه کیخسرو و بدن بوسيله سوگند به محلول ذوب خوي بزاق توصيه كردن تسليم كردن او درون این افراس است«كوثر میشی» مهتر رهبر ممتاز‌ترین و آبدار‌ترین آب جاي‌ این شهر بوده که به سوي ينبوع اصل «ناممكن» معروف است و نامش ماخوذ از قصه کیخسرو و هيكل و جان شخص به سمت عصاره توصيه كردن تسليم كردن او باب این منبع است.

این آب جاي تو پائین كتل بیژن قرارگرفته و عصير حل گوارای این ينبوع اصل عرق آشامیدنی شهر و زمینه‌ای زراعی آبادي مهتر رهبر ممتاز سی شاق را تأمین می‌کند.

كوثر يخ و گرم بي روح یکی دیگر از منبع‌های زیبای این شهر است که داخل رديف کوه زمين لاي می‌جوشد و بوسيله سوگند به طبیعت حیات می‌بخشد. مبدا غوغا امير درون مطلق فصول سن دارای آبی گوارنده و خنک است و درب مسیر بالاروي به قصد ستيغ ثبات دارد و  منشا سوراخ ريز تاگی برای آبیاری باغات رز و سیب و گردوی تيمچهٔ کلنجه بهره گيري می‌شود.

منبع سیاه، افراس ریز، منشا سوراخ ريز بی آیی و مبدا غلغله نیز از دیگر افراس‌های این شهر دیدنی است.

دریاچه کوه زمين لاي که درون خو كوره بویراحمد و مدخل سرپوش سرشت شرقی شهر توریستی سی معضل درست‌شده است از زیبایی‌های تعجب‌انگیزی است که بر ای از جنان را باب كادر دوري گردش می‌نگارد دریاچه کوه خاك که داخل سرشت كوره بویراحمد و درون صورت سمت چپ شرقی شهر توریستی سی دشخوار تو «لجام انبری» بند شهير «بیژن» و تل‌های «کوه زمين لاي» درست‌شده از زیبایی‌های تحير‌انگیزی است که لب ای از پرديس را داخل طبق قاپ نظاره می‌نگارد.

این دریاچه یکی از زیباترین نواحی استان است و دروازه اندر زمان آبسال حوالي دریاچه از گلهای پلاسيده و شيله پوشیده می‌شود و ماء مايع شيره دریاچه مثل وقتي آیینه می‌درخشد و دروازه اندر زمان تموز نیز این دریاچه از اقسام خاشاك‌های شقایق و گیاهان وحشی و بوي خوش کوهستان مشبع می‌شود.

این دریاچه درب حدود ۳۲ کیلومتر با شهر یاسوج مرکز استان بعد دارد و داخل دوران صيف و زمستان، گرد آمدن و پراكندگي پرندگان كوچ كننده دوست با پرندگان بومی مدخل سرپوش ساحل ها و کنار دریاچه، زیبایی حیرت‌انگیزی پدید می‌آورد.

اقسام مرغابی و اردک کله‌سبز، لک‌لک، حواصیل، درنا، خروس کولی و چنگر ازجمله پرندگان مهاجری هستند که صلاح طاعت بخشش زیبایی این دریاچه می‌افزایند.

دریاچه زیبای کوه طين، دشت اول (گدايان و معركه گيران)‌های شقايق احمر‌های نگونسار و آبشار زیبای صراحي نمک با نمای بسیار طبیعی و عصاره‌وهوای خوب دروازه اندر این شهر زيرا چونان نگینی می‌درخشند.

دنا و رنگارنگي متد‌های گیاهی

صف مواظبت‌شده دنا باب بعد ۱۰ کیلومتری ارتفاعات جنوبی سوق رده یکی از مهم‌ترین مراکز توریستی باب رويه بام و عمق مساحت و حجم حد کشور است که باب حد‌ای به سوي گشادگي نیم هکتار و درب موسم آبسال و تموز از زیبایی خاصی متنعم است.

این تيمچه با دوري پنج کیلومتری از آبشار تنگ ناری با موقعیت بارز و منحصربه‌واحد جدا ديار باب ارتفاعات دشخوار‌العبور و با ارتفاعی قریب ۱۰۰ واحد طول داخل موقعیت نواحي پهلوها غربی ستيغ مناسبت کل دنا درست‌شده است.

صف حراست‌شده دنا ازنظر تلون مشي‌های گیاهی بسیار گرانبها و بي ارزش مغتنم بوده و با مداقه به سوي آلبوم درختان و گیاهان جنگلی، مرتعی، دارویی، خوراکی و تزئینی، سرمایه ژنتیکی باارزشی محسوب می‌شودصف نگهداري‌شده دنا ازنظر ظاهرنمايي منوال‌های گیاهی بسیار ارجمند بوده و با دل سوزي به قصد ديوان مجموع و پريشان دسته درختان و گیاهان جنگلی، مرتعی، دارویی، خوراکی و تزئینی، سرمایه ژنتیکی باارزشی محسوب می‌شود.

آبشار مريخ بیگی درون روستای دلی مريخ بیگی از وابسته ها حومه ها اطراف پيروان ناحيه باب مرکزی بلد دنا دروازه اندر ۵۰کیلومتری سرشت باختر سی صعب و ۷۰کیلومتری یاسوج، مرکز استان ثبات دارد.

این آبشار از ارتفاعات با اوج حدود ۳۵ واحد طول و عصير حل بسیار خنک و نوشه به قصد سو تنگ‌های پرپیچ‌وخم راهی شده، جایی که پوشیده از درختان ارس و جوز با پيشينگي چند صدساله و جامه (زنان هندي) گیاهی متفرق بوده و درون زير دامن سينه كش شمول حين آبشار خوشگل به سوي جانب دشت اول (گدايان و معركه گيران)‌های پایین‌تباني سرازیر می‌شود.

از مهم‌ترین صنایع‌دستی این دهات که به قصد رابطه تسلط هنرمندانه زنان و دختران تولید می‌شود می‌توانايي به سوي قالی، قالیچه، قالي، گلیم و خورجین حكم کرد.

همچنین انگبين، جوز، خشکبار، صنایع‌دستی و اشكال توليد‌های لبنی نظير کشک، کره و دهن حیوانی، ارمغان روستای دلی مريخ بیگی به سمت نمره اندازه می‌جريان.

مغار نول، جذبه‌ای با چند ايوان پلکانی

کوه خاك آوازه قسمتی از طبیعت دنا راست تو نزدیکی شهر سی پيچيده است که دارای افراس‌های عصير حل‌معدنی، دریاچه‌های فصلی و دنباله اطراف‌های پوشیده از گُل است.

مغار نول یکی دیگر از جلب های این شهر توریستی است که با درازي ضلع بزرگ تر ديرش ۸۰ واحد طول دارای چند ايوان پلکانی و تقسيم‌های نامشابه و آشنا بوده و بالا لب زمام مغار نیز از سه تا ۲۰ واحد طول تغییر است.

بام و تنه اندام مغار از سنگ‌های آهکی و قندیل‌های زیبایی پوشیده شده و درب ژرفنا حفره چند منشا سوراخ ريز هستي نفس دارد که از ساعت‌ها عصير حل مبهم و خنکی جاری می‌شود و ميانجيگري‌های انس پیرامون منشا سوراخ ريز‌ها و كاريز‌های حواشي این شكفت بیانگر فايده ستاني و زيان از این مکان تو دوران‌های ديرينه بوده است.

شهرهای یاسوج و سی دشخوار دروازه اندر سرزمین چهار نوبت کهگیلویه و بویراحمد تابلوهایی دلچسب از طبیعت و روایتگر مردمان سرزمینی هستند که ایستاده همچون کوه، باطراوت همچون بيشه و جاری همچون رودند و پذیرای مهمانانی از تمام کجای ایران زمین.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*