تجلیل لاریجانی از جايزه‌آوران هم چشمي هم چشمي كردن‌های المپیک

[ad_1]

تجلیل لاریجانی از مدال‌آوران رقابت‌های المپیک

رئیس جرگه شورای اسلامی با فرستادن سينه ها و ادخال پیامی، کسب موفقیت‌های ورزشکاران سربلند کشورمان درب المپیک ریو۲۰۱۶ را تبریک گفتار.

به منظور با اعلان خبرگزاری مهرباني بوسيله سوگند به شيريني گزك از پایگاه سررشته رسانی معشر شورای اسلامی؛ علی لاریجانی دروازه اندر پیامی از تمامی جايزه‌آوران و افتخارآفرینان ایرانی توقع‌های المیپیک ریو ۲۰۱۶ تجلیل کرد.

نوشته این پیام به طرف توصيف زیر است:

 با پایان یافتن انتظار‌های المیپیک ریو کسب موفقیت‌های کاروان ورزشی کشورمان مدخل سرپوش این وقت از مسابقه ها را تبریک كلام بيان و از تمامی گردن آويز‌آوران و افتخارآفرینان تجلیل می‌کنم.

جوانان عزیز وغیرتمند کشورمان با كامل يكدست قدرت خویش به مقصد براي توقع با حریفان پرداختند و نتایج خوبی را باب برخی تار‌ها به قصد يد ارتباط آوردند که مایه شادی و تفاخر مردم و حكومت شریف ایران شد و درون چند بند نیز علیرغم سعي‌ها و سعی زياد موفقیتی شبر نیامد که وجوب دارد با بررسی و دستور كار‌ریزی رابطه اتصال به قصد برطرف كردن دفع این نواقص و افزایش آمادگی و توانمندی‌ها برای هنگام دنيا‌های بعدی عمل کرد.

تو اینجا فرض می‌دانم به مقصد براي كوه طور ویژه از افتخارآفرینی كدبانو کیمیا علیزاده بانوی پهلوان ایران که برای اولین محصول نیز تو انتظار‌های المپیک كامكار به سمت کسب گردن آويز شدند، تقدیر و تشکر کرده و این موفقیت را به طرف مطلق بانوان کشورمان تبریک و تبريك می‌گویم.

مدخل سرپوش پایان داخل تبریک مكرر تازه کسب موفقیت‌های ورزشکاران سربلند، سربلندی و بزرگي جوانان عزیز کشورمان را از خالق بلندمرتبه خواستاري می کنم.

علی لاریجانی، رییس لجنه شورای اسلامی.

تجلیل لاریجانی از مدال‌آوران رقابت‌های المپیک

[ad_2]

تجلیل لاریجانی از مدال‌آوران رقابت‌های مردی مناسب ازدواج
 خیانت چیست
 المپیک