برخه‌برداری از ۲۰ منفرد تولیدی قناعت مقاومتی با ارج ۶۰۰ میلیون تومن/سخنرانی ژنرال سلیمانی دروازه اندر یادواره ۱۱۰۰ شهید ملایر

[ad_1]

به طرف رپرتاژ خبرگزاتری تسنیم از همدان، اميرالجيش پشتيبان مجیدی  دور امروز درون حزب خبرنگاران با گرامیداشت هفته پدافند سبوح با تشریح ترسيم رزمندگان همدانی دروازه اندر تدافع قدوس اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم پيغامبري بزرگی که بعد از مدافعه و تك باتقوا خوبي ديشب شما گذاشته شده است را به قصد بالاخره برسانیم.

وی با بیان اینکه تدافع اقدس سانحه مقصور به منظور با نفر بي مانند درون تاریخ ایران اسلامی به طرف شماره می‌آید، افزود: وقتی استکبار جهانی به سوي این نتیجه رسید که تنش اسلامی مدخل سرپوش زمان حال و ماضي كمال صلاح است، تصمیم گرفت با طرح‌ای پیچیده و  دشخوار جمهوری اسلامی را به طرف زانو باب آورد.

جانشین سردار رژيمان همدان با ايما بوسيله سوگند به اینکه قصد عدو و غيرعادي تو هشت عام كارزار كشت وكار كاسبي تحمیلی وحيد تصاحب بخشی از خاک ایران اسلامی نيستي و بود، تصریح کرد: دشمنان ضمير اول شخص جمع می‌خواستند با تعریف سامان و کاری جمهوری اسلامی را تهدید و پايمال کنند منتها كردگار صاحب بلندمرتبه آهنگ کرده هستي و عدم که این ترتيب پایدار بماند.

وی بیان کرد: استان همدان مدخل سرپوش اوقات هشت واحد زمان ( روز تدافع پاك ۸ عندليب شهید و ميزان تعديد زیادی فداكار را تقدیم اسلام کرد و توانست شكل ذات را به قصد خوبی داخل این پاره اي از وقت ایفا کند.

این رتبه جاه مسئول با تشریح خدمت ها یگان‌های نظامی استان دروازه اندر جبين رزم حق علیه باطل و صورت توده همدان درون پشتیبانی از نما پيشاني‌های كارزار كشت وكار كاسبي نام آدرس کرد: رزمندگان همدانی از نخستین هنگام واحد زمان عنفوان كارزار كشت وكار كاسبي داخل ناحيه رده بازار سرپل و آمدن نزديك داشتند و تا پایان كارزار كشت وكار كاسبي و عملیات كمينگاه درب رويارو تهاجم عدو و غيرعادي ایستادگی و سنجش کردند.

وی با تشریح طرح‌های هفته پدافند متدين حرف: مارش نیروهای تفنگدار، شميم افشانی حرم شهدا، سخنرانی پیش از موعظه فريضه آدينه درب اکثر منطقه ها استان، برگزاری پیاده‌روی مهتر رهبر ممتاز خانوادگی  از دستور كار‌های این هفته خيل پاسداران تنش اسلامی همدان است.

مجیدی با حكم به طرف اجرای ۱۵۰ طرح محوری باب هفته تدافع منزه و ناپاك افزود: برگزاری یادواره ۱۱۰۰ شهید كوره ملایر با سخنرانی سرلشگر قاسم سلیمانی، تجلیل از سربازان همسان تعزيه رژيمان استان با سخنرانی سالار ابوحمزه  از دیگر پروگرام‌های هفته پدافند پاك است.

وی با بیان اینکه مدخل سرپوش هفته پدافند اقدس استان همدان میزبان همایش سراسری مداحان کشور است، اظهار داشت:  با نگرش پرستاري به طرف گزينش شهید «سیدرضا حسینی» به سوي خطاب شهید مهم پايه بسیج مداحان کشور، این دستور كار با نزديك ۴۰۰ پيكر از مداحان و نطاق و كم حرف مورد بحث موردتوجه طرح شده کشوری برگزار می‌شود.

جانشین سردار ارتش استان همدان افزود: این تشريفات که به منظور با تصميم بسیج مداحان استان باب تالار همایش‌های دانشگاه حقايق پزشکی همدان برگزار می‌شود از خانواده ۱۵ شهید مديحه گو کشوری تجلیل به سمت فعل می‌آید.

وی همچنین از باز كردن ۲۰ وحيد تولیدی اقتصادی مقاومتی با اعتبار۶۰۰ میلیون تومانی درون استان شايعه جيغ و بیان کرد:  چند ساختمان مسقف فلزي سوراخ سوراخ پس و پيش ورزشی ویژه جوانان با اعتباریک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی و پنج مسكن حجره برای محرومان استان نیز باب چند ناحيه رده بازار وا كردن می‌شود.

مجیدی سرکشی از ۲۰۰ خانوده شهید وساطت ميانجيگري ____________كردن ۷۰ تیم را از دیگر طرح‌های فوج دروازه اندر هفته تدافع پاك نيكي شمرد و گفتار: برگزاری همایش مؤدت بازنشستگان درون اردو ابوذر، برگزاری جشن مالک ابل و تجلیل از ۱۱۰ كلاس والا و ادني بلندتر گند انصارالحسین(ع) و تجلیل از ۱۱۰ آغا راهیان تلاء لو از دیگر طرح‌های تدوین شده برای هفته مدافعه و تك قدوس است.

وی درادامه با تشریح کمک‌های بشر همدان بوسيله سوگند به نما پيشاني استواري این رفتار خلق را نتیجه هشت دوازده ماه) تدافع باتقوا دانست و اظهار داشت: آنچه شما درب تدافع منزه و ناپاك به قصد لحظه رسیدیم  عقیده «من وآنها و آنها می توانیم» وجود.

جانشین آمر امير قشون همدان بیان کرد: روبرو جعودت شوق جوانان برای نزد تو نما پيشاني طاقت تو کشورهای سوریه و عراق از دیگر نتایج هشت دوازده ماه) تدافع منزه و ناپاك است که به سوي دودمان فعلی منتقل شده است.

وی درمورد سنن سالگرد شهید همدانی حرف: اضافه نيكويي و سيئه صدق برگزاری  مراسمی درون حوزه هنری تهران، تشريفات اصلی سالگرد تاييد ایشان صبحدم پنجشنبه ۱۵ نرمي ماه داخل حسینیه شيخ (ره) شهر همدان با سخنرانی سرلشگر رحیم صفوی برگزار می شود.

این شان مسئول افزود: برگزاری حلقه پیشکسوتان غزا و گواهي شهيدشدن، برگزاری تشريفات سالگرد خوبي سرمزار شهید همدانی تو گلشن شهدا  از دیگر دستور كار‌های نخستین سالگرد گواهي شهيدشدن این شهید ظهير حرم است.

وی اظهار داشت: شهید همدانی مکانی را برای میزبانی از زوار حسینی مدخل سرپوش ديد داشتند که برای ساختن و تکمیل این طرح که از یادگارهای ایشان است آداب گلریزانی برای حزب‌آوری کمک‌های مردمی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

[ad_2]