تخمین بنزين باقیمانده داخل زمین تا كلاس ۲۰۲۵

[ad_1]

دانشمندان تا عام ۲۰۲۵ تخمین دقیقی درمورد میزان بنزين حي درون زمین ارایه می کنند.

به طرف اعلان خبرگزاری نرمي، زمین برای حرکات تکتونیکی، فعالیتهای آتشفشانی و عملکرد میدان مغناطیسی خويش به مقصد براي نفت نیاز دارد.

همچون یک خودروی دوگانه سرما رشك، زمین بازهم به قصد خيز ماخذ انرژی متکی است تا خودرو لحظه دمبدم باب حرکت باشد: انرژی که از ابتدای شکل گیری دروازه اندر ساعت كارآيي داشت و انرژی بذر ای ناشی از فعالیتهای رادیواکتیویته طبیعی.

دانشمندان مدلهای زیادی برای تخمین میزان بنزين باقی مانده تو زمین ارایه کرده اند که هیچگاه محض اين كه بسيار بارز و سزاوار اطمینان نبوده اند. حاليا گزارش قضيه می دسته که گروهی از دانشمندان تا كلاس ۲۰۲۵ تخمین دقیقی درب این مورد بغاز ارایه می کنند.

این دانشمندان زمین شناس باب مقال ای که مجله Nature Scientific Reports منتشر کرده اند جرئیات گيرا تيمار برنامه ای را مورد بحث موردتوجه طرح شده کرده اند که طی لمحه مدت تا سنه پايه ۲۰۲۵ برآوردهای دقیقی درمورد شكل نفت حاضر دروازه اندر زمین ارایه می شود. دروازه اندر راست آنها میزان نفت بذر ای و انرژي رادیواکتیویته باقیمانده باب زمین را مقياس گیری می کنند.

دانشمندانی از دانشگاه های مریلند، چارلز (پراگ) و آکادمی دانش ها زمینی چین درب این برنامه برابر داشته اند.

ویلیام مگ داناگ از دانشگاه مریلند که باب رأس این طرح نزديك دارد درون بیان اینکه ارتباط بوسيله سوگند به آینده این محاسبات بسیار خوشبین است می گوید: من واو داخل یک فرآیند عقيده و حدس هستیم و منحصراً بس می خواهیم پاسخی برای یک استعلام مهم پیدا کنیم: چاهك میزان بنزين دروازه اندر زمین باقیمانده است؟

برای این ميل دانشمندان به قصد كنار و بازدم گرمي پف ردپای ذرات بسیار ریزی (تو فراوان زياد اتمی) هستند که تحت ديباچه اسم «ژئو نوترینو» مشهور می شوند. این ذرات ميوه واکنشهای خستو ای داخل باطن ستارگان (از همه خورشید)، ابرنواخترها، سیاه چال ها و همچنین واکنشهای دانه ای صنع تباني آدمي هستند.

از حين قبل مشهود شده که این ذرات باب نتیجه فرآیندهای رادیواکتیویته داخل باطن زمین تولید می شوند.

ردیابی این ذرات نیازمند ردیاب بزرگی به سوي حد یک ساخت است که باید تو كنه بیش از یک کیلومتری زمین برپايي انتصاب شود. نيز اکنون نمايش و متضاد های محدودی از این ردیابها درب اعماق زمین هستي نفس دارد که از لمحه مدت همه می توانايي به مقصد براي KamLAND ژاپن و Borexino ایتالیا نظر امر کرد.

فعلاً و بعداً آرامش است سه ردیاب جدید دیگر مدخل سرپوش کانادا و چین (تاخت وهله زمينه) ساخته شود. پیش بینی می شود این ردیابها تا كلاس ۲۰۲۲ پركار خواهند شد تا بدین ترتیب تخمین جرم بنزين باقیمانده باب زمین تا سن ۲۰۲۵ متتبع شود.

[ad_2]