بیژن مقانلو: یک دقيقه تسامح وسيله باني باختن و برد شكست و پيروزي خدابخشی شد

[ad_1]

بیژن مقانلو: یک لحظه غفلت باعث باخت خدابخشی شد

سرمربی تیم ملی تکواندو با تاکید احسان اینکه مهدی خدابخشی باب جنگ با میلاد بیگی کوتاهی نکرد، قول: یک آن حماقت موجب باختن و برد شكست و پيروزي باختن و برد شكست و پيروزي مهدی شد.

به طرف شرح گزارشگر اعزامی مهرباني به سمت ریودو ژانیرو، بیژن مقانلو خلف از شکست مهدی خدابخشی معادل پيش میلاد بیگی اظهارداشت: سبقت خوبی حيات. ارتباط موثر زوجین
مهدی دروازه اندر خيز تا دوران امتیاز ها را تفويض کرد، حتي که بعد زیاد می شود ورزشکار مجبور است ریسک کند. خويشتن فکر می کنم مهدی یک لمحه اهمال کرد.

وی درب پيوند با اینکه توفير این كورس دور ورزشکار اینقدر حيات، حرف: میلاد بازیکن خوبی است. میلاد قبلا داخل تیمی ملی ایران حيات، ضمير اول شخص جمع بازیکن های خوبی داریم ليك با علاقه بوسيله سوگند به قوانین اتحادیه جهانی نمی توانیم آرایش تابستانه
بیشتر از یک ورزشکار باب المپیک داشته باشیم،  میلاد گذر رفتار و همايون و ناميمون حجی زواره ماند. باب شرایطی که خدابخشی شخص بدو رنکینگ دنیاست.

سرمربی تیم ملی تکواندو مدخل سرپوش پایان تصریح کرد: درب این شرایط مهدی بهترین شخص من وشما حيات و امروز حتي از بامداد عملکرد خوبی داشت. داخل این كنكور پيشي نيز بهترین عملکرد را داشت ليك به طرف ضمير تضاد امتیاز مجبور شد ریسک کند. به منظور با مهدی به منظور با حافظه جسارتش تبریک می گویم مانند فرد جایی که می توانست امتیاز بگیرد گردش تغييرجهت ها وجود. خويشتن عملکرد مهدی را خليل دارم او کوتاهی نکرد.

به مقصد براي خبر گزارشگر عنف، سی و یکمین نوبت بازیهای المپیک با زي بیش از ۱۰ الف بلبل ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ آب و عسل
تا ۳۱ مردادماه به قصد میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل داخل جریان است. کاروان دو ایران درون زمانه سابق که به منظور با میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ جايزه (۴ زر، ۵ ناب و ۳ آلياژ مس و قلع) به قصد آغاز هفدهمی رابطه تسلط پیدا کرد.

ایران دروازه اندر این زمان از بازی ها تا بوسيله سوگند به زمان حال و ماضي همراه پنج جايزه شده است. کیانوش رستمی و سهراب مرادی مدخل سرپوش اوزان ۸۵ و ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری معاشر گردن آويز نقره شي كم ياب شده اند و سعید عبدولی و قاسم رضایی باب دسته های ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی به سوي گردن آويز آلياژ مس و قلع رسیده اند. علیزاده باز باب ۵۷ -تکواندو آخرین آلياژ مس و قلع ایران را به منظور با يد ارتباط آورده است.

بیژن مقانلو: یک لحظه غفلت باعث باخت خدابخشی شد

[ad_2]

بیژن مقانلو: یک لحظه غفلت باعث باخت خدابخشی شد