بنیاد ۱۵ خرداد ۳۰ رختخواب دانشجویی دخترانه درون تمام کشور صنع بنا كردن می‌کند

[ad_1]

به منظور با خبر خبرگزاری تسنیم از دامغان، آیت آفريدگار وجاهت و قبح خوبي صانعی داخل آئین سرآغاز صنع بنا كردن بستر دانشجویان صبيه باكره دانشکده حفظالصحه دامغان که با پيش نماینده ولی فقیه و حكمران سمنان، معصوم ولي پيشرو آدينه شهرری، نماینده رئیس گروه، رئیس دانشگاه حقايق پزشکی  استان سمنان، شيخ آدينه، حاكم، شهردار و دیگر مسئولان مدينه دامغان به سمت میزبانی این دانشکده برگزار شد با حكم به طرف تصوير زمينه مصنوع شكل قریب به طرف ۳۰ بستر ویژه دانشجویان بنت مدخل سرپوش سياق صحن مراکز تحصيل عالی کشور از سوی بنیاد ۱۵ خرداد اظهار داشت: این تصوير زمينه موقع تأیید و تأکید سركرده بزرگ شورش است.

وی افزود: نيستي چند الف بلبل دانشجوی دخت بدون شبستان مناسب برای کشور اسلامی ضمير اول شخص جمع بسیار بدحال کننده است و خیران نیز باید افزون خوبي نهادهای مسئول باب این زمینه باخبر حرفه شوند.

سرپرست بنیاد ۱۵ خرداد با بیان اینکه معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) علي الاتصال از جمله اقشار و مسئولان همبستگي و پراكندگي می‌خواستند و عين خدمتگذاری را به مقصد براي مدیران تمام صف از ديسيپلين آراستگي اسلامی متذکر می‌شدند، گفتار: امروز سركرده تحول به قصد نام آدرس ضد نقض خلاف وعده كردن پارسا ایشان نیز احسان همین نظريات تأکید دارند.

آیت خدا صانعی خلال تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر و دهه نورانی ولایت اظهار داشت: معصوم ولي پيشرو و قيام اسلامی گفتار ولایت را تو سازمان شما تبیین کردند.

وی با شماره كردن برخی ویژگی‌های محض شخصیتی راهنما خمینی(ره)، وی را ذخیرهای الهی برای احیای واژه نامه آداب داني ولایت برشمرد و اعلام کرد: عام من وشما باید شکر‌گزار این مال ومنال باشیم که مدخل سرپوش کشور و زمانی حیات داشته‌ایم که خمینی کبیر تو لحظه درحضور داشته و امروز به طرف عنايت آفريدگار بي قيد ویژگی‌های رهبر راحل را دروازه اندر شخصیت قدوه بخرد شورش حاضر هستیم.

سرپرست بنیاد ۱۵ خرداد عید غدیر را يوم دوره برادري و برادری و پرهیز از دعواهای دنیوی خواند و پيشوا خمینی(ره) را چمنزارها و مقدار همین قاموس خواند و گفتار: قايد دايماً از من وتو اتفاق و یکپارچگی مدخل سرپوش ميثاق و كردار می خواستند و می‌فرمودند تا هنگامی که هم دل باشید و با باز تباين نکنید عدو و غيرعادي نمی‌تواند به مقصد براي روش من واو شوك‌ای بزند.

انتهای پیام/

[ad_2]