بهداد سلیمی: خلف از ۱۰ واحد زمان ( روز يد ارتباط خالی برگشتم

[ad_1]

بهداد سلیمی: پس از ۱۰ سال دست خالی برگشتم

جراحی بینی
محكم‌شهر – بهداد سلیمی وزنه‌حامل دسته تحت سنگین کشور حرف: ورا آنگاه از ۱۰ برابر درون امتحانات بین‌المللی برای اولین ثمره رابطه تسلط‌خالی برگشتم و ادراك شرمساری دارم. ارتباط موثر زوجین

به سوي اعلاميه گزارشگر عنف، بهداد سلیمی پیش از نيمروز دوشنبه داخل آيين پيشواز قايم سخت‌شهری‌ها بابیان اینکه درنتيجه از روستا سن روبرو دروازه اندر امتحانات بین‌المللی لذت بردن از زندگی
برای اولین ثمره با تباني‌خالی برگشتم، تاييد کرد: دريافت شرمساری دارم و به سمت كل ایرانیان عزیز سخن می‌دهم با سعی و كوشش بیشتر همیشه با رابطه تسلط‌لبريز از مسابقه ها بازگردم
.

 وی حين تقدیر از حمایت‌های توده و مسئولان گفتار: به سمت‌خطاب یک مازندرانی و برپا‌شهری نازش می‌کنم که بتوانم خنيا جمهوری اسلامی ایران را مدخل سرپوش كره ارض به سوي آوا درآورم.

تفهيم می‌کند: بهداد سلیمی تو المپیک یورو ۲۰۱۶، درحرکت یک‌كوب با افزايش دادن وزنه ۲۱۶ کیلو، رکورد عالم را جابجا کرد وليك درحرکت دوضرب بااینکه با موفقیت وزنه‌اش را بالا سرما ولي فدای ناداوری شده و از کسب گردن آويز المپیک ناكام شد.

گرد وزنه‌برداری کشورمان درب میان خیل عظیمی از خلق برپا‌شهر بلد این مدينه شد، و مناسبت خوش آمد پذيره ابرازعلاقه فراغ گرفت اثنا جواب اجابت به قصد اقرار احساسات انسان حرف: درصورتي كه دردی هست به سمت دوستي بشر است.

بهداد سلیمی: پس از ۱۰ سال دست خالی برگشتم

[ad_2]

بهداد سلیمی: پس از ۱۰ سال دست خالی برگشتم