بیرجند بیشترین حساب فرستادن سينه ها و ادخال سجل مکانیزه را به منظور با ذات مختصه داده است

[ad_1]

علی پورحسین داخل قول‌و‌گو با گزارشگر تسنیم درب بیرجند اظهار داشت: کارت ملی نابغه به قصد تدریج جایگزین کارتهای ملی قدیمی می‌شود و این حكم باید تا دوازده ماه) ۹۷ به سوي پايان برسد.

وی با گوشه علامت راي بوسيله سوگند به احصائيه تعویض کارت فرزانه ملی داخل ۵ ماهه شروع امسال مدخل سرپوش استان افزود: درب این موعد شمار ۲۱ الف بلبل کارت ملی زيرك باب مشرق جنوبی به طرف متقاضیان تحویل داده شده است.

مدیرکل مندرج كتابت حال اعمال مشرق جنوبی با ايما به مقصد براي فرستادن سينه ها و ادخال سجل‌های مکانیزه داخل استان بیان کرد: مدخل سرپوش این صوب و كجي افراد دارای صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد ۱۵ سن درب نوبت عکس‌دار استقراريافتن كارت شناسايي‌های خويشتن، كارت شناسايي‌های جدید رایانه‌ای دریافت می‌کنند.

اصدار ۱۹۷۵۲ كارت شناسايي مکانیزه بالای ۱۵ واحد زمان ( روز باب ۵ ماهه بدو امسال 

پورحسین بوسيله سوگند به تعویض سجل‌های عصير حل خورده و اصدار كارت شناسايي‌های رایانه‌ای رمز كنايه کرد و تصریح کرد: تو صورتی که سجل متقاضیان غیر كارآزموده بهره گيري و از صف بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل شده باشد، افراد با بازگشت به سوي مندرج كتابت حال اعمال و با بررسی‌های اعمال آخر شده و منصرف كردن شرایط ضرور، با تعویض عکس كارت شناسايي‌های آنها تعویض می‌شود و كارت شناسايي‌های مکانیزه یا رایانه‌ای به طرف آنها تحویل داده می‌شود.

وی با استعاره به مقصد براي احصا اصدار كارت شناسايي مکانیزه درون استان متذكر کرد: مدخل سرپوش ۵ ماهه شروع امسال  عدد ۱۹ الف بلبل و ۷۵۲ فصل سجل مکانیزه بالای ۱۵ واحد زمان ( روز دروازه اندر استان صادر شده است.

مدیرکل ضبط حال اعمال مشرق جنوبی یادآور شد: كارت شناسايي‌های مکانیزه خويشي به منظور با كارت شناسايي‌های قبلی از مزیتهای فراوانی مثل امکان نیافتن فضله و هرگونه ناپسند استعمال از این كارت شناسايي‌ها متمتع است.

پورحسین اظهار داشت: از ابتدای ابتدا مدل انگار كارت شناسايي مکانیزه باب استان كوره‌های بیرجند با ۳۰٫۱۵ درصد، طبس ۱۳٫۸۷ درصد و قاینات با ۱۲٫۶۰ درصد بیشترین شمار استقصا اصدار كارت شناسايي‌های مکانیزه را به مقصد براي خويش مختص داده‌اند.

وی تصریح کرد: نيز استانی‌های نبيل می‌توانند برای فرایند تعویض کارت ملی تيزفهم و تعویض سجل‌های مکانیزه اضافه خوبي درج حال اعمال بوسيله سوگند به دفاتر پیشخوان بخت نیز بازگشت کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]