بیش از ۶۴ الف بلبل هکتار از باغات استان مرکزی زیرکشت اطوار محصولات کشاورزی است

[ad_1]

علی بابایی دروازه اندر قول‌وگو با گزارشگر تسنیم تو اراک با نظر امر به مقصد براي این میزان روي زیرکشت باب استان اظهار داشت: ميزان جنبه زیرکشت غبرا جدا و گیاهان زینتی درب استان مرکزی ۱۰۴۲ هکتار و روي فردوس‌های دیم ۳۲۶ هکتار است.

وی افزود: رويه بام و عمق مساحت و حجم حد حديقه‌های جدید الاحداث مدخل سرپوش عام ۹۴ عندليب و ۲۶۴ هکتار است و همچنین محصولات باغی استان محتوي رزبن، پسته، نار اناربن، بادام، جوز، سیب و‌ هلو بوده که بیش از ۶۴ عندليب هکتار از باغات استان درك می‌شود.

مدیرکل جهادکشاورزی استان مرکزی امتداد عربده: بیشترین محصولات باغی استان که منظر انديشه صادارتی به منظور با داخله تحصيلات عالي حوزوي از کشور را دارند حاوي نار اناربن، پسته، کشمش، غبرا جدا و گیاهان زینتی بوده که تو تعدادی از این محصولات همال نار اناربن و تراب و گیاهان زینتی جایگاه دوم و پسته مرتبه ۶ و رزبن مقام نهم را درب کشور داریم.

بابایی تصریح کرد: مهم‌ترین نقشه نمودار شكل‌های باغبانی تو استان محتوي سازش و احیا باغات میوه، سلامت محصولات صادراتی، تنقيح و پيشرفت باغات زیتون، تنقيح و گسترش تراب و گیاهان زینتی، تتبع و تکمیل زیر صنعت محصول‌های انجمن گلخانه‌ای است.

وی بیان کرد: دروازه اندر تولید و تاديب خاشاك و گیاهان زینتی استان تو کشور جایگاه دوم را داریم که بیش از ۱۹۴ میلیون و ۴۵۰ عندليب لجن شعبه بریده که طين‌های انگور، گلایل، داودی، مریم، لیلیوم بیشترین دهشت را تو تولید داشته‌اند و باب پيوند با میزان تولید غبرا جدا‌‌های آپارتمانی و باغ كوچك‌ای نیز استان مرکزی توانسته با تولید بیش از ۵۲ میلیون و ۱۸۵ عندليب گلدان منزلت سوم را باب کشور به طرف تباني آورد.

مدیرکل جهادکشاورزی استان مرکزی بقا نصفت جار: درون آينده حاضر ۱۱۶ هکتار سياق صحن زیرکشت محصولات گلخانه‌ای استان از قبیل گوجه، تود فرنگی، خیار، فلفل منجمد‌ای، بادنجان با تولید ۲۴ عندليب و ۳۰۰ جسم دروازه اندر دانشپايه طول عمر خاتمه شده که برای یک‌الف بلبل و ۳۹۰ تن به مقصد براي كوه طور مستقیم حرفه ایجاد کرده است.

بابایی افزون کرد: ۹ انجمن گلخانه‌ای مدخل سرپوش استان لياقت و عدم دارد که با مرام انجذاب آسوده‌التحصیلان بیکار درون بند کشاورزی ایجاد شده و ۵۳ منفرد قارچ دکمه‌ای با ظرفیت خيز عندليب و ۲۲۱ جسم سرگرم به مقصد براي فعالیت هستند.

وی متذكر کرد: برای بیمه محصولات باغی درون دانشپايه طول عمر ۹۴-۹۵ سطحی معادل ۵۸۵۵ هکتار از باغات استان زیر جامه (زنان هندي) بیمه طمانينه آرام مغموم و برای تولید گياه بستر بي گزند و گواهی شده دروازه اندر آينده حاضر ۲۱ پیمانکار تولید شجر را پايان می‌دهند که نهالستان میوه‌های سردسیری استان عضو رهرو بزرگترین نهالستان‌های کشور است.

مدیرکل جهادکشاورزی استان مرکزی افزود: این استان درون تولید محصولات ارگانیک باب همه بسامان آسوده خاطر ۳۲۴ هکتار لاله زار پسته و ۱۱۴ هکتار لاله زار رمان ارگانیک درون استان بود دارد.

بابایی لقب کرد: تو جزء گیاهان دارویی درب زمان حال و ماضي حاضر رويه بام و عمق مساحت و حجم حد زیرکشت این محصولات ۶۰ هکتار است و درب تولید زعفران نیز ۱۴۷ هکتار اراضی حاصلخيز و غیر پرثمر داریم و میزان تولید حين تو استان ۳۵۷ کیلوگرم بوده که متوسط عملکرد استان ۳٫۲ کیلوگرم باب هکتار است.

وی افزود: تولید غبرا جدا محمدی استان مرکزی ۴۱۲ هکتار بوده که یک میلیون و ۵۰۰ لیتر گلاب از ۹۷۶ تنه خاشاك‌خيس محمدی تولید شده و با دقت به طرف اینکه به طرف ازای تمام ۵٫۱ هکتار برای یک تن شغل مستقیم و به مقصد براي‌ازای تمام هکتار گلخانه ۱۲ تن كسب ایجاد می‌شود برای ۸۹۰ اشتغال جدید دروازه اندر ناحيه باب باغبانی مدخل سرپوش استان ایجاد شده است.

انتهای پیام/

[ad_2]