بوردو درب مسكن حجره شکست خورد، نانت برون از مسكن حجره امتیاز گرفت

[ad_1]

به سوي خبر خبرگزاری تسنیم، داخل بقيه هفته پنجم توقع‌های لیگ دسته اوان فرانسه (لوشامپیونه) تیم نانت داخل مسكن حجره نانسی یک امتیاز گرفت و بوردو منكوب میهمانش، آنژه شد.

 تو مهمترین بازی آنژه با خاك اکامبی درب دقیقه ۳۸ تو مسكن حجره بوردو به قصد برتری یک نيكي خالي يد ارتباط یافت.  تبعيد رولان از بوردو مدخل سرپوش دقیقه ۸۵ هم سخني مهم بازی هستي و عدم.

 داخل دیگر بازی نانت درب زمین نانسی به سوي تساوی یک بریک تباني یافت. استپینسکی درون دقیقه ۶۷ نانت را پیش انداخت ليك پویو از نانسی باب دقیقه ۷۲ بازی را بوسيله سوگند به تساوی یک بریک کشاند.  باب سایر بازی‌ها، دیژون و متز به مقصد براي تساوی بدون زمين لاي رسیدند، لوریان دروازه اندر مسكن حجره یک صلاح طاعت بخشش خالي لیل را سرما و تولوز ۲ بریک از مانع آب بند میهمانش گنگان عفو.

 دروازه اندر نمودار جو سپس از موناکوی ۱۳ امتیازی، پاری‌صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد‌ژرمن و متز ۱۰ امتیازی دوم و سوم هستند.

 انتهای پیام/

[ad_2]