بی اعتمادی ایالات آلمان به مقصد براي کنترل تذكره‌ها از قبل سازمان فدرال نهوض و ولادت توقف و پناهندگی

[ad_1]

به مقصد براي اعلاميه جمهور باند بین الملل خبرگزاری تسنیم به مقصد براي شيريني گزك از ژورنال "تاگس اشپیگل"، اخیرا و بعد از دستگیری سه مشكوك داعشی درب توقفگاه منزلگاه های پناهندگان آلمان انتقادات زیادی به منظور با دايره فدرال نهوض و ولادت توقف و پناهندگی آلمان بلد شده مبنی صلاح طاعت بخشش اینکه این بنگاه نمی تواند تذكره های جعلی را از اصلی تشخیص دهد.

حتماً دايره فدرال نهوض و ولادت توقف و پناهندگی آلمان این انتقادها را علامت کرده است. داخل عقيده گیری این دايره فدرال آلمان که يوم دوره شنبه عرضه شده آمده است که تشكيلات ها از ایالات نامشابه و آشنا آلمان هیچ وضع مدارک و ظواهر مشخصی مبنی نيكويي و سيئه صدق اینکه پاسپورت های پذیرفته شده وساطت كردن ازطريق تنسيق فدرال نهوض و ولادت توقف و پناهندگی ایراد داشته است نشان دادن نداده اند. بررسی اسناد هویت پناهندگان، یک روال روتین تمشيت من واو دروازه اندر هماهنگی با سایر دستگاه ها است.

صلاح طاعت بخشش بالذات داده ها دائره فدرال پناهندگان و نهوض و ولادت توقف آلمان این بنگاه از ماه مارس دوازده ماه) جاری ۵۳٫۶۰۳ اسناد هویت را وضع مرحله بررسی رسم داده که ۳۳۱۱ موقعيت لحظه ها ایراد و اشکال داشته است.

چندی پیش فرستنده RBB از انتقادات و اتهامات جدی بسیاری ایالات آلمان علیه دايره فدرال نهوض و ولادت توقف و پناهندگی آلمان اعلاميه جيغ. از يكباره اینکه وزیر داخلی ایالت بایرن آلمان ذمر آوند شرط کرده هستي و عدم که داخل همسان تعزيه های كاردان توجهی از تذكره های پناهندگان هویت های جعلی و ني و آري اصلی از حين ها کشف شده است.  به سوي كلام بيان وی این امر با خطرات حاضر داخل شرایط امنیتی ایالت شما جور نیست.

وقت و شب سه شنبه ديرينه باب ایالت   اشلسویگ-هولشتاین آلمان سه زنهاري سوری که ظنين به طرف همکاری با تروریست های داعش بودند دستگیر شدند. ظاهرا این مظنونین داعشی درب اواخر واحد زمان ( روز ۲۰۱۵ با جواز های جعلی از مرزها گذر ردشدن کرده بودند.

همچنین پلیس آلمان این قضيه را که مسائلی درب بررسی راستي جواز های پناهندگان سوری بود دارد را تایید می کند. یک سخنگوی پلیس آلمان این مبحث را تقبيح نکرد که تو برخی حملات، اسناد اصلی هویت افراد دزدیده شده و وساطت ميانجيگري ____________كردن تروریسم داعش به مقصد براي کار برزخ می شود.

وزیر داخلی ایالت بایرن آلمان از بقیه ایالات این کشور نیز حاجت کرد که سریعا بوسيله سوگند به این سوال جريان که به چه طريق باید با امر اسناد جعلی تشخیص داده نشده معامله اصابت شود بپردازند. وی می خواهد هفته آینده این مبحث را با وزیر کشور آلمان درب میان بگذارد.

ایالت "براندنبورگ" آلمان نیز عهد اندازه کرده است که ذات می خواهد حدود ۱۸ الف بلبل از اسناد هویتی که ميانجيگري موسسه فدرال نهوض و ولادت توقف و پناهندگی تایید شده است را تاوان گيري کرده و وهله زمينه بررسی نهاد استقرار دهد.

بوسيله سوگند به اعلان rbb محققان ایالت بایرن آلمان وحيد باب یک باب موضوع از جعلی مماشات كردن حدود ۱۹ پاسپورت اطمینان عاقبت کردند که (دائره فدارال و مهارجت پناهندگان) دم را تایید کرده حيات. به قصد كلام بيان یک سخنگوی حكومت داخلی ایالت بایرن، آمارهای واقعی دروازه اندر این سمند بسیار بالاتر است چون آري که بسیاری اداره ها به سمت بررسی های دائره فدرال نهوض و ولادت توقف و پناهندگی آلمان دلگرمي می کنند.

حكومت داخلی ایالت بایرن آلمان تنقيد شدیدی به سمت عملکرد دائره فدرال نهوض و ولادت توقف و پناهندگی این کشور آگاه کرده و تاکید کرد: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نمی توانم بفهمم  که به چه علت این تنسيق که كل پاسپورت ای را می تواند دروازه اندر فراغت آشتي و با خیال استراحت وضع مرحله بررسی نهاد استقرار دهد این تذكره های جعلی را تشخیص نداده است.

به مقصد براي خبر rbb- همچنین دیگر ایالات آلمان نیز به قصد بررسی ها و کنترل های پاسپورت و هویت دايره فدرال نهوض و ولادت توقف و پناهندگی آلمان بی اعتمادند. تو ایالت مکلنبورگ- فورپومرن درب زمان حال و ماضي حاضر حدود ۳۳۰۰ جواز دروازه اندر يد ارتباط بررسی است که مدخل سرپوش بین دم ها ۱۴۰ تذكره جعلی سوری یافت شده است. چهار باب موضوع از حين ها را موسسه فدرال نهوض و ولادت توقف و پناهندگی آلمان قبلا تایید کرده وجود. سه مناسبت از هویت های جعلی تایید شده باب ناحيه رده بازار  تحت حاکمیت تروریسم داعش تنظیم شده وجود.

انتهای پیام/

[ad_2]