بی‌مهری مسئولان انتساب بوسيله سوگند به سرمایه‌گذاران درب قم/شغل مهم‌ترین دل واپسي بهبودیافتگان ته از ترک اعتیاد

[ad_1]

بی‌مهری مسئولان نسبت به سرمایه‌گذاران در قم/اشتغال مهم‌ترین دغدغه بهبودیافتگان پس از ترک اعتیاد

به منظور با بيانيه خبرگزاری تسنیم از قم، ابوالفضل خاکی سپيده دم امروز درون گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع شورای هماهنگی محاربه با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده استان قم، از پذيرايي خیران برای ازبين بردن بغرنج اعتیاد گزارش قضيه نصفت جار و اظهار داشت: چند خیر باب زمینهٔ فعالیت داخل بهزیستی عهد اندازه آمادگی و حمایت کرده، بها جاه ۱۰ میلیارد تومانی به منظور با این کار خاص داده هستي و عدم منتها به قصد ضمير طفره باب رسیدگی به سمت تقاضای وی از استان برون شد.

رئیس حجره بازرگانی استان خواص مواد غذایی
قم با گوشه علامت راي به سوي کم لطفی استان رابطه اتصال به قصد سرمایه‌گذاران افزود: مدخل سرپوش دیگر کشورها حمایت زیادی از سرمایه‌گذاران وجه می‌گیرد وليك درون استان قم سرمایه‌گذاران و خیران به سوي سختی ربايش می‌شوند از همین‌گستاخي به قصد‌نفخه دمش ایجاد ديوان مجموع و پريشان دسته‌ای هستیم که حالات اضطراری استان را با مشارکت مدافعه حل‌ کنیم.

وی با نظر امر به مقصد براي اینکه گرفتاري بهبودیافتگان ظهر از ترک اعتیاد مبحث مهمی است تصریح کنترل ذهن
کرد: برای ایجاد حرفه كار مدخل سرپوش نواحي نامشابه و مردی مناسب ازدواج
آشنا باید فضاهایی ایجاد شود که این افراد برای معیشت زمینه شغلی داشته باشند و چاهك‌بهتر که شرایطی برای شغل این افراد باب کارخانه‌ها ایجاد شود.

خوشگلي آقاجانی نیز با نظر امر به طرف اینکه مهم‌ترین دل واپسي بهبودیافتگان مشغله سرگرمي است متذكر کرد: دروازه اندر کشور نباید ترس كسب كارآيي داشته باشد، داخل شرایطی هستیم که تولیدکنندگان فرآورده دارند وليك مشتری نداریم.

اندام ابوابجمعي هیئت نمایندگان سرا بازرگانی استان قبل از عمل جراحی
قم با عيب جويي از اینکه واردات هرساله افزایش می‌یابد افزود: من وتو معتقدیم مسير‌حل سخت بیکاری نيستي دارد، داخل قسمت قطعه تكنيك تولید محصولات ثقيل آزاد می‌شود و همین مهتر رهبر ممتاز‌ترین مشکل پیش‌روی صنع و درتعقيب لمحه مدت مشغله سرگرمي است.

انتهای پیام/

بی‌مهری مسئولان نسبت به سرمایه‌گذاران در قم/اشتغال مهم‌ترین دغدغه بهبودیافتگان پس از ترک اعتیاد

[ad_2]

بی‌مهری مسئولان نسبت به سرمایه‌گذاران در قم/اشتغال مهم‌ترین دغدغه بهبودیافتگان پس از ترک اعتیاد