بچه‌هایی که عقب سراج‌شيله بالا می‌کشند؛خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو«کودکِ کار»صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد و سالی ندارم

[ad_1]

بچه‌هایی که پشت چراغ‌قرمز قد می‌کشند؛من«کودکِ کار»سن و سالی ندارم

قزوین- ظهر مشكات‌آل می‌توانی پیدایشان کنی؛ کافی‌دست سري گيم یک دقیقه اميدوار بمانی تا سروکله‌شوكت پیدا شود، برای تو هیچ‌وقفه آزمايش‌اش چند دقیقه بیشتر نمی‌شود منتها این بچه‌ها خلف فانوس‌آل قامت می‌کشند.

خبرگزاری نيكي و عتاب- توده استان‌ها، محمدرضا جباری: اکبر ۱۲ دانشپايه طول عمر دارد و مخ و پا چهارراهی داخل قزوین سقز می‌فروشد؛ یاد افسرده است که دم‌بلندي تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن و تمنا کند تا چند بسته سقز را به مقصد براي رهگذران بفروشد.

جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد

پسرک دروازه اندر اقبالیه یکی از شهرهای دوروبر و نزدیک قزوین زندگی می‌کند و می‌گوید پدرش بیمار است و باید کار کند و هزینه دوا درمان و علاج پدرش را تأمین کند.

اکبر آموزش نخوانده و بشخصه باز می‌گوید که هیچ نگرانی از این به خاطر ندارد. به قصد دیگر سوال‌های من واو جواب اجابت نمی‌دهد و منحصراً بس تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن دارد که یکی از بسته‌های آدامسش را بخرم و خويشتن حتي همین کار را می‌کنم تا تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن و داعيه‌هایش را مطلق کند.

پسر بچه دیگری که مثال پيشه ها‌هایمان است نامش طريف است و می‌گوید که پدرش اعتیاد دارد و با کار کردنش می‌تواند روزانه مقداری طعام برای مسكن حجره تهیه کند.

كمياب که ۱۵ ساله است با پاک کردن شیشه خودروها روزي طلبي آب و عسل
می‌کند، او می‌گوید: داخل صيف و زمستان‌ها بیشتر کار می‌کند و مسلماً به طرف آموزشگاه نيز می‌جويبار وليك از وضعیت خانوادگی‌اش رضایت ندارد.

روزی ۵ الف بلبل ده ريال

داخل بقيه حرفه ها‌هایش با حسرتی عمیق می‌گوید: گر کار نکند پدرش او را آشوب می‌کند و با عدالت و فریاد می‌خواهد که دينار نفقه مسكن حجره را تأمین کند.

این کودک نيز که با سيما‌ای سرگردان و ژولیده درصدد تحریک احساسات ملت است بالباسی كهنه باب ملتقاي چهارخيابان کار می‌کند و با آل بي حركت ماندن آرام شدن جلوند نشان خودروها می‌فرزند و بنابرين از پاک کردن شیشه خودروها تقاضای پيسه می‌کند.  

اکبر داخل جزا به طرف این سوال که روزی چقدر دخل دارد می‌گوید: بعضی روزها ۵ عندليب ده ريال و برخی روزها ۱۰ الف بلبل ده ريال و گاهی بیشتر از یکی كورس دور الف بلبل تومن نمی‌شود.

كل عابر گذرگاه و مسافری که از خیابان‌های شهر قزوین گذار می‌کند و شهروندانی که برای خرید و تفریح و کارهای دیگر درب شهر عبورومرور تذبذب می‌کنند این روزها داخل ساعاتی از گاه با رخسار کودکانی حضوراً می‌شوند که طبق معمولً به مقصد براي‌چهره عمدی و برای تحریک احساسات عوام ژولیده و کثیف تکدی گری می‌کنند.

نشو خيز برابری مقياس کودکان کار تو قزوین

کودکان کار به سمت کودکان کارگری كلام بيان می‌شود که به سوي‌سيما لاينقطع و پایدار به طرف فرمان بري بندگي ناشاد خفه می‌شوند که این حكم لحظه‌ها را درب بیشتر عهد احوال از روبيدن به سمت دانشكده و تجربۀ عصر کودکی بی‌صرفه کرده و عافيت بهروزي روحی و جسمی لحظه‌ها را تهدید می‌کند.

کار کودکان تو بسیاری از کشورها و تشكيلات‌های بین‌المللی فعالیتی استثماری تلقی می‌شود منتها به قصد‌هرحال کار کودکان درب برجسته کشورها بوسيله سوگند به ویژه تو کشورهای آسیایی باب است و این کار می‌تواند دربردارنده کار تو کارخانه، كان اصل سرچشمه، کشاورزی، کمک درون کسب‌وکار والدین، دستفروشی، منصرف كردن کسب‌وکار شخصی مثل فروش قوت یا کارهای نامتعارف بازهم باشد.

با این فنا باب آخرین گزارشی که  موسسه نظم و ترتيب بین المللی کار ذمر آوند شرط کرده شماره کودکان کار درب گيتي روزگار از ۲۴۵میلیون شخص درون دانشپايه طول عمر ۲۰۰۰ میلادی با یک سوم کاهش به قصد ۱۶۸میلیون آدم باب عام ۲۰۱۲ رسیده است.

این باب حالیست که لنگه داده ها مرکز پي جويي ایران که مرتبط منوط به مقصد براي سرشماری سن ۱۳۸۵ است، یک‌میلیون و ۷۰۰ عندليب کودک باب ایران به طرف‌لفظ سياهه مستقیم درگیر کار هستند که فرد ۶ عندليب کودک خیابانی و کار ساماندهی شده است.

دروازه اندر ایران به منظور با رغم ممنوعیت قانونی مشغله سرگرمي کودکان زیر ۱۵ عام عده کودکان کار به سمت دلایل متفرق وقاحت رويه به سوي افزایش است که شمار استقصا دقیقی تو زمان حال و ماضي حاضر از کودکان کار فنا ندارد وليك تو استان قزوین تو بین دوازده ماه)‌های ۹۳ تا ۹۴ معشوق افزایش تاخت برابری این افراد به سوي‌ویژه تو معبرها عمومی شهر قزوین بوده‌ایم.

کودکانی با معصومیت فراموش‌شده

مدیرکل بهزیستی استان قزوین با تأکید به سوي نظر علمی و روانشناسانه برای حل این سخت به منظور با گزارشگر عنف قول: تخفيف نما‌های اجتماعی و اقتصادی و بیشتر استقراريافتن حاجتمندي تو میان برخی خانواده‌ها علت طبق باعث ظهور پدیده نهوض و ولادت توقف و حاشیه‌نشینی می‌شود و این افراد چون كه غريب هستند به منظور با‌راحتی می‌توانند فرزندان ذات را برای کسب مداخل راهی خیابان‌ها کنند و کودکان کار شکل می‌گیرد.

«زيبايي افشار» باورمند است نیمی از کودکان کار داخل استان پيروان بیگانه و نیمی دیگر از مهاجران، حاشیه‌نشینان و کودکان ناشی از اعتیاد و نكاح والدین هستند که باکارهای کاذبی وش فروختن سقز، واکس ربودن، لجن‌فروشی، فروختن کیسه فریزر، نقل و آجيل و شیشه پاک کردن و اسپند بخار کردن دروازه اندر مخ و پا خیابان‌ها و راهها پرتردد کسب دخل می‌کنند.

کابوس کودکان کار باب برجسته‌سالی

مدیرکل بهزیستی استان به قصد نکته‌ای گوشه علامت راي دارد که دوره کودکی اصلی‌ترین هجا بيت آخر (غزل زندگی برای فراگیری ترفند‌های زندگی و عاطفی است که دروازه اندر خواص مواد غذایی
میان کودکان کار این اوقات فك‌شده بنابراين مدخل سرپوش برجسته‌سالی این نگرانی نيستي دارد که به قصد فردی بی‌احساس، نخاله بي ادب و لبريز از گير‌های روانی تبدیل شود که فرزندان ناکارآمدی را تربیت خواهند کرد و دواج کودک‌آزاری و اطوار جرائم جمع آوري می‌شود.

وی افزايش می‌کند: این افراد نظير یک مواد منفجره ساعتی هستند که می‌توانند مرجع اشكال بیماری و ماده رسوب آلودگي و خطا باشند که آیندگان را مردی مناسب ازدواج
نیز دستخوش ناآرامي و آرامش خطر کرده و افراد بیشتری را دارايي و ناخودآگاه درگیر مشکلات اجتماعی کنند به منظور با همین دلیل این پدیده باید تو همین اوقات کودکی پالاهنگ شود.

افشار می‌افزاید: جمعاً من واو مسئولان مسوليت سنگینی داریم و تو کنار کارهای عمرانی، فرهنگی و اقتصادی و ذاتی سيستم مجموعه آپارات نفس نباید کودکان کار را فراموش کنیم.

وی درب مورد بغاز سوءاستفاده‌هایی که از کودکان کارمی شود اظهار داشت: این کودکان تو روي گردان اطوار تهدید و سوءاستفاده فراغت دارند مثل وقتي هیچ مهارتی برای مدافعه و تك از ذات ندارند و بی‌تدافع کامل‌اند به سوي همین دلیل می‌توانند منشأ آسیب‌های بیشتری باشند و هزینه ثروت را دروازه اندر آینده بالا ببرند.

افشار می‌گوید: تعریف قانونی از این کودکان پیچیده است و سيني کنوانسیون جهانی افراد زیر ۱۸ سنه پايه نباید کار پيشه‌ای کنند بلکه باید زیر مشاهده نهادهای حمایتی روش گیرند منتها گر همین کودکان به سمت گرفتاري ها کاذبی همال شیشه پاک کردن و سپند اسفندماه بخار کردن رخسار بیاورند درواقع تکدی گری محسوب می‌شود و باید شهرداری لمحه مدت‌ها را فرقه‌آوری و ماشين ساز قضایی باز رسيد کند.

وی باورمند است که باید درب این قضيه جدی باشیم و داخل فصلی که کودکان کار بیشتر می‌شوند برای جماعت‌آوری، ساماندهی و تدريس ساعت‌ها جدی‌پژمرده كار کنیم تا رخ شهر را از این نازیبایی پاک‌کرده و آسیب‌های آینده را نیز مدیریت کنیم.

افزایش کودکان کار

مواسات اجتماعی بهزیستی استان قزوین نيز باب موقعيت شماره کودکان کار می‌گوید: درون درازا كلاس‌های ۹۳ تا ۹۴ نمونه غلام افزایش سه برابری کودکان کار بودیم که انگيزه بسزا لحظه مشکلات اقتصادی و تنگي خانواده‌های رحيل است و تهدیدهای زیادی این کودکان کمتر از ۱۸ دانشپايه طول عمر را تهدید می‌کند.

«بهاري رحمانی» به منظور با‌لقب کارشناس امور اجتماعی، مشوش آسیب‌هایی است که این کودکان را تهدید می‌کند که محرومیت از تحصیل، گزند تعدي جنسی، اعتیاد، سوءاستفاده ابزاری ميانجيگري باندها و گرایش به سوي اختلاس و جابجایی ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده و سایر جسم‌ها از لمحه مدت همه است.

به مقصد براي كلام بيان همراهي اجتماعی بهزیستی استان قزوین کودکانی که ميانجيگري شهرداری و یا نیروی انتظامی از روي شهر جمعيت‌آوری می‌شوند باب ريخت تحویل به قصد بهزیستی تحت جامه (زنان هندي) خدمت ها روش می‌گیرند و با راي‌های کارشناسی و تأمین نیازهای اولیه سعي می‌شود تا محصول دیگر به قصد تکدی گری و یا كسب ها مشغله ها کاذب روی نیاورند.

کودکان کار داخل قزوین باندی نیستند

سرهنگ «تراضي رضایی» يار اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین حتي درون قول‌وگو با گزارشگر عنف اظهار داشت: این کودکان که مقتدر و قاصر به سوي مدافعه و تك از خويشتن نیستند نیازمند حمایت برجسته‌سالان هستند و داخل جمهوری اسلامی قوانین کیفری مشخصی داخل فقره کودکان خیابانی نداریم و منحصراً بس برای معتادان و متکدیان می‌توانیم مسبوق کار شویم و دم‌ها را حزب‌آوری کنیم.

وی افزود: خوشبختانه قضيه کودکان کار درب استان به طرف‌رخ باندی نیست و خانواده‌های آسیب‌دیده به طرف‌نوعی از کودکان خويشتن سوءاستفاده می‌کنند تا از درآمدشان برخه‌مند شوند و مهم‌ترین موجب نیز حاجتمندي اقتصادی و معیشتی خانواده‌هایی است که بیشتر دم‌ها وابستگان تابعين بیگانه و برخی نیز  كوچ گر و غیربومی هستند.

رضایی بیان کرد: کودکان کار تو اعراض كننده آسیب‌های جدی همال تعذيب و اذیت مهتر رهبر ممتاز‌سالان، آزارهای جنسی و سود ميانجيگري قاچاقچیان ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده هستند و عافيت بهروزي روانی و جسمی حين‌ها نیز موقع تهدید است.

بوسيله سوگند به كلام بيان معين اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین چنانچه کودکان کار حمایت نشوند به قصد کارهای زیرزمینی رخسار می‌آورند که می‌تواند منشأ جرائم دیگر باشد بنابراين توقع می‌فرزند با همکاری نهادهای ذی‌پيوند مثل شهرداری و بهزیستی بتوانیم کار مدون و متمرکزی برای ساعت‌ها اجرا دهیم.

نهادهای مردمی کمک کنند

رضایی می‌گوید کار کودکان از نظر هنجار جسم نیست وليك درصورتي كه بوسيله سوگند به تکدی گری منتج شود باید جماعت‌آوری‌شده و موردحمایت بازهم آرامش گیرند.

به قصد كلام بيان این کارشناس انتظامی نزد کودکان کار مدخل سرپوش خیابان‌ها روي شهر را نازیبا و خدمت ها مسئولان را زیر سؤال می‌برودت بنابراين باید هماهنگی بیشتری بین شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی و استانداری وجه گیرد تا با انسجام بیشتری به سوي‌جای ملاقات رفتار فیزیکی و قهری برای ساماندهی، تجمع‌آوری و تعليمات ساعت‌ها فکری اساسی کنیم.

وی حرف: باید وظیفه جملگي نهادها و نفوس و پري رخشان شود و با طرح رو برویم تا آسیب‌های این حوزه کمتر شود.

آسیب‌های اجتماعی جدی‌تری درون پیش است

پدیده کودکان کار که زاییده بي چيزي اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی نظير جدايي، اعتیاد، نهوض و ولادت توقف، فنا فراگيري مناسب و فنا ساماندهی و نقشه جدی نهادهای ذی‌پيوستگي است باید باتدبیر و سروكار بیشتر سامان بساط جهاز‌های اجرایی و تمتع از ظرفیت مؤسسات و تشکل‌های غیردولتی موردبازنگری و تدقيق علمی و کارشناسی ثبات گیرد.

کودکان کار امروز می‌توانند پرحرارت مسئولیت متولیان و انسان از این وضعیت برون‌شده و به طرف کودکانی کارآمد و مثبت و تأثیرگذار باب سازمان تبدیل‌ شوند.

نگذاریم معصومیت‌ کودکان کار درب حجاب‌ای از تهيدستي و آسیب‌های اجتماعی تبدیل به منظور با زخمی شود که درون آینده عمیق‌پژمرده مخ و پا نيرنگ ساز کند؛ شاید ولو امروز قدمی برداشته شود، فردا هيهات تاخير دیروزمان را نخواهیم خورد.

بچه‌هایی که پشت چراغ‌قرمز قد می‌کشند؛من«کودکِ کار»سن و سالی ندارم

[ad_2]

بچه‌هایی که پشت چراغ‌قرمز قد می‌کشند؛من«کودکِ کار»سن و سالی ندارم

دیدگاهتان را بنویسید

*